Att kunna byta myggornas kön kan vara ett sätt att hindra zikaviruset enligt forskare.
1 av 2: Att kunna byta myggornas kön kan vara ett sätt att hindra zikaviruset enligt forskare. Foto: iStock
2 av 2 Foto: iStock

Könsbyte – ett steg mot zikastopp?

Som vanligt i myggsammanhang är honorna bovarna i dramat när det gäller spridning av zikaviruset. Att kunna byta deras kön kan därför vara ett sätt att hindra smittan enligt forskare – som tror att vägen dit går genom ett vetenskapligt genombrott med svensk koppling.

Det finns en rad frågor som omgärdar zikaviruset och som experter runt om i världen nu försöker hitta svaren på. En är om zika verkligen ligger bakom den stora mängden av fall där barn fötts med missbildningen mikrocefali. Hur man ska hitta sätt att få stopp på, eller åtminstone bromsa, smittspridningen är en annan viktig fråga. Nu lyfter två amerikanska forskare fram en metod de tror kan vara möjlig, skriver The Guardian.

LÄS MER: Zika – allt du behöver veta om zikavirus

Zikaviruset - metod utvecklad i Umeå

Enligt dem skulle man kunna försöka ändra myggornas kön, genom att använda sig av metoden Crispr/Cas9, som delvis utvecklats vid Umeå universitet och som av tidskriften Science utnämndes till förra årets största vetenskapliga genombrott. Genom metoden, som ofta liknas vid en "genteknisk kniv", skulle man kanske kunna slå på en särskild gen som gör att kvinnliga embryon utvecklar manliga könsorgan, menar forskarna. Tanken är alltså att den egenskapen nedärvs och får myggorna i en population att dö ut, då det är de blodsugande honorna som sprider smittan.

Men Olle Terenius, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, tycker det hela låter för riskabelt.

– Att ha en sådan här "dödsgen" inkopplad, som man släpper helt fri, det tycker jag är lite läskigt, säger han.

"Det känns som en säkrare väg att gå"

Problemet är att man inte kan garantera att myggorna inte sprider sig över hela världen. Det skulle kunna leda till att hela arten slås ut, vilket kan få oanade följder.

– Sannolikheten att man kan behålla de genmodifierade myggorna på ett ställe den finns nog i teorin, men inte i verkligheten. Då måste man ställa sig frågan om man kan ta bort den här myggan från ekosystemet.

Olle Terenius tror i stället på möjligheten att använda metoden för att sprida gener som gör att myggorna inte kan bära på vissa virus, utan att de för den sakens skull behöver dö ut.

– Det känns som en säkrare väg att gå om man ska använda sig av Crispr/Cas9, säger han.

LÄS MER: Anna Bäsén: De flesta svenskar behöver inte vara oroliga för zikaviruset

Mikrocefali styr

Vilken prioritet försöken att minska spridningen av zika får hänger på om det verkligen är viruset som ligger bakom mikrocefali-fallen, säger Tomas Bergström, professor i klinisk virologi vid Göteborgs universitet.

– Det stora diskussionsämnet inom virologi är ju om det orsakar mikrocefali eller inte, och där går åsikterna isär. Om det inte finns ett sådant samband, då är andra virus värre. Men ger det mikrocefali, då får man verkligen vända på varje sten. Det kommer att avgöra insatserna.

Fakta om Zika-viruset

# Är ett så kallat flavivirus som sprids av myggor. Det finns också misstankar om att det kan överföras sexuellt – enstaka fall som talar för det har rapporterats. Viruset har isolerats i sperma efter zikainfektion.

# De vanligaste symptomen är feber, ledvärk, utslag och ögoninflammation. Symptomen vilka brukar vara i 2–7 dagar och oftast ger infektionen inga komplikationer.

# Det finns misstankar om att zikaviruset kan orsaka mikrocefali, sedan ett ökat antal fall med barn som fötts med onormalt litet huvud noterats i samband med spridningen av zika. Även Guillain-Barrés syndrom hos vuxna misstänks ha koppling till viruset.

# Fall av virusinfektionen zika har under 2015 rapporterats från Kap Verde, Oceanien, Syd- och Centralamerika och 2016 även rapporterats från Karibien.

# Enligt information på Folkhälsomyndighetens webbsida sprids zikaviruset med myggor och kan ge en mild febersjukdom med hudutslag och ibland ledvärk.

Under utbrotten i Polynesien och Brasilien har infektionen dock i vissa fall misstänkts kunna ge allvarliga neurologiska komplikationer. Ett ökat antal nyfödda med mikroencefali och vuxna med Guillain-Barrés syndrom misstänks kunna vara associeras till infektionen men sambandet och eventuell risk är i dagsläget inte klarlagd.

# På grund av de nu misstänkta komplikationerna till infektionen är det extra viktigt att gravida kvinnor vidtar åtgärder för att skydda sig mot att bli infekterad. Kontakt bör tas med mödravården i Sverige före avresa. Resenärer bör vidta åtgärder för att undvika insektsbett för att minska risken för zikainfektion och andra myggburna sjukdomar. Liksom för andra sjukdomar som sprids av myggor kan man skydda sig mot zikavirusinfektion med myggmedel och heltäckande kläder.

Källa: Swedenabroad.com och Folkhälsomyndigheten

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

5 nr av ToppHälsa + varma tights från Röhnisch. Köp nu!