Demens är betydligt vanligare i hög ålder men det är inget naturligt åldrande.
1 av 2: Demens är betydligt vanligare i hög ålder men det är inget naturligt åldrande. Foto: Ruslan Guzov
2 av 2 Foto: Ruslan Guzov

Är din glömska demens? 5 tidiga tecken

Demens är inte en sjukdom, utan ett samlingsnamn för flera olika symptom som uppkommer till följd av diverse hjärnskador.

Den vanligaste orsaken till demens är Alzheimers sjukdom.

Risken att drabbas av demens ökar efter 65 års ålder – och tecknen kommer ofta smygande, inte sällan under många års tid, uppger Svenskt demenscentrum på sin hemsida.

Här redogör vi för några kännetecken som är vanliga i den första fasen.

Det finns flera olika typer av demenssjukdomar. Demens är sjukliga förändringar i hjärnan som gör att man på olika sätt får svårt att minnas och tänka. Omkring 160 000 människor i Sverige är drabbade av någon form av demenssjukdom. Den vanligaste är Alzheimers sjukdom, därefter kommer vaskulär demens, även kallad för blodkärlsdemens. Gemensamt för dem är att de tidiga tecknen är de samma.

1. Minnet börjar svikta

Den som drabbas av demens får svårt att minnas vad han eller hon gjort under dagen eller i går och glömmer inte sällan var hen har lagt ifrån sig sina tillhörigheter. Problemen gäller framför allt korttidsminnet – personen kan mycket väl minnas händelser från många år tillbaka i tiden. Om du ofta glömmer saker är det viktigt att söka läkarhjälp snarast. Är man ute i god tid kan bromsmediciner förhindra nedbrytningen av en särskild signalsubstans som är livsviktig för minnet.

2. Demens kan göra det svårt att planera

Vid demens blir vardagslivet allt krångligare att organisera. En person som lider av demenssjukdom kan till exempel ha väldiga problem med att resa någonstans, planera sina livsmedelsinköp eller betala räkningar. Att utföra enkla hushållssysslor som att diska eller duka bordet blir plötsligt ett jätteprojekt. Även tidsuppfattningen kan bli lidande.

3. Stresståligheten minskar

När tankeförmågan försämras blir stresståligheten mindre. Ökad irritation och frustration är vanligt när man upptäcker att man inte klarar av att utföra uppgifter som aldrig var något hinder förr.

LÄS OCKSÅ: Sarahs mamma blev dement vid 55 års ålder 

4. Man känner sig deprimerad

Humörsvängningar är vanliga hos personer som lider av demens. Förvirring och rädsla gör att den drabbade lätt blir bekymrad och nedstämd, i värsta fall deprimerad. En följd av detta kan vara att han eller hon hamnar i ett apatiskt tillstånd. Man slutar intressera sig för sina tidigare hobbys, stannar hemma ensam och vill inte göra något roligt.

Minska risken för demens - så förebygger du sjukdomarna

Ät rätt kost

Rätt kost och motion kan minska risken för att drabbas av blodkärlsdemens, eller vaskulär demens som sjukdomen också kallas. Det är den näst vanligaste formen av demens och förekommer ofta tillsammans med Alzheimers sjukdom, som är den vanligaste demensformen. En del studier tyder på att även Alzheimers kan förebyggas med bra mat och ett aktivt liv, men åsikterna går isär och vissa forskare menar att det är svårt att bevisa. Oavsett är det aldrig fel att leva sunt.

Behandla högt blodtryck

En del sjukdomar och levnadssätt minskar risken för blodkärlsdemens, bland annat högt blodtryck är en riskfaktor för sjukdomen. Därför är det viktigt att ha koll på blodtrycket – om man får behandling för högt blodtryck redan i medelåldern kan risken för sjukdomen minskas.

Drick mindre alkohol

Ett sätt att minska risken är att dricka måttligt med alkohol då stora mängder alkohol kan skada hjärnans nervceller och försämra hjärnans funktioner.

Undvik rökning

Precis som i fallet med alkohol kan rökning skada hjärnans celler och försämra dess funktioner. Det finns förstås fler anledningar till att undvika rökning som kan leda till en lång rad sjukdomar som kol och cancer.

Motion

Fysisk aktivitet påverkar de vaskulära funktionerna positivt vilket minskar risken för att drabbas.

Undvik blodtrycksfall

Om man är äldre och ska opereras kan det vara viktigt att undvika blodtrycksfall. Har du minnesproblem ska du därför berätta om det inför en operation.

Källor: Vårdguiden 1177, Demensförbundet, professor Lars Lannfelt.

5. Man får oro och ångest

När den som drabbas av demens börjar förlora kontrollen över sitt liv uppstår ofta känslor av oro och ångest och han eller hon får ett ökat behov av trygghet. De jobbiga tankarna leder inte sällan till sömnsvårigheter. I ett senare stadium av sjukdomen är det inte ovanligt att oron övergår till paranoia, som kan ta sig uttryck i både verbala och fysiska utbrott.

Fakta demens

Antalet demenssjuka i Sverige beräknas vara cirka 160 000 personer.

60-70 procent av alla demenssjukdomsfall beror på alzheimer.

Det finns ännu inget botemedel mot alzheimer, men man kan lindra symptomen med hjälp av läkemedel.

Inget naturligt åldrande

Kunskapen om demens var länge mycket bristfällig och senil demens betraktades närmast som en oundviklig följd av ålderdomen. Numera vet vi betydligt mer.

 

Demens är visserligen betydligt vanligare i hög ålder men det är inget naturligt åldrande. Demens orsakas av hjärnskador som i sin tur kan bero på närmare 100 olika sjukdomar och sjukdomstillstånd.

 

KÄLLA: Svenskt demenscentrum.

Aktuellt just nu