Ungdomar som tillbringar mycket tid på sociala medier kan få sämre självkänsla, enligt en enkätundersökning.
1 av 2: Ungdomar som tillbringar mycket tid på sociala medier kan få sämre självkänsla, enligt en enkätundersökning. Foto: Shutterstock
Enligt en tredjedel av flickorna, 33 procent, har andra skrivit elaka saker i sociala medier som gjort dem ledsna eller kränkta. Bland pojkarna handlar det om 22 procent.
2 av 2: Enligt en tredjedel av flickorna, 33 procent, har andra skrivit elaka saker i sociala medier som gjort dem ledsna eller kränkta. Bland pojkarna handlar det om 22 procent. Foto: Shutterstock

Enkät: Sociala medier ger unga sämre självkänsla

Unga som lägger mycket tid på sociala medier kan uppleva att deras självkänsla försämras, visar en ny undersökning.

De som mår sämst är flickor.

"Jag vill sluta med dem helt men jag har inte vågat för jag är rädd för vad folk ska tro", skriver en 14-årig flicka.

För nio av tio ungdomar är sociala medier viktiga, men en fjärdedel av flickorna upplever att deras självkänsla försämras ju mer tid de ägnar åt sådana sajter och appar, enligt enkäten som beställts av fyra Länsförsäkringsbolag. I undersökningen har unga anonymt fått svara på frågor på sajten ungdomar.se.

Och de sociala medierna utgör en stor del av ungdomarnas liv – en tredjedel ägnar minst tre timmar om dagen åt dem. För 14 procent av ungdomarna handlar det om mer än sex timmar, visar en enkätundersökning som besvarats av cirka 4 000 flickor och pojkar i åldern 12–16 år.

Många ungdomar får uppfattningen att andra har mer spännande och roligare liv än de själva – bland flickorna hela 56 procent och bland pojkarna 38 procent. Nästan hälften känner sig inte nöjda med sin kropp när de jämför sig med andra i sociala medier.

LÄS OCKSÅ: Mobiler och krav ger unga sömnproblem 

Stor könsskillnad

"Jag gillar inte att ta bilder på mig själv just för att jag inte gillar mitt utseende, och när jag då ser andra 'populära' och mer attraktiva personer lägga ut bilder och få så många bra kommentarer och likes får det mig att känna som om jag inte är tillräckligt vacker för samhället, och det är ingen bra känsla”, skriver en 15-årig flicka.

När det gäller den självkänslan är det stor skillnad mellan könen. Bland pojkarna uppger 13 procent att den försämras när de använder mycket sociala medier mycket, medan motsvarande siffra bland flickorna är 23 procent.

LÄS OCKSÅ: Facebook-vägrare? Då har du nog högre självkänsla

"Tar över livet"

"Helt ärligt har jag många gånger känt att sociala medierna tar över mitt liv och att jag vill sluta med dem helt men jag har inte vågat för jag är rädd för vad folk ska tro", skriver en 14-årig flicka.

Enligt en tredjedel av flickorna, 33 procent, har andra skrivit elaka saker i sociala medier som gjort dem ledsna eller kränkta. Bland pojkarna handlar det om 22 procent.

Aktuellt just nu