VIKTIGT ATT TA PULSEN. Hjärtklappning är inte alltid farligt, men i bland kan det vara symtom på olika hjärtsjukdomar. Det är viktigt att upptäcka så att du kan få rätt behandling.
VIKTIGT ATT TA PULSEN. Hjärtklappning är inte alltid farligt, men i bland kan det vara symtom på olika hjärtsjukdomar. Det är viktigt att upptäcka så att du kan få rätt behandling. Foto: Colourbox

Är din hjärtklappning symtom på hjärtflimmer?

De allra flesta drabbas av hjärtklappning i bland.

Ofta är det inte farlig – men ibland kan det vara symtom på hjärtflimmer.

– Men alla vet inte om att de har flimmer, varför det är bra att ta sin puls regelbundet så att flimret upptäcks i tid, säger kardiologiprofessorn Cecilia Linde.

Det finns många orsaker till att vi drabbas av hjärtrytmrubbningar, som är ett samlingsnamn för tillstånd då hjärtat inte följer en normal rytm och slår antingen för snabbt eller för långsamt.

Extraslag från hjärtats kamrar eller förmak leder också till hjärtklappning. Det är mycket vanligt och ingår i begreppet hjärtrytmrubbning.

Både stress, oro och hård träning kan ligga bakom extraslag – men i vissa fall är orsaken vara olika typer av hjärtsjukdomar.

Efter en infektion som satt sig på hjärtmuskeln kan mycket frekventa extraslag uppkomma. I bland orsakas extraslagen av ovanliga hjärtsjukdomar som kardiomyopati. I de fallen behöver man vila från träning och låta en hjärtspecialist utreda vilka ytterligare åtgärder som behövs.

– Hjärtklappning i alla dess former förekommer med andra ord i alla åldrar hos såväl friska som hjärtsjuka, säger kardiologiprofessorn Cecilia Linde.

Cecilia Linde. Foto: Cornelia Nordström

Hjärtklappning är inte alltid farligt, men det bör utredas av sjukvården så att man få orsaken utredd och hjälp med eventuell behandling.

– Känner man sig väldigt dålig ska man åka in på akuten, säger Cecilia Linde.

LÄS OCKSÅ: Så vet du om din hjärtklappning är farlig

Vanlig orsak förmaksflimmer

Bland sjukdomarna som kan leda till hjärtklappning (över 100 slag per minut) finns medfödda extrabanor eller andra elektriska rubbningar på hjärtat. Det kan också bero på hjärtfel, klaffel, tidigare hjärtinfarkt, hjärtsvikt och kardiomyopati.

– Vanligaste formen av hjärtklappning är förmaksflimmer som ökar med åldern och kan vara permanent eller attackvis återkommande. Det förekommer hos cirka 200 000 svenskar. I botten finns ofta högt blodtryck eller hjärtsjukdom men ibland hittas ingen uppenbar orsak. Bland 80-åringar har cirka 10 till 20 procent hjärtflimmer, säger Cecilia Linde.

Är du orolig för hjärtflimmer kan du ta din puls för att få en fingervisning. Känns den oregelbunden ska du söka läkare för att få reda på om det är hjärtflimmer det handlar om. Det görs med ett vanligt EKG eller bandspelar-EKG.

Det är viktigt att få rätt behandling, eftersom obehandlat hjärtflimmer ökar risken för stroke.

– Många är i dag medvetna om den risken vilket är bra och att blodförtunnande markant minskar risken med cirka 70 till 80 procent. Men alla vet inte om att de har flimmer, varför det är bra att ta sin puls regelbundet så att flimret upptäcks i tid, säger Linde.

Kan leda till hjärtsvikt

Ett sätt att mäta EKG med tum-EKG.

– Hjärtflimmer kan också på sikt leda till hjärtsvikt, men det är inte lika väl känt. Även risken för detta kan bedömas av läkare och om så behövs kan specifik medicinering behövas eller elkonvertering. Ett sviktblodprov och ett ultraljud av hjärtat kan behövas.

Diagnosen på hjärtflimmer ställs genom en vanlig EKG-undersökning på ett sjukhus eller en vårdcentral. Du kan också testa hemma, exempelvis genom olika appar.

– Det finns en del som använder sig av sina mobiler för att konstatera hjärtflimmer, men det är ingen diagnos, säger Cecilia Linde.

Så här testar du hemma

Du kan alltid mäta EKG på sjukhus och vårdcentraler. Men det finns också metoder som du kan använda dig av för att mäta EKG hemma.

Tum-EKG

I en Stroke-studie använde sig forskarna av tum-EKG. Då sätter man tummarna på en apparat som skickar data för analys. I bland kan sjukvården låta patienter ta med sig apparaten hem för att göra mätningar ett par gånger om dagen eller när symtom uppstår.

Bandspelare

Om du har drabbats av oregelbunden hjärtrytm kan man behöva registrera hjärtrytmen under en längre tid. Det görs genom att fästa elektroder på kroppen. Under ett till två dygn spelas hjärtaktiviteten in med hjälp av en bandspelare du bär med dig. Registreringen analyseras sedan av en läkare.

Appar

Det finns en del appar till smartphones och smartwatches som kan användas för att mäta EKG.