Cinna Bromander, 39, Bromma fick en stroke när hon var 31 år. "Alla symtomen kom på en gång och ingen visste om jag skulle överleva stroken. I dag är jag lyckligare än någonsin och föreläsare om hur det är att få en andra chans", säger hon.
Cinna Bromander, 39, Bromma fick en stroke när hon var 31 år. "Alla symtomen kom på en gång och ingen visste om jag skulle överleva stroken. I dag är jag lyckligare än någonsin och föreläsare om hur det är att få en andra chans", säger hon. Foto: LISA MATTISSON

Fem tecken på stroke – så ser du signalerna

Varje år får 30 000 människor stroke.

Fem klassiska risktecken kan tala för att du är drabbad.

Cinna Bromander, 39, var bara 31 år när hon fick stroke.

– Jag föll ihop och kunde inte prata, säger hon.

Fem tecken på stroke eller TIA*

Larma 112 om du eller någon annan har följande symptom:

  • Förlamning: Du kan plötsligt få svaghet eller plötsliga domningar i ansiktet, armar och ben. Oftast är det bara i ena kroppshalvan.
  • Talsvårighet: Du kan plötsligt få svårt att tala eller förstå. Detta kan te sig som förvirring.
  • Synproblem: Du kan få dubbelseende och synstörningar på ena eller bägge ögonen.
  • Huvudvärk: Du kan få plötsligt kraftig huvudvärk utan klar orsak.
  • Yrsel och balansproblem: Plötsliga svårigheter att gå, plötslig yrsel, svindel eller försämrad balans och koordination

Källa: Nils Wahlgren, professor i neurologi

* TIA, transitorisk ischemisk attack, betyder att en del av hjärnan drabbas av övergående syrebrist på grund av en övergående blodpropp i hjärnan. Med tidig diagnos och behandling går det att minska risken för en efterföljande stroke.

Akuta test

Ansikte: Kan personen le och visa tänder? Om ena mungipan hänger ned – ring 112!

 

Kroppsdel: Kan personen lyfta armarna och hålla kvar dem i tio sekunder? Om ena armen faller – ring 112!

 

Uttal: Kan personen upprepa en enkel mening "Det är vackert väder i dag" Om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord – ring 112!

 

Tid: Varje sekund räknas. Tveka aldrig! Ring 112 så fort du kan!

 

Källa: Nationella strokekampanjen.

För nio år sedan en augustimorgon var musikalartisten och skådespelare Cinna Bromander från Bromma på väg till jobbet. Hon märkte att något var fel då hennes högra ansiktshalva kändes ihopsjunken. Efter 200 meter föll hon ihop.

– Jag förstod då att jag hade drabbats av stroke när jag inte kunde prata.

Läkarna konstaterade att hennes stroke orsakats av en kvävd nysning som gjort att halspulsåldern brustit. Blod från de brustna blodkärlen hade vandrat upp till hjärnan och satt sig som en propp.

– Jag kunde inte prata, knyta skorna, borsta tänderna eller röra höger sida av kroppen.

Efter en vecka på sjukhuset fick Cinna Bromander tre månaders intensiv sjukgymnastik och talträning för sin afasi.

– Jag kunde bara säga ja och nej. Jag visste vad saker och ting hette, men munnen ville inte samarbeta med hjärnan.

LÄS OCKSÅ: Ont i huvudet? Expertens bästa råd för lindring

Stroke kan misstas för migrän

I dag mår Cinna Bromander bra, men får fortfarande rehabilitering för sin afasi.

– Jag jobbar som lärare för afatiker och som föreläsare. Jag är mycket lyckligare nu än vad jag var förut.

Vikten av att snabbt få hjälp kan vara livsavgörande menar Nils Wahlgren, professor i neurologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. Det finns flera tecken på att tecken på att stroke kan vara på väg, och då gäller det att få hjälp snabbt.

– Flera av symtomen, så kallade TIA, kan ofta vara förstadier till stroke. Det kan handla om att en blodpropp orsakar talbortfall, förlamning, synbortfall, huvudvärk eller svårigheter med balansen. Då gäller det att fort ta sig till sjukhus. Men ibland kan stroke misstas för migrän eftersom båda tillstånden ger yrsel och kraftig huvudvärk, säger Nils Wahlgren.

Var tredje behöver hjälp

För varje minut som det är stopp i ett blodkärl vid en propputlöst stroke dör två miljoner hjärnceller och hjärnan åldras tre veckor. Skadan blir större ju längre tid det tar innan proppen behandlas.

Studier visar att cirka 20 procent avlider av en stroke, medan 30 procent blir funktionellt beroende, vilket innebär att de behöver hjälp med basala saker som att gå på toaletten och liknande.

– Hälften av patienterna behöver ingen hjälp med de basala sakerna. Men de kan ändå lida av ett handikapp som försvårar deras vardag som att köra eller arbeta, säger Nils Wahlgren.