Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa halsoliv i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Dofter påverkar våra liv mer än vi tror.
Dofter påverkar våra liv mer än vi tror.
Dofter påverkar våra liv mer än vi tror.
Ett självupplevt gott luktsinne kan exempelvis kopplas till ett bättre sexliv.
Ett självupplevt gott luktsinne kan exempelvis kopplas till ett bättre sexliv.
Ett självupplevt gott luktsinne kan exempelvis kopplas till ett bättre sexliv.
1 AV 2
Dofter påverkar våra liv mer än vi tror.
Foto: Shutterstock
2 AV 2
Ett självupplevt gott luktsinne kan exempelvis kopplas till ett bättre sexliv.
Foto: Shutterstock

Forskare: Så kan ditt luktsinne påverka sexlivet

Spelar luktsinnet någon roll för hur man upplever sitt sexliv? 

Det finns ett samband, säger Anna Blomkvist, doktor i psykologi vid Stockholms universitet. 

Hennes forskning visar nämligen att ett gott luktsinne korrelerar med högre sexuellt välmående och minskade nivåer av otrohet. 

Kan man lukta sig till ett bra sexliv?

Det är en definitionsfråga. Klart är det i alla fall att det finns ett samband mellan det självupplevda luktsinnet och välmående i sitt sexliv, menar Anna Blomkvist, doktor i psykologi vid Stockholms universitet, som nu disputerat med en doktorsavhandling om luktfunktion och relationer.

Tillsammans med sina forskarkollegor genomförde hon bland annat en enkätstudie. I den deltog 1107 personer som själva fick skatta sitt luktsinne och besvara frågor om sina sexliv. Resultatet visade på en korrelation: De som tyckte att de hade en bra luktförmåga hade också ett större sexuellt välmående och angav lägre nivåer av otrohet.

– Sexuellt välmående mäts med olika skalor, bland annat hur mycket sex man har och hur nöjd man är med sitt sexliv. När det gäller det sexuella välmåendet och otrohetsvariabeln resonerar jag kring att det handlar om medveten man är i sin relation, säger Anna Blomkvist.

Hon menar att sambandet kan bero på att de som angav att de hade ett bra luktsinne också i högre grad kanske är mer närvarande och plockar upp olika signaler i sitt förhållande, även via lukt.

Avstressande med partnerns doft

I en annan studie utförde forskargruppen ett experiment för att se om partnerns kroppsdoft kan dämpa stress. 34 kvinnliga deltagare med manliga partners utsattes för individuellt anpassade elstötar och fick sedan lukta på t-shirts med olika doft: sin egen, sin partners, en utan doft och en som luktade rosor, en doft som tidigare studier visat har en lugnande effekt. 

– Vi frågade deltagarna hur stressade de kände sig när de fått en elstöt och doftat. Vi mätte också hur mycket de svettades, vilket är ett bra mått på hur stressad man är. Den stora skillnaden syntes mellan doften av sig själv eller sin partner, berättar Anna Blomkvist.

Anna Blomkvist, doktor i psykologi vid Stockholms universitet. Foto: Henrik Dunér

Att partnerns doft upplevs som lugnande är något som tidigare forskning också visar, men skillnaden i den här studien var att forskarna också tittade på anknytning. Deltagarna fick besvara frågor som gav en indikation på hur trygg anknytning de hade. 

– Vi såg att ju tryggare anknytning de kände, desto mer dämpning fick de av att lukta på sin partners tröja.

– Det är viktigt att poängtera att det är små effekter vi hittat, men som luktforskare vill jag säga att lukt är betydelsefullt. Det finns andra sätt att dämpa stress så klart, som mindfulness, men lukt kan också vara en del av det, säger Anna Blomkvist.

Luktbortfall påverkar relationen

I avhandlingens tredje studie gick hon och en forskarkollega igenom tidigare forskning om personer som tappar luktsinnet och hur det påverkade deras relationer. Bland annat verkar minskat deltagande i sociala sammanhang och olika beteenden tillhörande sex och samliv samt ätbeteenden påverkas på olika sätt av försämrat luktsinne.

Lukt är ett sinne som tycks påverka relationer mer än vad man kanske tror, menar Anna Blomkvist, och den vetskapen skulle kunna ha betydelse för de som drabbas av luktbortfall exempelvis på grund av covid-19.