Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen, och drabbar vanligen folk över 65 år.
Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen, och drabbar vanligen folk över 65 år. Foto: Shutterstock

6 tidiga varningstecken på Alzheimers sjukdom

Varje år insjuknar ungefär 25 000 personer i demens, varav den vanligaste är Alzheimers sjukdom.

Hur vet man om man själv eller en närstående har drabbats?

Här listar vi tidiga varningstecken på sjukdomen.

Symtomen vid alzheimer kommer ofta smygande och kan ibland vara svåra för både omgivningen och en själv att upptäcka. Många äldre personer som drabbas kan missta symtomen för normalt åldrande. Här är en lista över vanliga tecken på Alzheimers sjukdom, som är bra att hålla koll på.

1. Minnet försämras

När sjukdomen smyger sig på brukar det första symtomet vara att vårt episodiska minne och korttidsminne börjar svika. I praktiken innebär det att den drabbade kan ha svårt att komma ihåg sådant som hänt i närtid som vad man åt till frukost eller var man ställt sina skor. Enligt Hjärnfonden är det vanligt att den insjuknande försöker kompensera för glömskan genom att till exempel skriva kom ihåg-lappar.

Fakta om Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom tros utgöra 60-70 procent av alla fall av demenssjukdom.

Årligen insjuknar ungefär 25 000 personer och antalet beräknas öka i takt med att befolkningen blir äldre.

De flesta som drabbas är över 65 år. Det är ovanligt att drabbas innan 50 år.

Sjukdomen innebär att nervcellerna i vissa delar av hjärnan som har med minnet och informationsanalys att göra dör.

Alzheimers sjukdom går inte att bota, men med rätt behandling kan man lindra symtomen.

Ålder är den största riskfaktorn, men ärftlighet, högt blodtryck, rökning, brist på motion och exempelvis diabetes och fetma i medelåldern tros också spela roll.

Källa: Hjärnfonden, 1177.

2. Nedstämdhet och depression är vanligt

Det är vanligt att den som utvecklar Alzheimers sjukdom känner oro och ångest över sitt tillstånd. De kan grubbla över sitt sviktande minne, känna rädsla över framtiden eller uppleva mindervärdeskomplex. Även om man är insatt i sjukdomen och efter att man fått diagnos är det här problem som kan kvarstå. Det är inte ovanligt att den drabbade blir deprimerad och behöver behandlas även för detta.

3. Den drabbade undviker sociala sammanhang

Att dra sig undan från sociala sammanhang, som fester, släktsammankomster eller vanligt umgänge, är också ett symtom som kan uppstå vid Alzheimers. Det kan handla om en skam eller sorg över att inte fungera som vanligt, en rädsla att inte kunna upprätthålla fasaden och riskera att göra bort sig. Det är också lätt att känna sig utanför.

4. Svårt att hålla tider och hitta rätt

Den som är sjuk i Alzheimer får ofta problem med tidsuppfattningen och orienteringsförmågan. Det första kan yttra sig som svårigheter att komma i tid till avtalade möten, men det kan också märkas i konversationer att personen inte har koll på vilket år, månad eller dag det är. Den alzheimerssjuka kanske kör vilse på en sträcka som hen kört hundra gånger tidigare, eller plötsligt inte kommer ihåg vilken buss som åker vart.

LÄS OCKSÅ: Så minskar du risken att drabbas av demens

5. Problem med att föra samtal

Det kan vara svårt att föra ett samtal med någon som är sjuk i alzheimer. Konversationer stannar ofta av eftersom den drabbade har svårt att hitta rätt ord. Det kan också vara svårt att föra ett resonemang med den sjuka.

6. Problemlösningen påverkas

Kognitionsnedsättningar är vanligt och kan yttra sig som problem att räkna, svårt att lösa vardagliga problem eftersom det logiska tänkandet och koncentrationsförmågan störs av sjukdomen. Personen kan också ha svårt att känna igen använda verktyg och redskap som hen tidigare använt.

LÄS OCKSÅ: Sarahs mamma blev dement vid 55 års ålder

Aktuellt just nu