Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Hälsoliv i ett bättre anpassat format?

Mobil Tablet Dator
Kan din mage göra din deppig?
Kan din mage göra din deppig?
Kan din mage göra din deppig?
Vår tarmflora är nämligen mycket mer än bara matsmältning.
Vår tarmflora är nämligen mycket mer än bara matsmältning.
Vår tarmflora är nämligen mycket mer än bara matsmältning.
1 AV 2
Kan din mage göra din deppig?
Foto: Shutterstock
2 AV 2
Vår tarmflora är nämligen mycket mer än bara matsmältning.
Foto: Shutterstock

Deppig? 4 oväntade sätt tarmfloran kan påverka din hälsa

Att ta väl hand om din mage kan vara en större investering än du tror.

Tarmfloran har nämligen ett finger med i en massa olika saker som händer i kroppen.

– Det blir alltmer uppenbart att många aspekter av fysisk och psykisk hälsa kan ha kopplingar till gastrointestinala bakterier, säger specialistläkaren Charlotte Hedin.

Det är ingen överdrift att kalla magen för ”vår andra hjärna”. Tarmfloran, eller mikrobiotan, är ett otroligt komplext ekosystem som fortfarande hyser många mysterier. Hittills har vi bara skrapat på ytan men modern forskning pekar mot att tarmfloran är högst delaktig i våra liv.

– Före tillkomsten av modern mikrobiologi visste vi inte ens att bakterier och annan mikrobiota fanns. Sedan lärde vi oss att mikrobiotan kan göra oss sjuk. Och nu har vi börjat förstå att den faktiskt kan stödja god hälsa, säger Doktor Charlotte Hedin, specialistläkare, PhD på Magtarmsjukdomar vid Karolinska universitetssjukhuset.

Tarmfloran är således mycket mer än bara matsmältning. Här är fyra andra, lite mer oväntade, saker som magen kan göra med din hälsa.

1. Sömnen

Som Hälsoliv tidigare rapporterat finns starka kopplingar mellan tarmfloran och vår sömn. Dålig sömn uppges exempelvis kunna förändra kompositionen av magens mikrober vilket kan få negativa konsekvenser. Magen tycks också spela en stor roll för kroppens inre klocka, som styr hur mycket och när vi sover. För personer som lider av tarmsjukdomar som IBS är sömnproblem ett vanligt symtom och då inte enbart till följd av smärta utan också på grund av ett komplext neurologiskt samspel.

LÄS OCKSÅ: 4 sätt din sömn kan påverkas av din maghälsa

2. Vikten

Vissa behöver bara titta på en sallad för att extrakilon ska ramla av, medan andra måste kämpa stenhårt för att gå ner i vikt. Nyligen rapporterade sajterna Live Science och BBC att magbakterier kan spela en roll i hur svårt eller lätt det är att gå ner i vikt. Det finns gott om forskning på ämnet, men inga definitiva svar. Live Science refererar bland annat till en mindre studie där man tittat på hur olika personers magbakterier hanterar kolhydrater. En annan studie analyserade hur brist på mångfald i tarmfloran ökade risken för övervikt.

Gemensamt för studierna är att det krävs mer forskning för att få tydliga resultat.

3. Depression

Nyligen rapporterade Hälsoliv att belgiska forskare hittat en potentiell koppling mellan en viss typ av tarmbakterier och uppkomsten av depression. Analyserna visar bland annat att bakterierna Coprococcus och Dialister generellt sett är ovanliga hos individer med svåra depressioner.

Enligt Rozalyn Simon, forskare vid Linköpings universitet, kan vi ärva vår tarmflora från våra föräldrar och på så vis kan det finnas en genetisk länk när det kommer till depression.

– Detta kan potentiellt influeras av tarmfloran. Men till det finns tillräckligt bra data kan vi bara observera, säger hon till Hälsoliv.

LÄS OCKSÅ: Krånglig mage? Det här kan du satsa på och undvika

4. Demens

Japanska forskare upptäckte nyligen via en mindre observationsstudie att personer med demens generellt sett har lägre nivåer av visa typer av magbakterier och högre av andra. Enligt sajten Medical News Today är det fortfarande oklart exakt hur magbakterier påverkar hjärnan, men en teori är det kan kopplas till immunsystemet och högre nivåer av inflammation. Kronisk inflammation i kroppen har tidigare kopplats till just neurodegenerativa sjukdomar.

Rozalyn Simon har själv studerat samspelet mellan tarmfloran och hjärnan och ser många kopplingar till sjukdomar som Parkinsons, Alzheimers sjukdom och andra psykiska tillstånd.

– Det är väldigt intressant att det finns en stark överlappning mellan IBS-liknande magsjukdomar och neurodegenerativa sjukdomar, säger hon.

Enligt Simon kan det finnas en eventuell koppling till en reducerad funktion i den skyddande barriär som finns i tjocktarmen.

Enligt sajten WebMD bevisar studien inte att magbakterier kan skydda mot eller orsaka den här typen av sjukdomar. Det är mycket möjligt att demensen har orsakat förändringen i tarmfloran. 

Fortfarande långt kvar

Trots alla framsteg är forskningen kring tarmfloran fortfarande i sin linda. Systemet är oerhört komplext och att dra några 100-procentiga slutsatser är därför väldigt svårt.

– Det finns bakterier som äter andra bakteriers avfall och som i sin tur producerar mat till nästa bakteriegrupp. Det är så många variationer inom grupperna och tiotusentals variabler att ta i beaktning på en och samma gång, säger Rozalyn Simon.

– Så att säga att just den här bakterien är orsaken till något är nästan absurt.

Långsiktiga studier och framför allt mer data behövs för att överhuvudtaget få ett hum om vad som faktiskt pågår i magen.

– Vi är fortfarande bara i början av detta spännande forskningsområde. Vi vet att effekterna sannolikt är signifikanta, men exakt vad dessa effekter är och hur mikrobiotan orsakar dessa effekter är frågor som vi bara börjat svara på, säger Charlotte Hedin.