Fibromyalgi är svårdefinerat, eftersom symptomen liknar dem hos många andra sjukdomar. För att komma fram till diagnos används en exkluderingsmetod.
Känslomässig och fysisk stress förvärrar ofta fibromyalgi.
1 AV 2
Fibromyalgi är svårdefinerat, eftersom symptomen liknar dem hos många andra sjukdomar. För att komma fram till diagnos används en exkluderingsmetod.
Foto: iStock
2 AV 2
Känslomässig och fysisk stress förvärrar ofta fibromyalgi.
Foto: iStock

9 saker som alla borde veta – om fibromyalgi

Fibromyalgi är ett kroniskt smärttillstånd som kan pågå hela livet.

Många patienter för en daglig kamp mot svår värk, stelhet och djup trötthet.

Men fortfarande är kännedomen om diagnosen relativt låg.

Här listar vi nio saker som ALLA borde veta.

Nej, fibromyalgi är inget "hittepå" som en del verkar ha fått för sig. Tvärtom så är det ett högst påtagligt smärttillstånd för de cirka 250 000 svenskar som är drabbade. Men eftersom symptomen är diffusa och flyttar sig mellan olika kroppsdelar över tid kan det vara svårt för patienten att själv beskriva sina besvär, liksom det kan vara krångligt för en läkare att sätta diagnosen. För att diagnostiseras med fibromyalgi ska man ha haft ont i minst tre månader, med smärta i både övre och undre delen av kroppen och på både vänster och höger sida.

LÄS OCKSÅ: Vi med fibromyalgi: Det här vill vi att du vet

Finns inget botemedel

I nuläget finns ingen kur som botar fibromyalgi helt. Men även om man aldrig blir frisk kan olika behandlingar i form av aktiviteter, medicin och terapi lindra symptomen och göra livet mer hanterbart för den som dragit nitlotten. Och ju större medvetenhet om tillståndet, desto mer forskning på området är förhoppningsvis att vänta. Många fibromyalgipatienter önskar ökad förståelse och acceptens för sin diagnos, som i allra högsta grad påverkar hur de orkar med vardagen och att vistas bland andra människor.

Så ta några minuter och läs på om denna mardrömsdiagnos som i första hand drabbar kvinnor. Så slipper du undra över kollegans eller vännens återkommande värk och humörsvängningar. Här listar vi, med hjälp av brittiska Metro, nio grundäggande fakta om fibromyalgi

Foto: iStock

9 saker du verkligen bör veta om fibromyalgi:

1. Fibroyalgi innebär långvarig, ibland livslång, smärta och stelhet på flera ställen i kroppen. Tillståndet utlöses ofta av någon traumatisk fysisk eller psykisk händelse, men det är inte alltid man kan identifiera "triggern".

LÄS OCKSÅ: Så vet du om du lider av fibromyalgi 

2. Rent funktionellt uppkommer smärtan på grund av en minskad halt av "må-bra-hormonet" serotonin i det centrala nervsystemet och en ökad halt av smärthormonet substans P i ryggmärgsvätskan.

3. Andra vanliga symptom är sömnsvårigheter, djup trötthet, huvudvärk och tarmbesvär.

4. Man uppskattar att mellan 3 och 5 procent av världens befolkning lider av fibormyalgi. Dock är det exakta antalet svårt att mäta, eftersom många går omkring sjuka utan att ha fått en diagnos.

5. Fibromyalgi är svårdefinerat, eftersom symptomen liknar dem hos många andra sjukdomar. För att komma fram till diagnos används en exkluderingsmetod: patienten får genomgå flera blodprov och tester för andra tillstånd, som man vid negativa resultat kan utesluta.

6. För vissa är symptomen lindriga: de kan leva ett normalfungerande liv, utan daglig påminnelse av smärttillståndet. Andra har värk konstant och orkar varken jobba eller umgås socialt.

7. Känslomässig och fysisk stress förvärrar tillståndet, varför personer med fibromyalgi behöver lära sig att säga nej och planera in viloperioder då och då.

8. Det finns i dag ingen helt botande kur, men olika behandlingar kan hjälpa mot smärtan: som fysisk aktivitet, massage, värkktabletter, antidepressiva läkemedel och kbt-terapi.

9. Kunskapen kring fibromyalgi är fortfarande relativt liten generellt. Till och med många allmänläkare har dålig kännedom om tillståndet och hur man bör bemöta och behandla patienter.

LÄS OCKSÅ: 5 diagnoser som ofta avfärdas som inbillning