Vaskulär demens går att förebygga med bland annat motion.
De flesta som insjuknar i demenssjukdom är 65 år eller äldre, och risken ökar med åldern.
1 AV 2
Vaskulär demens går att förebygga med bland annat motion.
Foto: Shutterstock
2 AV 2
De flesta som insjuknar i demenssjukdom är 65 år eller äldre, och risken ökar med åldern.
Foto: Shutterstock

Minska risken för demens: 9 saker du kan göra nu

Demens är en sjukdom som drabbar många på äldre dar.

Men det finns åtgärder du kan ta till för att minska risken att drabbas.

Här är vanorna som hjälper dig att hålla hjärnan i trim.

Cornelia Thomasson

I dag lever ungefär 47 miljoner människor med demens - en siffra som beräknas stiga i takt med att befolkningen ökar.

Men i ungefär en tredjedel av fallen hade demens kunnat undvikas med hjälp av bättre vanor, skriver nyhetssajten Vox. För även om symtomen på demens oftast visar sig när man är till åren kommen utvecklas sjukdomen tidigare.

Enligt Vox finns det nio saker du kan göra för att förebygga demens och Alzheimers.

1. Håll koll på din hörsel

Studier visar att det finns ett starkt samband mellan nedsatt hörsel och ökad risk för demens. Och ju sämre hörsel desto högre risk. Varför det är så vet forskare inte än, men en teori är att vi får så mycket kognitiv stimulans genom vår hörsel att hjärnan börjar krympa när vi inte hör ordentligt. 

Så, upplever du att du hör dåligt: Tveka inte att söka hjälp - för hjärnans skull.

2. Fortsätt att lära dig nya saker

Studier pekar också på att lärande påverkar risken för demens. Personer med högre utbildning har hjärnor som är mer motståndskraftiga mot kognitivt förfall.

Varför drabbas man av demens?

Den vanligaste formen av demens är Alzheimers sjukdom.

Näst vanligast är vaskulär demens, som uppstår när blodflödet till hjärnan störd, exempelvis i samband med stroke.

Vaskulär demens och Alzheimers kan förekomma samtidigt.

Demens är ärftligt.

De flesta som insjuknar i demenssjukdom är 65 år eller äldre, och risken ökar med åldern.

Det finns vissa levnadsvanor som ökar risken att drabbas: som rökning, hög alkoholkonsumtion, brist på motion och kognitiv stimulans.

Källa: Demenscentrum, 1177.se. 

3. Fimpa

Att cigaretter är dåligt för hälsan är ingen nyhet. Gifterna i tobak skadar hjärnan och rökning försämrar kroppens förmåga att förse hjärnan med syre.

4. Behandla din depression

Det finns många goda skäl att söka hjälp om man upplever att man har problem med depression. Din framtida hjärnhälsa är en av anledningarna. Mycket pekar på att depression kan leda till demens.

LÄS OCKSÅ: Kolla om din glömska är demens - 6 varningstecken

5. Motionera

Träning är bra för både kropp och knopp. Forskning visar att motion till och med kan boosta tillväxten av celler kopplade till minnet. En studie gjord vid Karolinska institutet visar att de som ägnar sig åt fysisk aktivitet i medelåldern hade mindre risk att drabbas av Alzheimers senare i livet.

6. Håll blodtrycket i schack

Högt blodtryck, hypertoni, ökar risken att drabbas av vaskulär demens, eftersom hjärnans blodtillförsel hämmas.

7. Var social

Det finns i forskningen stöd för att socialt umgänge minskar risken för demens. Man tror att detta beror på att social aktivitet stimulerar den kognitiva förmågan.

LÄS OCKSÅ: Går du snabbt? Då kommer du leva längre

8. Håll vikten

Forskare tror att det finns ett samband mellan övervikt och demenssjukdom. Forskare vi Karolinska har bland annat sett att fetma och övervikt i medelåldern är en riskfaktor.

9. Var noga med blodsockret

Hög insulinproduktion ökar risken för demenssjukdom och Alzheimers. Det här gör att personer med diabetes typ 2 eller personer som äter mycket socker och snabba kolhydrater ligger i farozonen.

Men det finns även andra saker du kan göra för att minska risken att drabbas, något som Hälsoliv skrivit om tidigare.