Vad du väljer att publicera för bilder på Instagram kan säga mycket om hur du mår.
1 av 2: Vad du väljer att publicera för bilder på Instagram kan säga mycket om hur du mår. Foto: SHUTTERSTOCK
De bilder som deprimerade väljer att lägg ut på Instagram skiljer sig från
2 av 2: De bilder som deprimerade väljer att lägg ut på Instagram skiljer sig från Foto: SHUTTERSTOCK

Så avslöjar Instagram hur du mår

Vad du väljer att posta på Instagram kan avslöja mer om ditt mående än du tror, visar ny studie. Nu hoppas forskarna att resultatet kan användas för att upptäcka psykisk ohälsa i ett tidigt stadie.

Är du en flitig användare av det svartvita "Inkwell"-filtret på Instagram? Då kan du vara deprimerad. 

I en ny studie, som först presenterades i EPJ Data Science, har forskare vid University of Vermont och Harvard kunnat se att att deprimerade människor tycks publicera andra typer av bilder än friska. Dock är det inte vad fotona föreställer som berättar om personen är deprimerad, utan bildernas kvalitet. 

Deprimerade använder svartvita filter

66 personer deltog i studien. Av dem hade hälften haft en dokumenterad klinisk depression under de senaste tre åren. Forskarna utformade en algoritm för att med hjälp av datorer analysera deltagarnas Instagram-bilder. Totalt analyserades 43 950 bilder med avseende på exempelvis utformning, filter och färgtoner utifrån tidigare psykologisk forskning om människor och färg.  

Resultatet visade att de deprimerade deltagarna hade en tendens att lägga upp foton som gick i kalla, mörka toner medan de som inte var deprimerade föredrog ljusare toner och mer färg. Utmärkande för de deprimerade Instagram-användarna var att de mer sällan hade filter på sina bilder, men när de hade det var det oftast ett svartvitt.

Studien visade också att deprimerade människor oftare la upp foton föreställande ansikten, men att det sällan var fler än ett ansikte i bilden.

LÄS MER: Depression: 7 tidiga varningstecken 

Datorer bättre på att ställa diagnos än läkare

Datorernas träffsäkerhet när det kom till att skilja friska från sjuka visade sig ligga på 70 procent. Enligt forskarna går det att jämföra med en allmänläkares träffsäkerhet när det kommer till att diagnostisera depression, som ligger på 40 procent. 

Nu hoppas forskarna att metoden ska kunna användas för att upptäcka och förebygga depression. 

– Det här visar på en ny metod för att screena för depression och andra psykiska sjukdomar i ett tidigt skede. Ibland kan de här algoritmerna upptäcka depressionen innan den kliniska diagnosen har hunnit sättas, säger Chris Danforth, en av artikelförfattarna, i EPJ Data Science.

Det är dock värt att poängtera att studien är väldigt liten.

Aktuellt just nu