Många äldre får farliga mediciner - här är svarta listan

<p>Nästan var tionde äldre får läkemedel som står på Socialstyrelsens svarta lista.</p>

Foto: iStock

1 av 2: <p>Nästan var tionde äldre får läkemedel som står på Socialstyrelsens svarta lista.</p>

<p>Johan Fastbom, expert på&nbsp; läkemedelsbiverkningar hos äldre.<br></p>

Foto: Ulf Sirborn, Bildmakarna, Karolinska Institutet

2 av 2: <p>Johan Fastbom, expert på&nbsp; läkemedelsbiverkningar hos äldre.<br></p>

Nästan var tionde äldre får olämpliga läkemedel som står på Socialstyrelsens svarta lista. Ännu fler massmedicineras med tio eller fler läkemedel.

Det visar ny statistik som Johan Fastbom på Socialstyrelsen tagit fram för Expressens räkning.

– Att äldre får olämpliga och många läkemedel ökar kraftigt risken för biverkningar, säger professor Johan Fastbom.

Ämnen i artikel:

Andra har också läst

Äldre är extra känsliga för läkemedel. Det beror bland annat på att njurarna fungerar sämre, andelen fett i kroppen ökar och många organ, som magen och hjärnan, blir känsligare. Medicinen stanna kvar i kroppen längre och får starkare effekt och .

– Risken för biverkningar, som trötthet och blodtrycksfall, är högre bland äldre. Exempelvis kan sömnmedel ge oväntat lång effekt och leda till att den äldre blir trött på dagen, säger Johan Fastbom, professor i geriatrisk farmakologi och utredare på Socialstyrelsen.

Särskilt riskabla är de läkemedel som står på Socialstyrelsens "svarta lista". Det är mediciner som är olämpliga för äldre. Dit hör exempelvis vanliga mediciner som mot överaktiv blåsa som Detrusitol, sömnmedel som Propavan och värkmedicin som Tramadol. Sådana mediciner ska läkare helst inte skriva ut till äldre, utan välja skonsammare alternativ.

– De här läkemedlen ger framför allt risk för negativ påverkan på hjärnan, som trötthet, minnesproblem och i svårare fall förvirring. Det kan också ge problem som ökad risk för fall, förstoppning och muntorrhet. De sänker livskvaliteten och kan i värsta fall leda till att den äldre behöver söka vård, säger Johan Fastbom.

LÄS MER: Svårt att hjälpa deprimerade äldre

Var tionde får mediciner från svarta listan

Andelen äldre som får olämpliga mediciner har minskat senaste åren. Men fortfarande får nästan var tionde person som är 75 år och äldre, 8,5 procent, mediciner från svarta listan.

– Att ha hög förskrivning av olämpliga läkemedel är en kvalitetsbrist, säger Johan Fastbom.

Den skiljer sig kraftigt mellan kommunerna, från 12 procent i Ödeshög till bara 4,5 procent i Surahammar. Det är osannolikt att sådana skillnader beror på skillnader i sjuklighet, enligt Johan Fastbom. Äldre i Ödeshög har knappast nästan tre gånger så mycket ångest, värk, sömnstörningar och kissproblem som äldre i Surahammar. Enligt Johan Fastbom är en del av förklaringen olika terapitraditioner, läkare på olika orter har vant sig vid att skriva ut olika läkemedel.

– Det "sitter i väggarna" att man ska behandla på ett visst sätt. I små kommuner kan enskilda tongivande läkare ligga bakom en hög förskrivning av vissa läkemedel.

Nästan var tionde gång en äldre person läggs in på sjukhus beror det på läkemedelsbiverkningar, enligt en tidigare granskning från Socialstyrelsen. Mer än hälften av inläggningarna skulle kunna förebyggas.

"Många olika läkemedel samtidigt kan ställa till med mycket"

Enligt den nya statistiken får mer än var tionde äldre, 11,4 procent, tio läkemedel eller fler. Sådan massiv medicinering kallas för polyfarmaci och kan vara farlig.

– Det är en statistisk effekt. Jämför med trafiken, har man många bilar på vägarna ökar risken för trafikproblem och olyckor. På samma sätt ger många läkemedel högre risk för biverkningar och att olika läkemedel "krockar", interagerar, med varandra.

Johan Fastbom poängterar att det för vissa enskilda patienter kan vara rätt och genomtänkt med tio olika mediciner. Men om många äldre i en kommun har ett högt antal mediciner, jämfört med andra kommuner, är det en varningsflagga.

– Den enskilt viktigaste riskfaktorn för att drabbas av biverkningar är antalet läkemedel. Många olika läkemedel samtidigt kan ställa till med mycket i en åldrande kropp.

Även här är skillnaderna mellan kommunerna stora. I Tranemo massmedicineras mer än dubbelt så många äldre som i Jokkmokk, 17,5 procent jämfört med 7 procent.

– Läkaren ska bara skriva ut läkemedel som behövs, anpassa doserna till patientens egen känslighet, följa upp och se över behandlingen regelbundet och vara lyhörd för biverkningar.

&lt;strong&gt;ENK&#196;T: &#196;R DU OROLIG F&#214;R BIVERKNINGAR AV L&#196;KEMEDEL?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Asta Thym&#233;, 82, och Hans Thym&#233;, 81, pension&#228;rer, Bromma.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Asta: &quot;Vi &#228;r inte oroliga men har g&#229;tt p&#229; ett par nitar. Jag har nyligen blivit diabetiker och har ett h&#246;gt blodtryck. Jag fick en sorts tablett f&#246;r blodtrycket men fick stickningar i h&#228;nderna. De domnade bort och s&#229; gick jag upp fem till sex kilo. Jag har f&#229;tt en annan medicin nu men av det fick jag rethosta. Jag har fem olika mediciner och de fungerar alldeles utm&#228;rkt&quot;.

Foto: Michaela Hasanovic

1 av 5: &lt;strong&gt;ENK&#196;T: &#196;R DU OROLIG F&#214;R BIVERKNINGAR AV L&#196;KEMEDEL?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Asta Thym&#233;, 82, och Hans Thym&#233;, 81, pension&#228;rer, Bromma.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Asta: &quot;Vi &#228;r inte oroliga men har g&#229;tt p&#229; ett par nitar. Jag har nyligen blivit diabetiker och har ett h&#246;gt blodtryck. Jag fick en sorts tablett f&#246;r blodtrycket men fick stickningar i h&#228;nderna. De domnade bort och s&#229; gick jag upp fem till sex kilo. Jag har f&#229;tt en annan medicin nu men av det fick jag rethosta. Jag har fem olika mediciner och de fungerar alldeles utm&#228;rkt&quot;.

&lt;strong&gt;Birgitta Rastborg, 85, pension&#228;r, H&#228;sselby.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&quot;Nej, det &#228;r jag inte. Jag har inte beh&#246;vt att t&#228;nka p&#229; det och l&#228;ser p&#229; bipacksedeln. Har inte r&#229;kat ut f&#246;r n&#229;gra biverkningar heller av de l&#228;kemedel jag tar just nu&quot;.

Foto: Michaela Hasanovic

2 av 5: &lt;strong&gt;Birgitta Rastborg, 85, pension&#228;r, H&#228;sselby.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&quot;Nej, det &#228;r jag inte. Jag har inte beh&#246;vt att t&#228;nka p&#229; det och l&#228;ser p&#229; bipacksedeln. Har inte r&#229;kat ut f&#246;r n&#229;gra biverkningar heller av de l&#228;kemedel jag tar just nu&quot;.

&lt;strong&gt;Siwebritt Lindh, 75, pension&#228;r, Akalla.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&quot;Jag &#228;r inte orolig d&#229; jag inte &#228;ter mer mediciner &#228;n f&#246;r blodtrycket och en smal dos av &#246;strogen. De tv&#229; tar jag samtidigt och &#228;r n&#246;jd. N&#228;r jag provade ut mediciner f&#246;r blodtrycket s&#229; var det sv&#229;rt att hitta r&#228;tt. Den ena blev jag deppig av och m&#229;dde inte s&#229; bra. Den sista av medicinerna passar bra&quot;.

Foto: Michaela Hasanovic

3 av 5: &lt;strong&gt;Siwebritt Lindh, 75, pension&#228;r, Akalla.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&quot;Jag &#228;r inte orolig d&#229; jag inte &#228;ter mer mediciner &#228;n f&#246;r blodtrycket och en smal dos av &#246;strogen. De tv&#229; tar jag samtidigt och &#228;r n&#246;jd. N&#228;r jag provade ut mediciner f&#246;r blodtrycket s&#229; var det sv&#229;rt att hitta r&#228;tt. Den ena blev jag deppig av och m&#229;dde inte s&#229; bra. Den sista av medicinerna passar bra&quot;.

&lt;strong&gt;Ann-Britt B&#228;rjed, 71, pensionerad sjuksk&#246;terska och Svante B&#228;rjed, 85, pension&#228;r, V&#228;llingby.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&quot;Jag &#228;r inte orolig men har f&#229;tt en massa. Har f&#229;tt biverkningar av diabetesmedicin jag tog. I tv&#229; m&#229;nader m&#229;dde jag d&#229;ligt och det tog &#229;tta veckor att st&#228;lla in den. Sedan &#229;terkom samma biverkningar efter en m&#229;nad. Jag fick huvudv&#228;rk, kr&#228;ktes och influensasymptom. Medicinen jag fick efter&#229;t fick jag sv&#228;ljningsproblem av samt br&#246;st- och ryggsm&#228;rtor. Det var de v&#228;rsta biverkningarna och d&#229; slutade jag med den ocks&#229;. Svante har inga biverkningar av hj&#228;rtmedicinen han &#228;ter.

Foto: Michaela Hasanovic

4 av 5: &lt;strong&gt;Ann-Britt B&#228;rjed, 71, pensionerad sjuksk&#246;terska och Svante B&#228;rjed, 85, pension&#228;r, V&#228;llingby.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&quot;Jag &#228;r inte orolig men har f&#229;tt en massa. Har f&#229;tt biverkningar av diabetesmedicin jag tog. I tv&#229; m&#229;nader m&#229;dde jag d&#229;ligt och det tog &#229;tta veckor att st&#228;lla in den. Sedan &#229;terkom samma biverkningar efter en m&#229;nad. Jag fick huvudv&#228;rk, kr&#228;ktes och influensasymptom. Medicinen jag fick efter&#229;t fick jag sv&#228;ljningsproblem av samt br&#246;st- och ryggsm&#228;rtor. Det var de v&#228;rsta biverkningarna och d&#229; slutade jag med den ocks&#229;. Svante har inga biverkningar av hj&#228;rtmedicinen han &#228;ter.

&lt;strong&gt;Marie Grundtman, 62, administrativ assistent, V&#228;llingby.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&quot;Det &#228;r klart att man &#228;r, och visst kan man f&#229; biverkningar. Just nu h&#229;ller jag p&#229; med en utredning om en medicin som jag har tagit i flera &#229;r ger mig biverkningar. Den &#228;r bra f&#246;r sjukdomen men i l&#229;nga loppet kan den ge biverkningar. Nu har jag slutat med en massa mediciner och det mesta som jag &#228;ter nu &#228;r vitaminer&quot;.

Foto: Michaela Hasanovic

5 av 5: &lt;strong&gt;Marie Grundtman, 62, administrativ assistent, V&#228;llingby.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&quot;Det &#228;r klart att man &#228;r, och visst kan man f&#229; biverkningar. Just nu h&#229;ller jag p&#229; med en utredning om en medicin som jag har tagit i flera &#229;r ger mig biverkningar. Den &#228;r bra f&#246;r sjukdomen men i l&#229;nga loppet kan den ge biverkningar. Nu har jag slutat med en massa mediciner och det mesta som jag &#228;ter nu &#228;r vitaminer&quot;.

Symtom på biverkningar

Här är tjugo vanliga biverkningar av läkemedel som drabbar äldre. Har du något eller några av de listade symtomen kan det bero på din medicin. Prata med din läkare eller distriktssköterska om du misstänker läkemedelsbiverkningar. Ändra inte ta din medicinering utan att ha talat med läkaren.

1. Yr/ostadig/faller lätt

2. Trött/dåsig/orkeslös

3. Sover dåligt/mardrömmar

4. Ont i magen/ont i bröstet

5. Huvudvärk

6. Nedstämd

7. Orolig/ångestfylld

8. Lättirriterad

9. Glömsk

10. Dålig aptit

11. Muntorr

12. Illamående/kräks

13. Diarré

14. Förstoppning

15. Hjärtklappning

16. Svullna ben/anklar

17. Andfådd

18. Täta trängningar/urinläckage

19. Klåda/utslag

20. Annat, till exempel smärta

Det är bra om läkaren går igenom din medicin regelbundet. Om du har fem eller fler läkemedel och är 75 år eller över så ska läkaren göra det åtminstone en gång per år.

Källa: Symtomskattningsskalan Phase 20.

Svarta listan! Mediciner med hög risk för biverkningar:

Socialstyrelsen har tagit fram en lista med läkemedel som har hög risk för biverkningar hos äldre. De ska bara användas om det finns särskilda skäl. Behandling med dessa medel ska följas upp och omprövas ofta.

Långverkande bensodiazepiner: Diazepam, Stesolid, Apodorm, Mogadon, Nitrazepam, Flunitrazepam.

Smärtläkemedel: Tramadol, Dolatramyl, Gemadol, Nobligan, Tiparol, Tradolan.

Sömnmedel: Propiomazin, Propavan.

Läkemedel med antikolinerga effekter, används ex vid urininkontinens, som lugnande medel och vissa smärtläkemedel: Akineton, Alimemazin, Amitryptilin, Anafranil, Atarax, Atropin, Atyxine, Buscopan, Calma, Clozapine, Desentol, Detrusitol, Ditropan, Durbis, Egazil, Emselex, Hydroxyzine, Kentera, Ketogan, Klomipramin, Leponex, Lergigan, Levomepromazine, Ludiomil, Maprotilin, Metylskopolamin, Morfin-Skopolamin, Nozinan, Oxibutynin, Oxikodon-hyoscin, Oxybutynin, Pargitan, Proklorperazin, Robinul, Saroten, Scopoderm, Sensaval, Spasmofen, Theralen, Tolterodin, TOVIAZ, Truxal, Vesicare.

Källa: Olämpliga läkemedel för äldre, Socialstyrelsen, oktober 2015

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

Exklusivt nyhetsbrev för din hälsa varje vecka - Anmäl dig här