Är det bäst att välja fettsnål grekiskt yoghurt, eller går det lika bra att ta en fetare variant?
Är det bäst att välja fettsnål grekiskt yoghurt, eller går det lika bra att ta en fetare variant? Foto: Shutterstock

Ny studie väcker tvivel om fettsnåla kostråd

Länge har magra mjölkprodukter rekommenderats framför feta ur hälsosynpunkt. 

Nu väcker en ny studie från Uppsala universitet tvivel.

– Vi kan inte se att det bästa för hjärthälsan är att dra ner på eller undvika mejerifett, säger forskaren Kathy Trieu.

Ostar, yoghurt, grädde och crème fraiche. I Sverige är vi glada i mejeriprodukter. Samtidigt är förhållandet till mjölkprodukter inte helt okomplicerat. Länge har hälsorekommendationen varit att välja fettsnåla alternativ för att dra ner på konsumtionen av mättade fetter. 

Att magra mejeriprodukter är en del av en sund kosthållning finns det vetenskapligt belägg för, däremot har det varit svårt att säga hur farliga de feta varianterna faktiskt är för hälsan.

En ny studie från Uppsala universitet visar nu att dessa inte alls behöver skys som pesten. Forskarna fann nämligen ett samband mellan ett högt intag av mejerifett och lägre risk för hjärt-kärlsjukdom jämfört med ett lågt intag.

Analyserat fettsyror i blodet 

Vanligen bygget koststudier ofta på att deltagarna själva uppskattar vad de ätit, vilket ofta kan ge ett missvisande underlag. I den här studien, publicerad i vetenskapstidskriften Plos Medicine, har forskarna i stället riktat in sig på blodanalyser. 

Genom att mäta nivåerna av särskilda fettsyror som finns främst i mejeriprodukter fick de en bild av deltagarnas konsumtion av mejerifett.

Fermenterade mjölkprodukter, som ost och yoghurt, ska vara bra för hjärthälsan, enligt tidigare forskning. Foto: Shutterstock

Totalt fick 4150 svenska 60-åringar sitt blod analyserat. Deltagarna följdes upp under 16 år i genomsnitt för att se hur många som drabbades av hjärtattack, stroke eller allvarliga cirkulationssjukdomar. 

Mejerifett ökar inte risken för hjärt-kärlsjukdom

När forskarna justerat för andra kända riskfaktorer såg de något som går stick i stäv med vad man skulle kunna tro baserat på de generella kostråden:

– Vi såg att personerna med de högsta nivåerna av denna särskilda fettsyra faktiskt hade lägst risk för hjärt-kärlsjukdom. Det här sambandet är väldigt intressant men vi behöver fler studier för att bättre förstå hur mejeriprodukter och mejerifetter påverkar vår hälsa, säger Matti Marklund som forskar om nutrition vid Uppsala universitet, The George Institute for Global Health i Australien och Johns Hopkins University i USA enligt Forskning.se.

När forskarna kombinerade de svenska resultaten med data från 17 liknande studier från andra länder såg de liknande resultat. Totalt ingick data från 43000 personer i studien.

Feta eller magra mejeriprodukter – vad är bäst?

Vad betyder fynden? Är det dags att byta ut lightprodukterna? Det är svårt att säga. Matti Marklund menar att resultaten ska tolkas med försiktighet. Studien sätter ljus på det faktum att kunskapsläget är osäkert och att mer forskning på området behövs.

Kathy Trieu vid The George Institute for Global Health, som lett studien, menar att det tycks handla mer om vilken slags mejeriprodukt man konsumerar än hur fettsnåla de är. Ett exempel på mjölkprodukter som är förknippade med god hjärthälsa är fermenterade mejeriprodukter, som fil, ost och yoghurt. 

– När det gäller mejeriprodukters påverkan på vår hälsa pekar allt fler resultat mot att det är typen av mejeriprodukt som är viktig, snarare än fettinnehållet. Det här har skapat tvivel kring om det finns vinster för hjärt-kärlhälsan med att undvika alla mejerifetter. Utifrån resultaten i vår studie kan vi inte se att det bästa för hjärthälsan är att dra ner på eller undvika mejerifett, säger Trieu, enligt Forskning.se. 

Aktuellt just nu