Ny studie: Hundar förstår mer än vi tror

Tror du att hundar inte förstår vad du säger?

Då har du fel, de förstår mer än du tror.

Allt enligt en ny studie.

Du kanske tycker att det känns som att din hund inte lyssnar på eller förstår dig ibland. Men nu finns en undersökning som visar att hunden förstår mycket mer än den visar.

Det mänskliga språket är som vi vet komplext, vi kommunicerar inte bara med ord utan också tonfall, liksom vi signalerar information om kön och identitet. Det är väl känt att hos människor är det den vänstra hjärnhalvan som bearbetar det verbala innehållet medan hjärnans högra halva jobbar mer med rösten, såsom ton- och känslomässiga lägen

 

Forskning har också visat att när den ena sidan av den mänskliga hjärnan är bättre på att hantera visst innehåll i ett ljud, hörs det innehållet bättre från motsatt öra. Med andra ord, de högra örongångarna länkar till vänster sida av hjärnan och vice versa. De flesta människor lyssnar alltså helst med höger öra när de lyssnar på verbal information och vänster öra när de lyssnar på det emotionella innehållet.

Djur har också visat sig ha denna vänster-höger bearbetning på ljud som skapas av andra djur. Men fram till nu har det varit okänt om djur - och speciellt tamdjur som hundar - reagerar på samma sätt inför mänskliga ljud.

 

Ifl Science har skrivit om rön som från början publicerades i den vetenskapliga tidskriften Current Biology. Forskarna, ett ungerskt forskarlag, placerade hundar, en i taget, mellan två högtalare i vilka de växlade mellan mänskliga röster och helt andra ljud. Sedan iakttog man noga på åt vilket håll hundarna vände sina huvuden. Man lät även de mänskliga rösterna i högtalarna variera på så sätt att de pratade både fort och långsamt och använde sig av såväl bekanta ord som främmande ord på andra språk.

 

När hundarna hörde ljudklippet med verbalt innehåll på det språk de var vana vid, vände de flesta av dem sig åt höger - vilket tyder på att den vänstra hjärnhalvan tog hand om den verbala bearbetningen. Detta hände även när röstens dialekt var obekant för dem. Men när klippet var på ett obekant språk, vände de flesta av hundarna sig till vänster i stället, vilket indikerar på högra hjärnhalvans bearbetning. Majoriteten av hundarna vände sig också till vänster när de utsattes för tal med positiva och emotionella ljud men där talet togs bort helt.

 

Vad detta visar är att verbalt innehåll måste vara meningsfullt för att det ska resultera i en starkare reaktion från hundarnas vänster hjärnhalva, precis på samma sätt som för människor. När muntlig information är meningslös eller tas bort helt och hållet, och bara känslomässiga eller andra nyanser av mänskliga röster lämnas kvar, är den högra sidan av hjärnan mer aktiv.

Nästa steg blir att titta på om detta är ett resultat av tusentals år som husdjur, eller helt enkelt ett gemensamt drag som hundar delar med människor.

Utifrån studien kan de heller inte säga exakt hur mycket hundar förstår när vi pratar till dem, däremot visar resultaten att de inte bara uppmärksammar vem som talar och deras tonfall - utan de hör också, i viss mån, orden vi säger.

 

 

Källor: Iflscience.com sciencedirect.com