Bäckenskelett från 348 kvinnor har analyserats, för att se hur kvinnor från olika världsdelar skiljer sig åt.
Forskarna har länge trott att storleken på den kanal ur vilken vi föds, den så kallade födelsekanalen, är ett resultat av två evolutionära krafter som går stick i stäv med varandra.
1 AV 3
Gudrun Abascal tipsar om hur du ska tänka och nämner övningar
2 AV 3
Bäckenskelett från 348 kvinnor har analyserats, för att se hur kvinnor från olika världsdelar skiljer sig åt.
Foto: Shutterstock
3 AV 3
Forskarna har länge trott att storleken på den kanal ur vilken vi föds, den så kallade födelsekanalen, är ett resultat av två evolutionära krafter som går stick i stäv med varandra.
Foto: Shutterstock

Forskarna: Därför gör det ondare för vissa att föda

En kamp mellan två motstridiga krafter. 

Det antas vara orsaken till varför det gör så j-a ont att föda barn. 

Men förutsättningarna mellan världens kvinnor skiljer sig åt, visar det sig.

Forskarna har länge trott att storleken på den kanal ur vilken vi föds, den så kallade födelsekanalen, är ett resultat av två evolutionära krafter som går stick i stäv med varandra. Den måste vara stor nog för att barnets breda huvud ska kunna passera, samtidigt som den måste vara tillräckligt liten för att kvinnan ska kunna gå effektivt.

Resultatet av detta obstretiska dilemma har, enligt vetenskapen, resulterat i en kompromiss som gör att barnet visserligen kommer ut, men först efter hårt arbete – och mycket smärta.

LÄS MER: Barnmorskan: Så förbereder du dig för förlossningen

Bäckenskelett från 348 kvinnor har analyserats 

Om denna tanke är sann borde utseendet på födelsekanalen vara mer eller mindre standardiserat, eftersom de två förutsättningarna är desamma för världens alla kvinnor.

Men nu har bioantropologen Lia Betti och hennes kollega Andrea Manica vid University of Roehampton i London analyserat bäckenskelett från 348 kvinnor från 24 olika platser på jorden, och det visar sig att dessa skelett är långt ifrån exakta kopior av varandra. Tvärtom.

Bland annat har födelsekanalen hos kvinnor söder om Sahara i Afrika och hos vissa asiatiska populationer en mer oval form, såtillvida att de är smalare på sidorna, men vidare fram och bak. Hos européer är den också oval, men bara upptill, medan den hos amerikanska ursprungsbefolkningen är större generellt.

LÄS MER: Då ska du börja krysta – ny rön om förlossningen

Kunskapen kan hjälpa barnmorskor

Tidigare forskning har visat att temperaturen kan ha betydelse, eftersom ett kallare klimat gynnar "rundare" kroppar. Enligt den aktuella analysen fanns ett sådant samband, men mycket svagt. I stället tror forskarna att skillnaderna främst beror på slumpen, beroende på vilka gener som funnits i den aktuella befolkningsgruppen.

Enligt forskarna kan kunskapen vara till hjälp för barnmorskor som hjälper kvinnor från olika delar av världen. Under förlossningsarbetet måste barnet nämligen rotera och hur detta sker varierar beroende på hur födelsekanalen ser ut. För barnmorskan kan barnets väg ut alltså te sig annorlunda och konstigt, fast så inte är fallet.

Studien presenteras i Proceedings of the Royal Society B.

Här kan du läsa mer om graviditet och förlossning