Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa halsoliv i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Unga som har fem timmars skärmtid eller mer om dagen på vardagar har sämre kondition än de som hade mindre. Det visar en ny studie från Gymnastik- och idrottshögskolan.
Unga som har fem timmars skärmtid eller mer om dagen på vardagar har sämre kondition än de som hade mindre. Det visar en ny studie från Gymnastik- och idrottshögskolan.
Unga som har fem timmars skärmtid eller mer om dagen på vardagar har sämre kondition än de som hade mindre. Det visar en ny studie från Gymnastik- och idrottshögskolan.
1 AV 2
Fyra fakta om barn och näring med dietisten Sofia Antonsson • Då bör du vara uppmärksam
2 AV 2
Unga som har fem timmars skärmtid eller mer om dagen på vardagar har sämre kondition än de som hade mindre. Det visar en ny studie från Gymnastik- och idrottshögskolan.
Foto: Shutterstock

Experten: För mycket skärmtid kan vara skadligt

För mycket skärmtid leder till försämrad kondition hos barn och unga.

Det visar ny forskning från Gymnastik- och idrottshögskolan.

Stillasittandet framför dataskärmen kan även få ännu allvarligare konsekvenser.

Det kan påverka skelettets uppbyggnadsprocess och därmed öka risken för benskörhet i framtiden.

Anna Åberg, legitimerad fysioterapeut, har flera enkla tips på hur du kan få in mer rörelse i ditt barns vardag.

– Barn som lär sig goda vanor och bra beteenden tidigt är också mer benägna att fortsätta med dem när de blir äldre, säger hon.

Det är lätt att tiden rinner i väg när man sitter framför datorn, läsplattan eller mobiltelefonen. Helt plötsligt har det gått både tre, fyra och fem timmar utan att du rört dig ur fläcken. Det här är vardag för många barn och ungdomar i dag – och det får konsekvenser.

Ny forskning vid Gymnastik- och idrottshögskolan visar att det finns ett samband mellan barns skärmtid och deras fysiska kondition. Barn som tillbringar fem eller fler timmar framför skärmen varje dag har sämre kondition än de med mindre skärmtid.

Anna Åberg, legitimerad fysioterapeut, är oroad men inte överraskad över resultatet.

– Det här är inte alls bra. Det är otroligt viktigt att röra på sig i unga år. Under vår uppväxt bygger vi vårt skelett, speciellt under förpubertet och den tidiga puberteten. Det är då du har störst möjlighet att skaffa dig ett bra skelett och därmed förebygga risken för benskörhet i framtiden. Du minskar även risken för hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2, säger hon.

Så gick studien till

Över 1 100 elever i åldern 13–14 år från 34 skolor har ingått i studien. Eleverna har genomfört olika tester på GIH, bland annat EKBLOM-BAK-testet som är ett konditionstest på cykel. De har även svarat på en enkät om sin skärmtid och deltagande i organiserad idrott. Under sju dagar har deltagarna burit en rörelsemätare som mätt fysisk aktivitet och stillasittande.

Resultaten visade skillnader i kondition mellan olika grupper. De med högre kondition rörde sig mer eller var aktiva i föreningsidrott. De med lägre kondition hade en hög andel stillasittande eller skärmtid.

Drygt 70 procent av ungdomarna deltog i föreningsidrott och det fanns ingen skillnad i idrottsdeltagande mellan pojkar och flickor, eller hur ofta de deltog i de aktiviteterna. Dock nådde endast en av tre deltagare rekommendationerna, vilka är i minst 60 minuter måttlig till högintensiv fysisk aktivitet per dag. På vardagar spenderade 20 procent av ungdomarna fem timmar eller mer framför skärm, och på helgerna ökade den siffran till nästan 50 procent.

 

Källa: Gymnastik- och idrottshögskolan  

Experten: Så får du in mer rörelse i vardagen

Om man nu har har ett barn som tillbringar lite väl mycket tid framför skärmen, vad kan man då göra som förälder? Enligt Anna Åberg är en viktig del i en förälders ansvar att våga säga till att ”nu har du suttit still för länge, nu hittar vi på något annat”.  Det handlar också om att föregå med ett gott exempel själv.

– Vi vuxna är ju inte heller så bra på det här alla gånger. Även vi sitter med våra telefoner och dataskärmar. Där måste även vi ändra på oss.

Ett annat tips, om man har lite yngre barn, är att se till att vara ute och leka tillsammans med dem, få den där naturliga rörelsen.

– För fysisk aktivitet handlar ju inte bara om organiserad idrott utan även om att vara ute och spontanleka.

Anna Åberg fortsätter:

– Och just det här att göra rörelse till något roligt är extremt viktigt. Det är ju inte alla barn som gillar idrott men att göra roliga saker, det tycker alla om. Det kan vara att klättra i träd eller bara promenera.

Anna Åberg, legitimerad fysioterapeut. Foto: Privat

 

Ett annat enkelt tips är att försöka få barnen att cykla eller promenera till skolan i stället för att köra dem. Är de för små för att göra det själva, gör dem sällskap.

”Fysisk aktivitet ska inte bli en pengafråga”

Även från skolans håll finns det saker att göra för att minska elevernas skärmtid och få dem att bli mer fysiskt aktiva. Många skolor har redan infört mobilförbud på lektionerna och vissa har till och med infört totalt mobilförbud.

– Det är något som visat sig leda till att barnen rör mer på sig. Att vara aktiv för så mycket gott med sig. Förutom bättre kondition så leder det till bättre skolresultat, bättre förmåga att fokusera och bättre problemlösning.

Anna Åberg tror att ungdomar har en stor förmåga att ta till sig hur viktigt det är att vara aktiv om man lägger fram det på ett bra sätt och inte bara kommer med pekpinnar och säger ”du måste röra på dig”. 

– Även om jag tycker att det behövs mer idrott i skolan så kan den fysiska aktiviteten som skolan står för även ligga på sidan om så att det inte blir ytterligare något man ska prestera i utan något som känns lättsamt och roligt.

Att låta barnen ta cykeln till skolan i stället för att köra dem med bil är ett enkelt sätt att få in mer rörelse i vardagen. Foto: Shutterstock

Ett stort ansvar ligger även på kommunerna, anser Anna Åberg. I GIH:s studie kan man se att ungdomar som är delaktiga i organiserad idrott, speciellt flera gånger i veckan, har en ökad kondition.

– Så att se till att alla barn och unga som vill har möjlighet att delta i idrott är något där kommunerna kan hjälpa till, se till att det här med fysisk aktivitet inte blir en pengafråga.

Förebygger och lindrar psykisk ohälsa

Förutom att mindre skärmtid och mer rörelse är bra för skelettuppbyggnaden, ger bättre skolresultat och mer energi så är det även viktigt rent mentalt.

– Det gäller speciellt barn som är lite överviktiga och inte har glädje av idrott. När de börjar röra på sig så märker man tydligt att deras självkänsla ökar. Just den känslan att känna att man faktiskt klarar av saker är jätteviktig rent psykologiskt.

Vill du att dina barn ska rör sig mer så gäller det att som förälder vara en bra förebild. Rör på er tillsammans. Foto: Shutterstock

När det gäller just den psykiska biten visar forskning att fysisk aktivitet kan vara till lika stor hjälp som antidepressiva läkemedel vid lätt till måttlig depression och ångest.

Allt handlar dock inte om antalet timmar barn och unga sitter framför sina skärmar. En viktig aspekt är även när på dygnet man gör det. Forskning visar att skärmtid påverkar kroppens produktion av melatonin, hormonet som gör att du känner dig trött – och tonåringar är särskilt känsliga.

– En tredjedel av alla tonåringar sover faktiskt med mobilen i sängen och det är inte speciellt bra. Så se till att de lägger undan dem när det närmar sig sängdags. För om man inte får tillräckligt med sömn så orkar man inte med vare sig skolan eller att vara fysiskt aktiv.

Rekommendationer kring fysisk aktivitet

Rekommendationer för barn 0–5 år

Regelbunden fysisk aktivitet

Alla barn 0–5 år bör ha möjlighet att röra på sig på olika sätt flera gånger om dagen. För spädbarn kan det handla om lek och rörelse på golvet i rygg- och magläge och för barn 1-5 om lek, aktiv transport, utevistelse och utforskande av olika miljöer.

Minskat stillasittande

Under vaken tid bör småbarn inte begränsas i sin rörelse, förutom när det är nödvändigt. Långa perioder av stillasittande i till exempel barnvagn eller barnstol bör brytas av och ersättas med någon form av rörelse.

 

Rekommendationer för barn och unga 6–17 år

Regelbunden fysisk aktivitet

Alla barn och unga 6–17 år bör vara fysiskt aktiva under veckan, både vardagar och helger.

Minskat stillasittande

Långa perioder av stillasittande bör brytas av och ersättas med någon form av fysisk aktivitet.

Pulshöjande fysisk aktivitet i genomsnitt 60 minuter per dag

Barn och unga bör i genomsnitt vara fysiskt aktiva i minst 60 minuter per dag, på en måttlig till hög intensitet som ger ökad puls och andning.

Fysisk aktivitet på hög intensitet ger en markant ökad puls och andning. Sådana aktiviteter bör ingå minst tre dagar i veckan, liksom muskelstärkande och skelettstärkande fysisk aktivitet. Aktiviteterna kan ingå som en naturlig del i att leka, springa och hoppa, eller som en del i planerad motion och idrott i skolan eller på fritiden.

 

Källa: Folkhälsomyndigheten

SE MER: Joes muskler förvandlas till ben