ANNONS
X
EXPRESSEN.SE

Bättre provtagning ska hitta fler cancerfall

Publicerad 18 maj 2017 09.40
Hälsoliv>HÄLSA>SJUKDOMAR & BESVÄR
I år fyller det nationella screeningprogrammet 50 år och ska vidareutvecklas. Långvarig infektion av hpv (bilden) är en riskfaktor för livmoderhalscancer, även om de flesta infektioner läker ut och aldrig resulterar i någon cancer.

I år fyller det nationella screeningprogrammet 50 år och ska vidareutvecklas. Långvarig infektion av hpv (bilden) är en riskfaktor för livmoderhalscancer, även om de flesta infektioner läker ut och aldrig resulterar i någon cancer.

1/2

Foto: Getty images

"De som har uteblivit efter fyra kallelser ska bli uppringda av en barnmorska som ska höra sig för om det är något som kan göras för att de ska testa sig. De ska också ges möjlighet att få göra ett självtest i hemmet", säger Björn Strander, ordförande i den nationella arbetsgruppen för förebyggande av livmoderhalscancer.

"De som har uteblivit efter fyra kallelser ska bli uppringda av en barnmorska som ska höra sig för om det är något som kan göras för att de ska testa sig. De ska också ges möjlighet att få göra ett självtest i hemmet", säger Björn Strander, ordförande i den nationella arbetsgruppen för förebyggande av livmoderhalscancer.

2/2

Cellprovtagningen för att förebygga cancer i livmoderhalsen ska bli både effektivare och säkrare. Redan förhindras hundratals cancerfall varje år, tack vare programmet.

– Den största risken är att inte delta, säger gynekologen Björn Strander.

Alla svenska kvinnor mellan 23 och 60 år får erbjudande om att delta i en gynekologisk cellprovkontroll. Kvinnan lämnar ett prov som analyseras för att se om det finns cellförändringar eller inte, förändringar som kan vara tecken på cancer i livmoderhalsen (cervix).

I år fyller det nationella screeningprogrammet, som anses framgångsrikt, 50 år och nu ska programmet vidareutvecklas.

I stället för att analysera provet med hjälp av mikroskop ska det hos kvinnor 30 år eller äldre i första hand analyseras med avseende på förekomst av humant papillomvirus (hpv) eller inte.

– För kvinnan blir det inga förändringar vid själva provtagningen, men detta kommer att göra programmet både säkrare och effektivare, säger Björn Strander, gynekolog och ordförande i den nationella arbetsgruppen för förebyggande av livmoderhalscancer.

LÄS OCKSÅ: Lanserar självtest för livmoderhalscancer

Många läker ut

Om provet innehåller hpv, men inte visar några cellförändringar, flaggas patienten i systemet och följs upp vid nästa provtagningstillfälle tre år senare. Om infektionen är kvar hänvisas kvinnan då till en gynekolog för utredning, oavsett om det syns några cellförändringar eller inte.

– Genom att på detta sätt hitta kvinnor med långvariga hpv-infektioner hoppas vi kunna förhindra ytterligare 50–100 cancerfall varje år. Men det innebär också att många, betydligt fler än de som kommer att få cancer, kommer att få ett provsvar med en avvikelse, med all den oro som det kan innebära. Detta måste sjukvården kunna möta med telefonrådgivning och information, säger Björn Strander.

LÄS OCKSÅ: Nu införs HPV-vaccination för pojkar - i Norge 

Långvarig infektion av hpv är en riskfaktor för livmoderhalscancer, även om de flesta infektioner läker ut och aldrig resulterar i någon cancer.

Björn Strander.

Självtest

I dag deltar drygt 80 procent av kvinnorna i programmet. Å andra sidan deltar inte var femte kvinna. På tok för många, enligt Björn Strander.

– Sjukvården måste rulla ut röda mattan för de här kvinnorna. Två tredjedelar av dem som drabbas av livmoderhalscancer deltar inte i programmet, så det är den största riskfaktorn av dem alla, att inte delta, säger han.

LÄS OCKSÅ: Tidig HPV-vaccination ger det bästa skyddet

Därför kommer de kvinnor som inte hörsammar den första kallelsen att få en ny nästa år. Och nästa. Och nästa.

– De som har uteblivit efter fyra kallelser ska bli uppringda av en barnmorska som ska höra sig för om det är något som kan göras för att de ska testa sig. De ska också ges möjlighet att få göra ett självtest i hemmet, säger Björn Strander.

TT: Bör jag delta även om jag är vaccinerad?

– Absolut. Vaccinet skyddar mot två typer som står för 70 procent av cancerfallen. Det ger alltså ett 70-procentigt skydd. Om man deltar i screeningprogrammet, däremot, får man ett 90-procentigt skydd.

En annan förändring är att åldersintervallen förskjuts uppåt, med en övre gräns på 64 år i stället för dagens 60.