Borreliaforskare. Björn Olsen, infektionsprofessor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, forskar om fästingburna smittor som borrelia.
Förstora bilden
Hudrodnaden kan sprida sig cirkelformat.
Utslag. Borrelia orsakar ofta en typisk hudinfektion.
Borrelia. En ringformad hudrodnad som växer med tiden är det vanligaste symtomet på borrelia.
1 AV 4
Borreliaforskare. Björn Olsen, infektionsprofessor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, forskar om fästingburna smittor som borrelia.
2 AV 4
Förstora bilden Hudrodnaden kan sprida sig cirkelformat.
Foto: FOTOGRUPPEN SÖDERSJUKHUSET
3 AV 4
Utslag. Borrelia orsakar ofta en typisk hudinfektion.
Foto: FOTOGRUPPEN SÖDERSJUKHUSET
4 AV 4
Borrelia. En ringformad hudrodnad som växer med tiden är det vanligaste symtomet på borrelia.
Foto: Björn Olsen / Björn Olsen Infektionsprofessor Akademiska sjukh

Du kan ha borrelia utan att veta

Varje år får 10 000 till 15 000 svenskar diagnosen borrelia. 

Tydligaste tecknet är en växande hudrodnad, ibland ringformad. 

Men fästingsmittan kan också ge andra och mer diffusa symtom. 

– Man kan få ont i huvudet, feber, ledpåverkan och konstiga smärttillstånd, säger infektionsprofessor Björn Olsen. 

Nu är det högsäsong för fästingar - och borrelia. De allra flesta som smittas utvecklar ingen sjukdom och får aldrig någon diagnos. Ofta läker infektionen av sig själv. 

– Man mår lite dåligt några dagar. Sen kan man ibland hitta antikroppar mot borrelia i blodet, ibland i åratal, säger Björn Olsen, professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Mellan 10 000 och 15 000 svenskar får en borreliadiagnos varje år. Mellan maj och oktober är högsäsong för borrelia. En del märker att de fått ett fästingbett, andra inte. Det vanligaste symtomet på borreliainfektion är en hudrodnad som växer och ibland blir ringformad. 

Borreliainfektion behandlas med antibiotika i tio till fjorton dagar. De flesta blir helt bra. 

– Ringmärket bleknar bort, infektionen läker ut och blir aldrig något mer. Men ungefär var tionde får mer allvarliga symtom, säger Björn Olsen som forskar om borrelia och fästingburna smittor.

Kan ge ”konstiga smärttillstånd”

Borrelia som inte behandlats kan sprida sig till leder och nervsystem. Smittan kan ge mer diffusa symtom, som trötthet, huvudvärk, feber, ledbesvär och olika former av värk i kroppen. 

– Om en patient söker för konstiga smärttillstånd, som smärta som strålar ut i armar och ben, särskilt nattetid, bör man tänka på borrelia, säger Björn Olsen. 

Hjärnhinneinflammation, ansiktsförlamning och rytmrubbningar i hjärtat är andra allvarliga symtom. De som får mer allvarlig borrelia kan ha besvär länge, upp till ett år, trots att själva bakterieinfektionen är borta. 

– Det är bekymmersamt. Efter en hjärnhinneinflammation kan man exempelvis drabbas av hjärntrötthet som är kvar ganska lång tid, säger Björn Olsen. 

Den som smittats med borrelia många gånger kan också få akrodermatit, fläckar med tunn och blåskimrade hud, som kan bli bestående. 

Björn Olsen har en mottagning som utreder personer med långvariga besvär de misstänker beror på borrelia. 

– De här patienterna är missförstådda i vården och mår inte bra, säger Björn Olsen. 

”Charlataner tar jättemycket pengar” 

Många av patienterna har sökt sig till alternativa behandlingar som långtidskurer med antibiotika och olika detoxkurer.  

– Det finns en hel industri kring det här. Charlataner som tar jättemycket pengar, ibland hundratusentals kronor, för värdelösa och ibland skadliga behandlingar, säger Björn Olsen.

Halvårs och årslånga kurer med antibiotika saknar vetenskapligt stöd. Istället kan det bland annat leda till följdinfektioner med exempelvis svamp och resistenta bakterier.

Av ungefär 300 patienter har bara tio haft en aktiv borreliainfektion som behandlats med antibiotika. De flesta har aldrig haft borrelia. I enstaka fall har läkarna upptäckt andra sjukdomar som MS och ALS. 

Hos drygt hälften har man konstaterat tecken på inflammation av oklar orsak. 

– De kan exempelvis bli hjälpta av antiinflammatoriska mediciner. För många är det en lättnad att få veta att de inte har en aktiv borreliainfektion.

 

Det här är borrelia

Borrelia är en bakteriesjukdom som sprids av fästingar.  

Borrelia förekommer i nästan hela Sverige. Risken för att smittas är störst längs kusterna, framför allt i de sydöstra delarna av Syd- och Mellansverige. I dessa områden kan upp till en tredjedel av fästingarna vara bärare av borreliabakterier. 

Diagnosen ställs oftast genom det typiska utslaget. Om man misstänker att sjukdomen spritt sig i kroppen kan man undersöka blod och ryggvätska efter antikroppar mot borrelia.  

Borrelia behandlas med kortare antibiotikakur. Försök att få fram ett vaccin mot borrelia för människor har hittills misslyckats.

Det finns inget vetenskapligt stöd för att själva borreliainfektionen skulle kunna bli kronisk. Däremot kan man få besvär efteråt under lång tid.

 

Källor: Vårdguiden 1177, infektionsprofessor Björn Olsen

 

 

Symtom på borrelia

Det vanligaste symtomet är en hudrodnad, erythema migrans, på platsen efter fästingbettet. Utslaget kommer oftast en till fyra veckor efter bettet, är större än fem centimeter i diameter och blir större med tiden. Utslaget kan vara ringformat eller ovalt, blekna i mitten eller vara jämnt röd. Utslaget kan även domna och klia. 

Du kan även få fler än en hudrodnad på kroppen och feber.

Borrelia kan också ge huvudvärk och värk som strålar ut i nacken, armarna, ryggen och benen.

Borrelia kan också orsaka en blåröd knuta i huden. Den brukar vara mellan en och fem centimeter stor och sitter ofta på örsnibben eller bröstvårtan. 

Borrelia kan ibland orsaka ledinflammation, borreliaartrit. 

Ibland kan nervsystemet påverkas. Det heter neuroborrelios och kan ge kraftig värk i nacken, ryggen, armarna eller benen. Man kan också få huvudvärk och övergående förlamning i en del av ansiktet.

Källor: Vårdguiden 1177, infektionsprofessor Björn Olsen