Foto: CHRISTER WAHLGREN

Nya testet avslöjar infektioner snabbt

Nu finns ett nytt test som upptäcker allvarliga infektioner snabbt.

Vanliga tester kan ta dagar. Det nya tar bara sex timmar.

Snabb diagnostik - och rätt behandling - kan vara livräddande vid svåra infektionssjukdomar. Normalt kan prover för infektioner ta flera dagar. Men på söndag presenteras ett nytt test, Iridica från läkemedelsbolaget Abbott, på en medicinsk konferens i Köpenhamn. Testet kan identifiera vilken infektion en sjuk person har på sex timmar.

Patienten får lämna blod eller vävnad. Från det utvinns genetiska material från både patienten och bakterien. Det jämförs sen mot en databas med över 1000 olika sjukdomsframkallande organismer, så kallade patogener, som bakterier, virus och svampar.

Kan upptäcka blodförgiftning

På sex timmar kan läkarna få reda på vad det är som orsakar en allvarlig infektion som blodförgiftning, lunginflammation eller hjärnhinneinflammation.

Förhoppningen är att det nya testet förutom att rädda liv ska förkorta sjukhusvistelsen för patienten, minska vårdkostnaderna och antalet felbehandlingar. Testet används redan på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.