Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa halsoliv i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Shutterstock

8 vanliga hälsoproblem som oftare drabbar kvinnor

Alla blir sjuka, oavsett könstillhörighet. Men när det gäller vissa sjukdomar och hälsoproblem är kvinnor överrepresenterade.

Inspirerade av sajten Insider listar Hälsoliv åtta stycken

1. Ångest och depression

Ångest är en helt naturlig reaktion på stress. Men när den inte längre går att kontrollera och får genomsyra varje vaken minut kan det vara fullständigt förlamande. Detsamma gäller depressioner.

Enligt den amerikanska myndigheten Office on Women’s Health (OWH) lider kvinnor dubbelt så hög risk att få diagnosen ångestsyndrom under sin livstid. Även Folkhälsomyndighetens statistik pekar mot att kvinnor i större utsträckning känner ångest, ängslan eller oro, oavsett åldersgrupp.

Även diagnosen depression är vanligare hos kvinnor. Samtidigt är män generellt sämre på att söka vård.

Om din ångest påverkar ditt vardagliga liv bör du söka hjälp, antingen via din vårdcentral eller direkt till den psykiatriska öppenvården.

Symtom:

Ångest kan vara mycket individuellt. Exempel på symtom kan vara:

Hjärtklappning

Yrsel och andnöd

• Klump i mage eller bröst

• Svettningar

• Munntorrhet

• Dålig mage

• Stickningar eller domningar i händer eller fötter

LÄS OCKSÅ: Depression - 8 tecken du ska se upp med

2. Benskörhet

Osteoporos eller benskörhet är en stor folksjukdom i Sverige och kan drastiskt förkorta livslängden hos en äldre person. Kvinnor är värst drabbade.

För det första har kvinnor ofta både mindre och mindre kompakta ben än män, skriver Insider. För det andra är könshormonet östrogen en viktig pusselbit i skelettets styrka, vars nivåer sjunker när en kvinna passerar klimakteriet. Dessutom blir kvinnor ofta äldre än män, vilket också ökar risken.

Symtom:

Enligt Netdoktor är benskörhet sällsynt innan du fyllt 55 år. Det ger sällan symtom och upptäcks ofta i samband med en fraktur.

För att förebygga framtida problem bör du röra på dig mer, sluta röka och få i dig tillräckligt med kalcium och vitamin D.

3. Autoimmuna sjukdomar

När en sjukdom är autoimmun innebär det att immunförsvaret angriper den egna kroppen. Begreppet täcker in ett stort antal sjukdomar, däribland celiaki, ledgångsreumatism och lupus/SLE.

Nio av tio som drabbas av den sistnämnda är kvinnor.

Exakt varför kvinnor är så överrepresenterade vet man inte, men det tycks finnas en koppling till det manliga könshormonet.

Testosteron minskar nämligen nivåerna av B-celler, de celler som frigör det skadliga antikropparna. I juni 2018 släppte Sahlgrenska sjukhuset en studie som stärker länken ytterligare. Forskarna lyckades nämligen identifiera ett protein i kroppen som stärker nämnda B-celler. Får du mindre testosteron ökar alltså nivåerna av proteinet.

Symtom:

Det beror naturligtvis på vilken sjukdom det handlar om. Lupus har exempelvis en lång rad symtom som liknar många andra sjukdomar.

• Trötthet, feber och viktminskning.

• Ledbesvär.

• Muskelvärk.

• Utslag.

• Solkänslighet.

• Håravfall.

LÄS OCKSÅ: Lupus – sjukdomen drabbar hundratals kvinnor varje år

4. Urinvägsinfektion

Både män och kvinnor kan drabbas av urinvägsinfektion, men det är långt vanligare för den sistnämnda. Förutom att det är besvärande och smärtsamt kan det vara potentiellt farligt.

Enligt sajten Netdoktor finns flera faktorer som spelar in. En förklaring är att urinröret är kortare hos kvinnor än hos män. En annan är att ändtarm och urinrörsöppning är placerade nära varandra, vilket innebär att bakterier lättare tar sig in. Därför är det viktigt att torka sig bakåt och inte framåt.

Den ena varianten av urinvägsinfektion, blåskatarr, går ofta över av sig själv. Njurbäckeninflammation måste emellertid alltid behandlas med antibiotika. Annars kan njurarna ta skada eller så riskerar urinvägsinfektionen att utvecklas till en livshotande sepsis.

Symtom:

Enligt 1177 vårdguiden skiljer sig symtomen något mellan njurbäckeninflammation och blåskatarr.

Blåskatarr:

• Du kissar ofta

• Det svider när du kissar

• Du har ont i nedre delen av magen

• Frusenhet.

• Blod kan finnas i urinen

Njurbäckeninflammation:

• Rejäl sjukdomskänsla.

• Feber och illamående

• Smärta i sida eller ländrygg

LÄS OCKSÅ: Urinvägsinfektion? Slipp få den om och om igen

5. Migrän

Huvudvärk är en sak, migrän är något helt annat. Det kan vara så funktionsnedsättande att det är svårt att fungera i vardagen och kvinnor drabbas oftare än män.

Migrän räknas som en neurologisk hjärnsjukdom och  syns varken på prover eller röntgen. För att ställa en diagnos måste patienten uppfylla ett antal internationella kriterier.

– WHO klassar kronisk migrän på plats nummer sex bland världens mest funktionsnedsättande sjukdomar, har huvudvärksexperten Monicha Norén tidigare sagt till Hälsoliv.

Hormoner tros spela en stor roll i den komplexa sjukdomen och många kvinnor upplever migränanfall i samband med menstruation.

Enligt Huvudvärksförbundet drabbas män i allmänhet av kortare anfall än kvinnor.

Symtom:

Enligt sajten Netdoktor är följande symtom vanliga:

• Huvudvärken är ofta pulserande, intensiv och ensidig.

• Kan åtföljas av illamående, kräkningar och ljus- och ljudkänslighet.

• Migrän med aura innebär flimmer i synfältet där delar blir oklara och försvinner. Även stickningar och krypningar i händerna kan uppstå.

• Ett anfall föregås ofta av symtom som trötthet, koncentrationssvårighet och en stel nacke.

LÄS OCKSÅ: Ont i huvudet? Expertens bästa råd för lindring

6. Sköldkörtelsjukdom

Sköldkörteln storlek må vara ringa, men den har ett stort jobb och rubbningar kan få rejäla konsekvenser.

Enligt Sköldkörtelförbundet är över 450 000 svenskar diagnosticerade med en rubbning i sköldkörteln. 8 av 10 är dessutom kvinnor.

Symtom:

En vanlig åkomma är hypotyreos, vilket innebär att körteln producerar mindre än normalt. Symtom kan vara exempelvis trötthet, viktökning och frusenhet. Det motsatta, hypertyreos, kan leda till svettningar, trötthet, hjärtklappning och viktnedgång. Men symtomen kan skilja sig åt och misstas för något annat. Ibland blir sköldkörteln förstorad, vilket kallas struma.

LÄS OCKSÅ: Vanliga tecken på att du kan ha problem med sköldkörteln

7. IBS

Irritable bowel syndrome, eller IBS, innebär att tarmarna inte riktigt fungerar som de ska – vilket kan leda till svåra besvär som uppblåsthet, diarré och smärta.

Det är mycket vi fortfarande inte vet om IBS, men det tycks drabba oproportionerligt många kvinnor. Uppåt 70 procent av patienterna uppges vara av kvinnligt kön. Hälsoliv har tidigare skrivit om flera teorier om varför det ser ut så här. Bland annat har forskare sett en koppling mellan IBS och menstruation. IBS kallas ibland även för stressmage och kvinnor är generellt mer stressade än män.

Det kan emellertid finnas ett stort mörkertal eftersom män söker hjälp i mindre utsträckning.

Symtom:

• Magont som kan bli värre i samband med måltid.

• Förstoppning och diarré.

• Oregelbundet bajsande.

• Gasbesvär och uppblåsthet.

LÄS OCKSÅ: 5 symtom på ibs - så lindrar du din ibs-mage

8. ME/CFS

Kallades tidigare för kroniskt trötthetssyndrom och kan vara en oerhört svår funktionsnedsättning. Det är dessutom vanligare hos kvinnor.

ME/CFS är en förkortning av myalgisk encefalomeyelit och än i dag är det inte helt klarlagt vad som faktiskt händer i kroppen. Det finns inga specifika tester, patienten behöver i stället uppfylla en rad diagnostiska kriterier. Läkarkåren är fortfarande splittrad kring diagnosen och många får kämpa för att bli trodda. Det stora kännetecknet för sjukdomen är en oförklarlig trötthet eller utmattning som inte går att vila bort. Enligt Hjärnfonden kan fysisk aktivitet försämra tillståndet.

Symtom:

Drabbade kan också lida av huvudvärk, hjärtklappning, magbesvär, koncentrationssvårigheter och muskelsvaghet. Personer som lider av svår ME kan bli sängliggande på obestämd tid. Än så länge existerar inga botemedel men det finns sätt att lindra symtom.

LÄS OCKSÅ: Trött hela tiden? 7 vanliga diagnoser