Inger Gustavsson är projektledare för ett nytt självprovningskit som ska hjälpa kvinnor ta sina cellprov.
Självprovningskitet heter HPVir. I stället för en provpinne i burk skickar du in ett provtagningskort i papper.
Inger Gustavsson visar upp provtagningskortet och silikonborsten som kvinnan använder för att ta sitt cellprov. Efter provtagningen rullar kvinnan borsten på kortet som direkt ger konfirmation att testet är klart i form av en färgförändring på papperet. Därefter skickas papperet in med post.
20% av kvinnorna som blir kallade på cellprov väljer att inte gå. ”Om man erbjuder en enkel metod där kvinnan kan ta ett eget prov på valfri plats och flexibel tid så kommer betydligt fler att utföra det här testet.” säger Inger Gustavsson.
Det har tagit 20 år för Inger Gustavsson och hennes forskarteam att ta fram HPVir. 2022 är tanken att det ska lanseras på marknaden.
1 AV 6
Så funkar hemtester • Så uppstår cellförändringar
2 AV 6
Inger Gustavsson är projektledare för ett nytt självprovningskit som ska hjälpa kvinnor ta sina cellprov.
Foto: Elvira Pihl
3 AV 6
Självprovningskitet heter HPVir. I stället för en provpinne i burk skickar du in ett provtagningskort i papper.
Foto: Elvira Pihl
4 AV 6
Inger Gustavsson visar upp provtagningskortet och silikonborsten som kvinnan använder för att ta sitt cellprov. Efter provtagningen rullar kvinnan borsten på kortet som direkt ger konfirmation att testet är klart i form av en färgförändring på papperet. Därefter skickas papperet in med post.
Foto: Elvira Pihl
5 AV 6
20% av kvinnorna som blir kallade på cellprov väljer att inte gå. ”Om man erbjuder en enkel metod där kvinnan kan ta ett eget prov på valfri plats och flexibel tid så kommer betydligt fler att utföra det här testet.” säger Inger Gustavsson.
Foto: Elvira Pihl
6 AV 6
Det har tagit 20 år för Inger Gustavsson och hennes forskarteam att ta fram HPVir. 2022 är tanken att det ska lanseras på marknaden.
Foto: ELVIRA PIHL

Hon vill utrota livmoderhalscancer: ”Vi måste nå alla kvinnor”

Att ta cellprov för livmoderhalscancer är livsviktigt för många kvinnor. Trots det väljer 20 procent av kvinnorna i Sverige att inte gå på sina screeningtider.  

Inger Gustavsson är projektledare vid Uppsala universitet och har ägnat 20 år åt att forska fram en innovativ självprovningsmetod.

Enligt Folkhälsomyndigheten behandlas över 8 000 kvinnor årligen för cellförändringar i livmoderhalsen i Sverige. Förändringar som utan behandling kan leda till cancer. Trots det väljer 20 procent att inte gå på sin cellprovtagning.

– 2 av 3 fall av livmoderhalscancer hittas i gruppen som uteblir, säger Inger Gustavsson, forskare och projektledare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi på Uppsala universitet.

Det vill hon ändra på. Förhoppningen är ett självprovtagningskoncept som ska bidra till att livmoderhalscancer utrotas helt. Inger Gustavsson har tillsammans med en forskningsgrupp jobbat i 20 år med att ta fram HPVir, ett självprovtagningskit kombinerat med HPV-test för hemmabruk. 

– En anledning till att vissa kvinnor inte väljer att ta sitt cellprov vid gynundersökning kan vara att det kan kännas både utlämnande och upplevas som obehagligt. Varför ska vi göra det när enklare alternativ finns? Vi vill utrota livmoderhalscancer och då måste vi nå alla kvinnor.

HPV – den vanligaste orsaken till livmoderhalscancer

Humant papillomvirus förkortas HPV och är ett väldigt vanligt virus som finns i över tvåhundra olika typer, enligt 1177. Vissa typer av dessa virus kan ge cellförändringar i livmodern som i sin tur kan leda till livmoderhalscancer. 

Kvinnor har erbjudits screening för livmoderhalscancer sedan 60-talet och från 90-talet har kvinnor i åldern 23-60 blivit kallade regelbundet. 

Den testmetod som har använts för screening är cellprov som analyseras med cytologi, vilket innebär att man tittar på cellerna i provet med mikroskop för att bedöma om de har ett avvikande utseende eller är normala. 

Men 2015 tog Socialstyrelsen beslut om att börja titta på just HPV när man gör sin cellprovsscreening, eftersom det har visat sig vara en mer effektiv metod för att upptäcka förstadiet till cancersjukdomen och nå fler kvinnor i risk. I dag används metoden i hela landet. 

– Att infekteras av HPV är mycket vanligt och 90 procent av kvinnorna läker från viruset av sig själva. Eftersom viruset i sig inte ger några symtom är syftet med screeningen att kunna hitta kvinnor i risk och förhindra att de får den här typen av cancersjukdom, men det gäller att underlätta för kvinnor att ta det här provet, säger Inger Gustavsson. 

Omfattande studier

Inger Gustavsson och hennes forskningsteam har gjort ett flertal olika studier för att se till så att självprovtagningen ska vara lika säkert som att gå till en gynekolog.

Det gjordes bland annat genom att jämföra självprovtagningen med ett vanligt besök hos gynekologen. I de jämförande studierna tog också läkaren ett vävnadsprov ifrån livmoderhalsen där man letar efter cellförändringar som kan vara förstadium till livmoderhalscancer.

– Efter den mindre studien kunde vi se att man inte missar några allvarliga cellförändringar när kvinnan tar provet själv jämfört med om hon tar det hos en gynekolog.

Annons: Läs Damernas Värld i magasinappen ARCY 

Forskargruppen ville även kolla om självprovtagningen fungerade oavsett hormonförändringar under menscykeln. Det här gjordes genom att en grupp kvinnor med fungerande menscykel och en grupp äldre kvinnor som avslutat sin cykel fick testa provet varje dag under en månad.

– Studien visade stabila resultat för hela provtagningsmånaden. De kvinnor som var positiva för HPV var det varje dag under sin menscykel och de som var negativa var negativa varje dag, säger Inger Gustavsson.

Den största studien sträckte sig över 3 års tid, mellan 2013 och 2016. 36 000 kvinnor från Region Uppsala erbjöds att delta i hemprovtagningsstudien. De som tackade ja till att delta i studien delades upp i två grupper, hälften erbjöds självprovtagning hemma medan de andra följde ordinarie rutin med provtagning hos barnmorska.

– Studien visade att HPVir-metoden var mycket effektiv för att hitta riskkvinnorna och att handläggningstiden var mycket snabbare, säger Inger Gustavsson.

Kan lanseras i Sverige 2022

HPV-testet som forskargruppen utvecklat är testad och uppfyller de internationella krav för ett HPV-test i screening för livmoderhalscancer. Enligt Inger Gustavsson är det få som gjort lika omfattande kliniska studier som dem när det kommer till just kombinationen självprovtagning och ett specifikt HPV-test.

– Vårt test visade sig till och med vara bättre än det kommersiella test som vi jämförde med. 

En del regioner jobbar redan med hemtest och under pandemin blev det ett alternativ för de som inte kunde gå på sina screeningar. Det som är utmärkande med metoden som Inger och hennes forskarteam tagit fram är att HPVir tas med en silikonborste som sedan trycks mot ett papper, istället för att en provpinne stoppas i ett provrör.

– När kvinnan fäster det här provsekretet på ett kort behålls provet koncentrerat. Har du en provpinne som du skickar in måste provet slammas upp i vätska vilket kan späda ut provet och öka risken för att provet blir otillräckligt, säger Inger Gustavsson och fortsätter.

– Dessutom kan vårt provkort enkelt sparas i rumstemperatur för uppföljande analyser, eftersom man får oftast ut mer än vad man behöver på kortet.

HPVir kommer lanseras i Sverige inom kort, troligtvis under 2022 enligt Inger Gustavsson, och om möjligt kommer de försöka blicka ut mot internationella marknader.

– Vi har redan gjort studier i olika miljöer såsom Laos och Sydafrika där kvinnor testat vår självprovtagning och sett att det fungerar jättebra. I utvecklingsländer som saknar screening så kan ett sånt här test vara livsavgörande för dessa kvinnor, säger hon.