Foto: Barabas Attila

Parkinson: 10 viktiga saker du bör veta

Parkinsons sjukdom är inte dödlig. Men oerhört plågsam vid ett framskridet stadium.

De vaga symptomen kan dock uppstå flera år innan de motoriska problemen kommer.

Där finns många saker att vara vaksam på. Upptäcker du Parkinson i tid förbättras oddsen med medicin.

Här får du 10 viktiga fakta om Parkinson.

1. Parkinsons sjukdom blir värre med åren

Vi behöver dopamin för att signalerna från de olika delarna av hjärnan ska nå varandra. Parkinsons sjukdom innebär att nervceller i hjärnan, som tillverkar signalsubstansen dopamin, långsamt försvinner. Denna brist ökar med tiden och sjukdomen blir värre med åren, men det skiljer mellan olika individer hur fort det går.

2. Symtom på Parkinsons

Parkinsons sjukdom är en progressiv neurologisk sjukdom som kännetecknas av rörelseproblem, stelhet och skakningar. Det kan till exempel bli svårt att skriva och rösten kan bli svag. Med sjukdomen följer också icke-motoriska symptom som inte märks lika tydligt, som minnesstörningar, svårighet att svälja, sömnproblem, trängningsinkontinens och restless legs. Många blir deprimerade, men långt ifrån alla.

Läs mer: Gammal medicin bäst vid parkinson

3. Tidiga symptom på Parkinson

De första tecknen på Parkinsons sjukdom kan uppstå flera år, ibland decennier, innan de rörelserelaterade (motoriska) symtomen och kallas därför premotoriska symtom. Till de premotoriska symtomen hör även försämrat luktsinne, försämrad reaktionsförmåga, förstoppning, depression och REM-sömnstörning.

4. Fler män drabbas av Parkinson

Parkinson drabbar något fler män än kvinnor. Sjukdomen har inga sociala, etniska, ekonomiska eller geografiska gränser. Av alla neurodegenerativa sjukdomar kommer den på andra plats efter Alzheimers sjukdom vad gäller antalet fall. Drygt 1,2 miljoner människor i Europa har sjukdomen varav ungefär 20 000 är svenskar.

5. Symptomen kan förvärras av stress

Många symptom förvärras av stress och förbättras av vila, sömn, fysisk aktivitet och förmåga att fokusera på det som är ljust i tillvaron. Här kan vänner och anhöriga vara till stor hjälp.

6. Orsaken delvis okänd

Man är inte säker på vad som orsakar sjukdomen. Ålder är den främsta riskfaktorn, de flesta insjuknar efter 65, men 15 procent är yngre än 50. Ärftlighet kan spela roll; 15-20 procent av de drabbade har en nära släkting med sjukdomen. Vissa miljögifter kan också öka risken.

Läs mer: Ny medicin lindrar psykos vid Parkinson

7. Kan ha Parkinson-gen utan att bli sjuk

De flesta data från studier av enäggstvillingar tyder dock på att någonting annat än ärftliga faktorer orsakar sjukdomen. Det är troligen en kombination av flera gener och miljöfaktorer som gör att vissa personer drabbas av Parkinson. Men man kan bära på en parkinson-gen utan att insjukna.

8. Parkinson är inte dödlig

Det finns inget botemedel men det finns effektiva läkemedel och andra behandlingar. Flera läkemedel är under utveckling och testas för framtida bruk. Nya kirurgiska metoder och genbehandlingar är också under utveckling.

9. Teori om hur Parkinson uppstår

En teori om hur Parkinsons sjukdom uppstår är den så kallade Braak-hypotesen. Den presenterades 2004 av Heiko Braak och som menar att sjukdomen börjar genom att ett skadligt ämne, exempelvis virus, andas in genom näsan och därigenom påverkar hjärnans luktcentrum. När ämnet sväljs kommer det i kontakt med tarmen och påverkar då hjärnområdet som styr tarmrörelserna. Först i stadium 3 når förändringarna den del av hjärnan där dopamin produceras och då uppstår de motoriska problemen.

10. Uppkallad efter James Parkinson

Sjukdomen är uppkallad efter James Parkinson (1755 – 1824), en engelsk kirurg, apotekare, geolog, paleontolog och politisk aktivist. He är mest känd för sin skrift ”An Essay on the Shaking Palsy” från 1817 där han beskrev många av symptomen.