Mensbesvär & PMS

Mensvärk drabbar de flesta kvinnor någon gång, men besvären varierar. Vissa får rikliga blödningar, andra drabbas av PMS och PMDS. Du kan även få oregelbunden eller utebliven mens. Endometrios, PCOS och återkommande svampinfektioner är vanliga diagnoser som kan orsaka stora problem.