Hur mycket påverkar snus vår hälsa?
Det har blivit tydligare att snusare faktiskt har färre spermier och därmed mindre chans att bli pappa, säger Jonatan Axelsson, biträdande överläkare på Reproduktionsmedicinskt centrum på Skånes universitetssjukhus som lett studien.
1 AV 2
Hur mycket påverkar snus vår hälsa?
Foto: Skånes universitetssjukhus / Skånes universitetssjukhus
2 AV 2
Det har blivit tydligare att snusare faktiskt har färre spermier och därmed mindre chans att bli pappa, säger Jonatan Axelsson, biträdande överläkare på Reproduktionsmedicinskt centrum på Skånes universitetssjukhus som lett studien.
Foto: Pressbild / Skånes Universitetssjukhus/Shutterstock

Män som snusar har färre spermier

Mer än femte svensk man snusar varje dag.

För första gången har det gjorts en större studie om hur snusandet påverkar chansen att bli pappa.

Studien visar att män som snusar har ungefär 25 procent färre spermier än män som inte snusar. Det i sin tur bidrar till 10 procents lägre chans att bli förälder. 

Det visar en ny studie från Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet som presenteras i dag.

– Vi hoppas även att vårt resultat kanske kan hjälpa par som vill få barn att öka sina chanser och samtidigt ge stöd för läkare att kunna rekommendera snusstopp till sina patienter som söker för ofrivillig barnlöshet, säger forskaren Gustav Ollvik i ett pressmeddelande.

Antalet snusare ökar i Sverige, var femte man snusar. Tidigare, men mindre, studier har visat motstridiga resultat när det gäller sambandet mellan snus och mäns fertilitet. För första gången har det nu gjorts en större studie som kan koppla snusets påverkan på mäns fertilitet.

– Det är första gången det gjorts en studie med så många snusare kring snusets påverkan på spermieantalet, konstaterar Jonatan Axelsson, biträdande överläkare på Reproduktionsmedicinskt centrum på Skånes universitetssjukhus i ett pressmeddelande från Skånes universitetssjukhus.

Blir allt vanligare bland yngre

Studien, som omfattar 613 män varav 112 snusare, visar att män som snusar kan minska sina chanser att bli pappa med tio procent. Förklaringen är att snusare har cirka 25 procent färre spermier jämfört med män som inte snusar. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Andrology

– Tack vare att vi kunnat inkludera fler snusare i vår studie så har det blivit tydligare att snusare faktiskt har färre spermier och därmed mindre chans att bli pappa, säger Jonatan Axelsson, biträdande överläkare på Reproduktionsmedicinskt centrum på Skånes universitetssjukhus som lett studien tillsammans med läkarstudenterna Agnes Kimblad och Gustav Ollvik. 

Eftersom studien är en tvärsnittsstudie går det inte att helt säkert avgöra om det finns ett direkt orsakssamband mellan snusning och färre spermier. Det kan finnas andra faktorer, exempelvis i livsstilen, som påverkar resultatet men som inte studerats.

Läkarstudenterna Agnes Kimblad och Gustav Ollvik ligger bakom forskningen. Foto: Pressbild / Skånes universitetssjukhus

Agnes Kimblad och Gustav Ollvik hoppas att resultaten leder leder till fler studier om sambandet mellan snusning och fertilitet.

– Snusning känns som ett väldigt relevant och spännande forskningsområde då det blir allt vanligare även bland yngre generationer och då hälsoeffekterna hittills inte är helt klarlagda, säger Agnes Kimblad i pressmeddelandet.

Militärrekryter har lämnat spermaprov

Tvärsnittsstudien omfattar 613 män i åldrarna 18–21 år som läkarundersökts och lämnat både urin- och spermaprov i samband med mönstring inför militärtjänstgöring mellan år 2000–2010. Av dessa män var 112 snusare.

Studien har genomförts i samarbete med Reproduktionsmedicinskt centrum på Skånes universitetssjukhus och Arbets- och miljömedicin Syd inom Medicinsk service.

Källa: Skånes universitetssjukhus