Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Hälsoliv i ett bättre anpassat format?

Mobil Tablet Dator
Alexandra Charles, Karin Schenck-Gustafsson och Carina Carnlöf (i orange topp) berättar om ny forskning kring kvinnor och dess hjärtan.
Alexandra Charles, Karin Schenck-Gustafsson och Carina Carnlöf (i orange topp) berättar om ny forskning kring kvinnor och dess hjärtan.
Alexandra Charles, Karin Schenck-Gustafsson och Carina Carnlöf (i orange topp) berättar om ny forskning kring kvinnor och dess hjärtan.
Nu startar Karin Schenck-Gustafsson, Carina Carnlöf och hjärtläkaren Per Insulander, i samarbete med 1,6 miljonerklubben, en stor studie av kvinnor med hjärtklappning.
Nu startar Karin Schenck-Gustafsson, Carina Carnlöf och hjärtläkaren Per Insulander, i samarbete med 1,6 miljonerklubben, en stor studie av kvinnor med hjärtklappning.
Nu startar Karin Schenck-Gustafsson, Carina Carnlöf och hjärtläkaren Per Insulander, i samarbete med 1,6 miljonerklubben, en stor studie av kvinnor med hjärtklappning.
1 AV 3
Nu startar ny stor studie av kvinnor med hjärtklappning
2 AV 3
Alexandra Charles, Karin Schenck-Gustafsson och Carina Carnlöf (i orange topp) berättar om ny forskning kring kvinnor och dess hjärtan.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
3 AV 3
Nu startar Karin Schenck-Gustafsson, Carina Carnlöf och hjärtläkaren Per Insulander, i samarbete med 1,6 miljonerklubben, en stor studie av kvinnor med hjärtklappning.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Kvinnors hjärtsjukdom avfärdas som stress

Ny svensk forskning visar att kvinnor med hjärtrytmrubbning oftare missas än män. Läkarna tror symtomen är psykologiska, som stress, panikångest eller  depression. Kvinnorna får dessutom vänta sex år längre än män på rätt behandling. 

Nu startar en stor studie av kvinnor med hjärtklappning.

– Vi hoppas att vi ska kunna fånga upp kvinnorna tidigare, säger hjärtläkaren Karin Schenck-Gustafsson. 

Kvinnor och män drabbas av hjärtsjukdom i lika hög grad. Men kvinnor riskerar att inte bli förstådda eller trodda när de söker vård för hjärtbesvär. Tidigare studier har visat att kvinnor får vänta längre på ambulans och att de får sämre behandling vid  hjärtinfarkt. 

Kvinnor kan också ha andra och mer diffusa symtom än män. Fortfarande känner många inte till detta. Inte heller kvinnorna själva, som ofta tror att de inte kan drabbas och inte vill besvära på akuten i onödan. 

Fortfarande känner många inte till detta även kvinnorna själva, de tror inte de kan drabbas eller de vill inte besvära på akuten i onödan. 

Carina Carnlöf, forskningssjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset, har följt kvinnor och män med en viss typ av rubbning i hjärtrytmen, paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi. Rytmrubbningen drabbar oftare yngre kvinnor och ger i regel häftiga och plötsliga hjärtrusningar. Hjärtat slår väldigt snabbt, upp till 200 slag per min.

LÄS ÄVEN: Tårarna: Pappas cancer upptäcktes för sent  

Under två månader ska kvinnorna i studien få låna en liten hjärtmonitor som man själv kan ta EKG med.
Under två månader ska kvinnorna i studien få låna en liten hjärtmonitor som man själv kan ta EKG med.
Under två månader ska kvinnorna i studien få låna en liten hjärtmonitor som man själv kan ta EKG med.
Det tar bara 30 sekunder att ta EKG med monitorn som är så liten att den går ner i handväskan eller i fickan.
Det tar bara 30 sekunder att ta EKG med monitorn som är så liten att den går ner i handväskan eller i fickan.
Det tar bara 30 sekunder att ta EKG med monitorn som är så liten att den går ner i handväskan eller i fickan.
1 AV 2
Under två månader ska kvinnorna i studien få låna en liten hjärtmonitor som man själv kan ta EKG med.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
2 AV 2
Det tar bara 30 sekunder att ta EKG med monitorn som är så liten att den går ner i handväskan eller i fickan.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Kvinnor väntar på behandling i 15 år

Hennes forskning visar att kvinnor får vänta i genomsnitt femton år från att besvären startat tills de får behandling. Män får också vänta, men kvinnorna fick vänta sex år längre. Detta trots att kvinnorna mådde sämre.

– Kvinnorna hade mer symtom, exempelvis kände de sig oftare trötta, att hjärtat rusade eller slog extraslag och att de hade svårt att andas. Kvinnorna fick också oftare med ospecifika symtom än män, som att de kände sig varma, svettades eller hade huvudvärk, säger Carina Carnlöf.

Kvinnohjärtan

Hjärtkärlsjukdom är den vanligaste enskilda dödsorsaken hos både kvinnor och män. Kvinnor insjuknar dock ofta senare i livet än män, i genomsnitt sju till åtta år senare.   

Kvinnor med hjärtproblem riskerar att diskrimineras i sjukvården. Den största nya svenska studien som gjorts av könsskillnader vid hjärtinfarkt visar att kvinnor oftare inte får den bästa evidensbaserade behandlingen, exempelvis i form av ballongvidgning eller by pass-operation. Kvinnor får också i lägre utsträckning behandling med blodförtunnande-, blodtrycks- och blodfettssänkande läkemedel. 

I studien ingick 180 368 infarktdrabbade kvinnor och män. Studien visar också att kvinnor riskerar att dö av sin infarkt i dubbelt så hög utsträckning som män. Den högre dödligheten bland kvinnor kan inte förklaras av att kvinnor skulle vara äldre eller sjukare när de får sin infarkt. Forskarna tror att den viktigaste orsaken är ojämlik vård. 

Forskningen om kvinnor och hjärtkärlsjukdomar släpar efter, både när det gäller diagnostik, behandling och rehabilitering. Fortfarande är det flest män som får vara med i hjärt-kärlstudier. För en del läkemedel finns ingen dokumentation om könsskillnader, trots att kvinnor och män kan reagera olika. De flesta försök görs också på handjur och hanceller.

Studien visar också att kvinnorna i högre grad fick fel diagnos när de sökte vård för sina hjärtbesvär.    

 – De blev oftare inte trodda eller tagna på allvar. De fick höra att besvären berodde på att de är stressade eller har psykiska problem som oro eller depression, säger Carina Carnlöf. 

Patienter Carina Carnlöf intervjuat har själva trott att de blivit feldiagnosticerade för att de mött manliga läkare. Hennes studie avslöjar också att det finns en könsskillnad. Kvinnorna som till slut fick komma till Karolinska för utredning och behandling med ablation hade oftare än män blivit remitterade av en kvinnlig läkare. 

”Kvinnors symptom avfärdas som psykiska”

Karin Schenck-Gustafsson, professor i kardiologi och grundare av Centrum för genusmedicin på Karolinska institutet, är inte förvånad. 

– Att kvinnors symtom avfärdas som psykiska går tillbaka så långt som till 1800-talet. Kvinnliga läkare har nog lättare att förstå kvinnor med hjärtproblem. Det är samma sak med forskning om könsskillnader, det är mest kvinnliga forskare som ägnar sig åt det. 

Symtom du ska söka vård för

Svimning

Om hjärtat rusar samtidigt som du svimmar eller känner dig svimfärdig ska du söka vård akut.

Ont i bröstet

Om du får hjärtklappning och samtidigt känner smärta över bröstet ska du söka vård omgående.

Antal hjärtslag

Om du tar din puls och den känns högre än vanligt, över 90 hjärtslag per minut i vila kan vara ett tecken på att något inte står rätt till. Därför bör du kontakta vårdcentralen.

Puls

Oregelbunden puls i samband med hjärtklappning är ytterligare ett tecken på att du bör söka upp en läkare för utredning.

Utan orsak

Om hjärtat börjar rusa utan orsak och inte slutar under några minuter ska du söka dig till akuten.

Andfåddhet

Om hjärtat börjar slå extraslag samtidigt som du blir andfådd behöver du söka vård.

Återkommande besvär

Om du får hjärtklappning upprepade gånger, eller är orolig, kan du söka dig till din vårdcentral för att få hjälp med en utredning. 

Den som är intresserad av den nya studien kan läsa mer och anmäla sig på webben: https://www.coalalife.com/redheart/.  

 

Källa: Karl Swedberg, överläkare vid Östra sjukhuset och seniorprofessor vid Göteborgs universitet. Karin Schenck-Gustafsson, seniorprofessor vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset. 

Nu startar Karin Schenck-Gustafsson, Carina Carnlöf och hjärtläkaren Per Insulander, i samarbete med 1,6 miljonerklubben, en stor studie av kvinnor med hjärtklappning. De vill samla 1000 kvinnor som har besvär av hjärtrusningar. Under två månader ska kvinnorna få låna en liten hjärtmonitor som man själv kan ta EKG med. Det tar bara 30 sekunder att ta EKG med monitorn som är så liten att den går ner i handväskan eller i fickan. 

– Annars kan det vara svårt att fånga plötsliga hjärtrusningar. Även om man åker in till sjukhuset är det inte säkert att man har påslag just då man är på akuten och EKG:t görs, säger Carina Carnlöf.   

EKG:t analyseras direkt av monitorn och visas i en app i mobilen. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

EKG:t analyseras direkt av monitorn och visas i en app i mobilen. Alla resultat som är avvikande skickas direkt till hjärtsjuksköterska och hjärtläkare. Det är världens hittills största digitala studie av kvinnohjärtat.  

– Vi vill undersöka om vi kan fånga upp kvinnorna och ge rätt diagnos och behandling tidigare. Vi vill även se om direkt besked att symtomen inte är farliga kan minska stress, ångest och oro, säger Karin Schenck-Gustafsson. 

Många som drabbas av hjärtklappning har inte några sjukliga fel på hjärtat. 

– Nu kan kvinnorna få klart besked om vad det är. Det är lugnande att få veta hur det ligger det till, säger Karin Schenck-Gustafsson.

– Att bli trodd, sedd och förstådd är nog så viktigt, instämmer Carina Carnlöf.