I podden beskriver Mikael Persbrandt hur sjukdomen kommit till uttryck, hur han i sina hypomana stadier, med tidvis "väldigt många järn i elden", inte fick tid för andrum och hade ett väldigt koleriskt humör.
Behandlingen som skådespelaren nu har börjat med innebär att han, som han säger, får tillgång till hela sig själv och att hans flyktkänslorna har minskat.
Martin Schalling, professor i medicinsk genetik vid Karolinska institutet.
1 AV 3
I podden beskriver Mikael Persbrandt hur sjukdomen kommit till uttryck, hur han i sina hypomana stadier, med tidvis "väldigt många järn i elden", inte fick tid för andrum och hade ett väldigt koleriskt humör.
Foto: Clemens Niehaus
2 AV 3
Behandlingen som skådespelaren nu har börjat med innebär att han, som han säger, får tillgång till hela sig själv och att hans flyktkänslorna har minskat.
Foto: Erik Ardelius / Dn / Tt
3 AV 3
Martin Schalling, professor i medicinsk genetik vid Karolinska institutet.
Foto: Karolinska institutet

Mikael Persbrandt: Jag har bipolär diagnos

Mikael Persbrandt är bipolär. Han berättar om sin diagnos själv, i sin egen podd.

– Så här blev det. Och det fyller mig med sorg att det har tagit så jävla många år att ta reda på det här. För om det är så, har det här ställt till det så mycket för mig och min omgivning.

Under våren har de som har lyssnat på Mikael Persbrandts podd "I am: Mikael Persbrandt" fått följa skådespelaren under hans pågående utredning på St Görans sjukhus i Stockholm.

I det sista avsnittet före sommaruppehållet, som han publicerade häromdagen, fick lyssnarna ta del av beskedet:

Mikael Persbrandt berättade att han fått diagnosen bipolär sjukdom typ 2, en variant av bipolär sjukdom där hypomana perioder varvas med depressiva.

–  Micke låter hälsa att det han vill kommunicera säger han i podden, säger Clara Wallin, podcastchef på Perfect Day, som ger ut Persbrandts podd.

LYSSNA HÄR

Mikael Persbrandt om sin diagnos bipolär sjukdom typ 2

I avsnittet samtalar Mikael Persbrandt öppenhjärtligt med Martin Schalling, professor i medicinsk genetik vid Karolinska institutet, om vad diagnosen innebär för honom och hans närmaste omgivning.

Medan hans första reaktion på beskedet var "stor sorg", menar han att känslorna nu snarare har övergått i hopp och spänning. Att skådespelaren nu börjat medicineras har gett honom ny sinnesro – vilket han beskriver som ett för honom helt nytt tillstånd och att han nu kan komma hem, sätta sig på en stol och vila, titta på havet eller bara kontemplera.

– Förr brukade jag komma hem och sätta på apparater som låter på olika våningsplan. Det fick inte bli tyst, inte stillna, säger skådespelaren i podden.

Forskning har visat att just bipolaritet är en av de psykiatriska sjukdomar där diagnosen gör allra störst nytta för patientens välmående.

Insikten om diagnosen, säger Persbrandt, har givit honom ett mer vuxet och nyanserat förhållningsätt till livet och gjort honom mer eftertänksam än tidigare. Han beskriver det som en resa han vill fortsätta på, som någonting "fantastiskt".

Mikael Persbrandt: "Det är mitt hemskaste tillstånd"

I podden beskriver Mikael Persbrandt hur sjukdomen kommit till uttryck, hur han i sina hypomana stadier, med tidvis "väldigt många järn i elden", inte fick tid för andrum och hade ett väldigt koleriskt humör. Han beskriver även hur sjukdomens motsatta sida – den depressiva – fått honom att känna en likgiltighet inför hela sin omgivning.

– Då allt det jag annars tycker är så underbart i livet – familjen, mina intressen, målningen – förfaller mig helt meningslöst. Då är det fan svårt att stiga upp. Det är mitt hemskaste tillstånd, då blir jag helt avstängd. Och det har jag självmedicinerat. När jag upptäckte alkohol och andra substanser som ung och märkte att det var ett sätt att komma ur bubblan, säger han i podden.

Den behandling som skådespelaren nu börjat med innebär att han, som han säger, får tillgång till hela sig själv. Han beskriver hur hans flyktkänslor från de som betyder allra mest har minskat, hur han känner att han kan vara "med i matchen" och närvarande.

Varför får man bipolär sjukdom?

Fakta från Netdoktor bipolär sjukdom

 Sjukdomen kan vara ärftlig och mycket pekar på att funktionen av viktiga signalsubstanser i hjärnan, som serotonin, noradrenalin och dopamin, är förändrad hos personer med sjukdomen.
I den medicinska behandlingen försöker man därför stabilisera dessa signalsubstanser.
 

Källa: Netdoktor är Sveriges ledande hälsoportal. Mer än 100 framstående läkare och andra medicinska experter skriver och uppdaterar faktainnehållet på Netdoktor.se

"Bipolaritet har haft något lite skämmigt över sig"

Att en offentlig person talar om sin sjukdom så här öppet kan bidra till att tvätta bort tabut kring bipolaritet. Det säger Peter Strindberg, projektkonsult på Riksförbundet Balans, som jobbar med frågor som rör psykisk hälsa och bipolär sjukdom. Han menar att diagnosen hamnat i skymundan av andra, i medierna mer uppmärksammade diagnoser som exempelvis adhd.

– Bipolaritet har haft något lite skämmigt över sig, det är inget man skyltar med. Att säga att man känner sig deppig är en sak, att man är bipolär en helt annan. Många är rädda för att en öppenhet kan skada deras anseende. Som att de skulle kunna förlora jobbet om de berättar, säger han.

"Min förhoppning är att man ska kunna prata om sin bipolaritet"

Även om Peter Strindberg ser Mikael Persbrandts öppenhet som positiv, tycker han inte att han är en typisk representant för bipolär diagnos.

– Han är en person som verkar leva ut i väldigt mycket i allt han gör. Långt ifrån alla med diagnosen tar ut svängarna på det sättet som han gör. Men hans öppenhet kan förhoppningsvis få fler att tala ut om sin diagnos. Min förhoppning är att man ska kunna prata om sin bipolaritet på samma sätt som man pratar om andra sjukdomar.

Internationellt finns det en lång rad kända kulturutövare som talat om sina bipolära problem, brittiska wikipedia har listat kulturutövare som är öppna med den här typen av svårigheter.

Kopplingar mellan kreativitet och psykisk skörhet

Genom historien har en lång rad kulturpersonligheter, från Vincent van Gogh och lord Byron och framåt lidit av varianter av bipolaritet och det finns också forskning som visar på kopplingar mellan kreativitet och psykisk skörhet.

I senaste numret av Fokus berättade exempelvis David Lagercrantz om sin familjehistoria där framträdande kreativitet blandats med bipolaritet och psykisk ohälsa.

– Att kända människor som Persbrandt och Lagercrantz ger bipolära symtom ett ansikte gör diagnosen comme-il-faut, säger Peter Strindberg.

 

Kommentar av medicinreporter Anna Bäsén:
"Stort och fint av Mikael Persbrandt att berätta"

 

Foto: Robban Andersson

 

Det är hög tid att bryta skammen och tystnaden kring psykisk ohälsa! Därför är det stort och fint av Mikael Persbrandt att berätta om sin diagnos, bipolär sjukdom.
När en så framgångsrik och folkkär skådespelare vågar prata om psykisk ohälsa kan det öppna upp och bana vägen för andra. Om hans historia gör att någon annan drabbad törs berätta om sina besvär och söka hjälp för dem så är det fantastiskt!
Vi berörs alla av psykisk ohälsa på något sätt. De flesta av oss har erfarenhet av psykisk ohälsa, sin egen eller som närstående.


Hårda siffror är skakande. Nästan en miljon svenskar i arbetsför ålder har någon form av psykisk ohälsa. Omkring varannan kommer att drabbas någon gång i livet, enligt en färsk rapport från OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.
Det är inget vi kan blunda för längre. Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem det talas om alldeles för lite. Och som tyvärr fortfarande omges av skam och tabun.
Bipolär sjukdom, som tidigare kallades för manodepressiv sjukdom, innebära att man i perioder svänger i stämningsläge, är antingen manisk eller deprimerad. Ibland kan man ha maniska och depressiva symtom samtidigt. Episoderna kan växla olika snabbt. Bipolär sjukdom är ganska vanligt, man talar om att mellan två och fem procent av svenskarna är drabbade i någon form.


En del konstnärer tycker att de blir mer kreativa under sina maniska faser. Precis som Mikael Persbrandt berättar kan de maniska perioderna, eller delar av dem, upplevas som lustfyllda. "Så fullständigt överbegåvat fantastiskt." som han säger. Under de maniska perioderna kan man vara överdrivet upprymd, energisk, överaktiv och ha extremt stort självförtroende. Det är också vanligt att man tycker sig behöva sova mindre.


Men manierna kan medföra ökat risktagande och problem, som att man spelar bort pengar eller köper för många eller för dyra saker, sexuella äventyrligheter eller att man dricker eller drogar sig. Sämre sociala spärrar, irritabilitet och aggressivitet kan också höra till, vilket förstås kan leda till att man stör eller sårar andra människor.
Under den depressiva perioden, som kan komma snabbt är det vanligt att känna ångest, initiativlöshet, nedstämdhet och dåligt självförtroende. Det som Mikael Persbrandt beskriver som "En slags dov känsla, när den kommer över mig med full kraft är det en slags meningslöshet som kommer över mig."
Bipolär sjukdom innebär en konstaterat kraftigt ökad risk för att också hamna i missbruk av alkohol och/eller droger. Det finns också en överdödlighet, bland annat beror den på hög risk för självmord under de depressiva perioderna. Bipolär sjukdom kan vara en stor påfrestning - både rent medicinskt sett och för ens arbetsliv och nära relationer.


Att få behandling i tid räddar liv! För bipolär sjukdom går att behandla, med läkemedel som litium, terapi och anpassad livsstil.
Det tog Mikael Persbrandt flera år att få diagnos och rätt hjälp. Om hans berättelse kan göra att någon annan slipper lida så länge har han gjort en verklig insats!

Fler läsråd kring bipolaritet:

Fakta: Bipolär sjukdom

  • Bipolär sjukdom, tidigare ofta kallad manodepressiv sjukdom, innebär att man i perioder är manisk eller deprimerad. Under de maniska perioderna är överaktivitet, överdriven upprymdhet, överaktiv och hög självförtroendekänsla vanligt, medan de depressiva perioderna karaktäriseras av nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och låg självförtroendekänsla.
  • Ibland kan bipolariteten innebära att man har maniska och depressiva symtom samtidigt.
  • En till två procent sägs insjunkna i bipolär sjukdom någon i livet.
  • Bipolär sjukdom delas in i typ 1 och typ 2 och även olika typer av blandtillstånd. Det som skiljer tillstånden är framför allt på vilket sätt den maniska/hypomaniska fasen ser ut.
  • Källa: Vårdguiden. Läkartidningen