Antalet drabbade av stroke minskar men många vet inte att de fått hjärnblödning.
1 av 3: Antalet drabbade av stroke minskar men många vet inte att de fått hjärnblödning. Foto: Colorbox
Mia von Euler, docent och överläkare i Neurologi på Karolinska Institutet i Stockholm.
2 av 3: Mia von Euler, docent och överläkare i Neurologi på Karolinska Institutet i Stockholm. Foto: Märta Thisner
Mai-Lis Hellenius, livsstilsprofessor
3 av 3: Mai-Lis Hellenius, livsstilsprofessor Foto: Alex Ljungdahl

Du kan ha fått stroke utan att veta om det

Kolla, en lovande medicinsk nyhet!

Antalet personer i Sverige som drabbas av stroke minskar, visar kvalitetsregistret Riksstroke. Förr drabbades 30 000 årligen, nu är siffran nere i 25 000. Men det finns fortfarande mycket att göra för att undvika att just du drabbas. Och du kan ha drabbats utan att veta att det är stroke.

– Det är tre skäl att färre drabbas, säger Mia von Euler, docent och överläkare i Neurologi på Karolinska Institutet i Stockholm.

Stroke är samlingsnamnet för en blödning eller blodpropp i hjärnan. Även om mycket görs för att rädda liv, så är stroke den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Stroke är extra lömsk för att den slår på olika sätt från patient till patient. Vad som sker är att blodtillförseln stryps till det område av hjärnan som drabbas. Ett exempel: den som får en stroke vid talcentret förlorar talförmågan.

– Stroke gör sällan ont och många tänker inte på att ringa ambulansen om de drabbas. Så det gäller att vara observant för om man vaknar och inte kan prata, säger strokeexperten Mia von Euler.

LÄS OCKSÅ: 7 symtom på stroke – tecken många struntar i

Antalet strokepatienter har minskat

Det är viktigt då att verkligen tillkalla en ambulans och inte blir körd av en anhörig eller granne.

– Ambulansen kan förbereda patientens ankomst mycket bättre. Du kanske behöver åka till ett annat sjukhus, eller kanske opereras direkt. När strokepatienten kommer in är sjukhuset redo att behandla, säger Mia von Euler.

Det är viktigt att få vård direkt. Vid en stroke dör två miljoner hjärnceller varje minut och hjärnan åldras motsvarande tre veckor.

– Det är en väldigt stor skillnad om man kan rädda lite mer funktion hos patienten, ju snabbare hjälpen sätts in.

Så vad är den goda nyheten då?

Jo, antalet strokepatienter i Sverige har minskat från 30 000 årligen till runt 25 000. Och det kan man tacka tre faktorer för:

– Vi är bättre på att hantera förmaksflimmer, vilket är en utlösande faktor till stroke. Vi är bättre på att hålla blodtrycket under kontroll och vi röker mindre, säger Mia von Euler.

Cirka en av fem strokepatienter avlider inom tre månader efter en stroke.

Hög ålder kan vara en förklaring

Den höga dödligheten kan dock ha fler förklaringar än bara en. Medelåldern för dem som drabbas är en bit över 70 år, för män är den 73 år, kvinnor 78.

Patienter som är över 90 år och drabbas av stroke har oftast ett mycket sämre utgångsläge för att överleva. Det är de här patienterna som drar upp statistiken.

Men hälften av de som drabbats klarar sig skapligt eller bra efteråt.

Mia von Euler igen:

– Det finns ett osynligt handikapp som den som drabbats och omgivningen kan ha svårt att hantera. Livet är inte riktigt som tidigare. Man glömmer saker som man kunde tidigare tidigare, man kanske inte är så snabb längre och ofta blir man trött mycket lättare.

Det skapar frustration hos anhöriga och patienten att inte alltid klarar självklara saker längre.

Där är det viktigt att omgivningen ställer upp och är tolerant mot de nya levnadsvillkor som att ha drabbats av en stroke innebär.

Det här kan du göra

Det finns dock saker man kan göra i vardagen för att minska risken att drabbas. Och det handlar precis som med hjärt- och kärlsjukdomar om att vi lever ett kanske lite för bekvämt liv.

– Jag är ju livsstilsprofessor, så du har säkert hört det förr. Undvik mättade animaliska fetter, rök inte och konsumera inte så mycket alkohol, berättar Mai-Lis Hellenius.

Det gäller även att hålla koll på blodtrycket. Tycker man att det är jobbigt att gå till vårdcentralen eller företagshälsovården erbjuder många apotek kunderna möjlighet att testa sig själv.

– Vi är även dem som sitter mest i världen. Visst, vi motionerar regelbundet, men man ska inte underskatta nyttan av vardagsrörelserna, säger Hellenius.

Det är den farliga bukfetman som Mai-Lis Hellenius varnar för.

Underskatta inte god kost

Man ska heller inte underskatta god kost:

– Vi behöver äta mer grönsaker, frukt och bär. Och minska mängden salt. Vi vet allt det där, men fortsätter vi att leva som vi gjort hittills så kommer det inte att bli bättre, säger Mai-Lis Hellenius.

Men allt är inte mörkt.

– Jag vill inte ge någon skräckbild. Utvecklingen i vården har gått fram stort de senaste åren. Den som drabbas av stroke har en bättre chans att komma tillbaka nu än tidigare.

En viktig insikt är att hjärnan visst kan återhämta sig efter stroke.

Gör AKUT-testet om du misstänker stroke

A – Ansikte. Be personen du misstänker ha fått en stroke att le. Den delen av hjärnan som styr motoriken i ansiktet drabbas ofta vid en stroke. Och då blir halva ansiktet förlamat. Är personen slapp, tyder det på stroke. Men alla drabbas inte. Om ena mungipan hänger är det hög tid att ringa 112, SOS alarm.

K – Kroppsdel. Be personen sträcka båda armarna framåt. Ofta faller ena armen ner inom tio minuter. Om detta sker är risken för stroke uppenbar.

U – Uttal. Det är vanligt med talsvårigheter vid stroke. Be personen säga en enkel mening som ”snart är det jul”. Det är en tydlig indikation på stroke att personen sluddrar, eller inte hittar orden.

T – Tid. Det är livsviktigt att agera snabbt. Chansen att överleva ökar dramatiskt ju snabbare en strokepatient kommer under behandling. Vid misstänkt stroke. Ring ALLTID 112, SOS alarm.

11 SAKER SOM ÖKAR RISKEN FÖR STROKE

1 Högt blodtryck

Inte bara en riskfaktor när det gäller stroke - det kan också orsaka hjärtsjukdomar, demens, njurproblem och sämre blodcirkulation i benen. Gör en hälsokontroll om du misstänker att du har högt blodtryck.

2 Socker och sötningsmedel

Socker triggar vårt belöningssysten, vilket livsmedelsindustrin är väl medveten om. Tyvärr så orsakar sötningsmedlen även fetma, hjärtsjukdomar, typ 2-diabetes och stroke.

3 Hårt stressigt arbete och långa dagar

En amerikansk undersökning slog fast att om du jobbar elva timmar om dagen ökas risken att drabbas av stroke med 33 procent. Även i det här fallet ökar risken för att drabbas av hjärtsjukdomar.

4 Fientlighet mot omvärlden

Även psykologiska tillstånd kan leda till slaganfall. American Heart Association kunde för en tid sedan slå fast att risken för att drabbas av stroke var dubbelt så stor hos människor som hyste en fientlighet mot omvärlden och bar på en negativ livssyn.

5 Oregelbundna hjärtslag

Det finns en direkt koppling mellan oregelbundna hjärtslag, förmaksflimmer, och stroke. Studier har visat att dödligheten i stroke på grund av förmaksflimmer är 12 procent högre bland kvinnor.

6 Dålig sömn

Många äldre får problem med sömnen och vissa drabbas av problem, inte minst hjärtbesvär. Det finns även en koppling mellan sömnstörningar och förhårdnader i kärlen som försörjer hjärnan med syre. Detta ökar risken för stroke. Motion kan underlätta.

7 Högt blodsocker

Alldeles nyligen kunde forskare vid universitet i Leicester för första gången peka på ett samband mellan höga blodsockernivåer och blodkärlens förmåga till sammandragningar. Detta påverkar blodtrycket som i sin tur kan leda till hjärtsjukdomar och stroke.

8 Fetma och övervikt

Övervikt är ett av världens största folkhälsoproblem. Ett tag var det främst människor i de industriella länderna som drabbades. I takt med att många underutvecklade länder får det bättre materiellt sett så ökar även fetmaepidemin där.

9 Alfa-blockerare

Alfa-blockerare är ett läkemedel som ges till patienter med högt blodtryck. Män med prostataförstoring kan dessutom få medicinen för att underlätta urineringen. Forskarna har dessvärre sett att samtidigt som blodtrycket sjunkit så har risken för stroke ökat.

10 Rökning

Fortfarande en av de största orsakerna till hjärtsjukdomar, cancer och stroke.

11 Kolesterol och mättat fett

Kosten är viktig för vårt välbefinnande och våra möjligheter att hålla oss friska. Viktigast är nog att välja nyttiga livsmedel som sänker kolesterolnivåerna, som frukt, grönsaker, nötter i måttliga mängder och omättade fetter.

Källor: www.strokeforbundet.se