Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Hälsoliv i ett bättre anpassat format?

Mobil Tablet Dator
Den senaste forskningen visar att det går att minska risken att drabbas av såväl alzheimer som andra demenssjukdomar bara genom att lägga om vardagsrutinerna.
Den senaste forskningen visar att det går att minska risken att drabbas av såväl alzheimer som andra demenssjukdomar bara genom att lägga om vardagsrutinerna.
Den senaste forskningen visar att det går att minska risken att drabbas av såväl alzheimer som andra demenssjukdomar bara genom att lägga om vardagsrutinerna.
Den senaste forskningen visar att det går att minska risken att drabbas av såväl alzheimer som andra demenssjukdomar bara genom att lägga om vardagsrutinerna.

12 tips som kan motverka demens

Drick kaffe och lös sudoku om du vill hålla huvudet i trim.

Motionerar du dessutom tre gånger i veckan kan du minska risken att drabbas av demens med hela 70 procent.

Här är forskaren Miia Kivipeltos tips till dig som vill boosta din hjärna.

Vad är demens?

Demens är ett samlingsnamn för en rad symptom som orsakas av hjärnskador, som yttrar sig på olika sätt beroende på vilken del av hjärnan som drabbas. Demens­sjukdom hör inte till ett normalt åldrande.

7 tecken på demens

1. Dagligen glömma bort var saker finns och var man har lagt dem.

2. Svårt att uttrycka sig.

3. De enklaste vardagssysslorna är plötsligt svåra att utföra.

4. Problem att hitta hem från sitt arbete eller andra kända platser.

5. Aggressivitet, nedstämdhet och oro.

6. Ingen koll på tiden. Glömmer bort möten.

7. Svårt att klara tillvaron utan stöd från närstående.

4 demens­sjukdomar

Alzheimer kommer smygande, och det är svårt att fastställa en exakt tidpunkt för debut. Till­tagande glömska och svårigheter att utföra vardagssysslor är de första tecknen. Många försöker dölja sjukdomen i början.

 

Pannlobsdemens är svår att upptäcka, och förväxlas ofta med depression, psykos, och psykisk ohälsa. Glömska och försämrad orienteringsförmåga, samt minskat omdöme är tidiga symtom.

 

Lewykroppsdemens börjar ofta med störd nattsömn, och att patienten ropar och slår omkring sig i sömnen.

 

Vanliga symtom på vaskulär demens är nedsatt initiativförmåga, svårigheter att planera och genomföra saker, personlighetsförändringar och gångsvårigheter.

Sex faktorer som ökar risken för demens, enligt forskaren Miia Kivipelto:

Rökning

Låg fysisk aktivitet

Depression

Högt blodtryck

Diabetes

Övervikt

Demens i siffror:

180 000 - ungefär så många har en demenssjukdom i Sverige.

25 000 - ytterligare så många drabbas varje år.

10 000 är yngre än 65 år.

3 000 barn har en demenssjuk mamma eller pappa.

Det finns hjälp!

Ja! Det är därför viktigt att göra en utredning och att få till stånd en utredning i ett så tidigt skede som möjligt.

De läkemedel som i dag används vid Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar kallas ibland "bromsmediciner". Det är ett något missvisande namn, eftersom medicinerna inte kan påverka sjukdoms­förloppet. Däremot kan medicinerna lindra symptomen som uppstår till följd av demenssjukdomar.

I dag finns inget botemedel mot demens, men ­forskarna har stort hopp om framtiden, bland annat forskas det mycket om ett vaccin.

Här finns mer information

Här är några bra länkar för kontakt och information om demens:

www.alzheimerforeningen.se

www.demensforbundet.se

www.demensentrum.se

www.alzheimerfonden.se

Alzheimer är Sveriges - och världens - vanligaste demenssjukdom och ett 70-tal personer får diagnosen varje dag. Än så länge finns inget botemedel mot sjukdomen, endast symptomlindrande mediciner. Och den som har en eller flera familjemedlemmar med alzheimers sjukdom löper två till tre gånger större risk att själv insjukna i samma sjukdom. Risken är ännu större om båda föräldrarna har haft alzheimer och om deras insjuknande skett före 65 års ålder.

Minska risken för demens – förändra dina vanor

Men den senaste forskningen visar att det går att minska risken att drabbas av såväl alzheimer som andra demenssjukdomar bara genom att lägga om vardagsrutinerna.

- 30 till 50 procent av all alzheimer skulle kunna förebyggas genom livs­stilen, säger Miia Kivipelto, som är forskare vid Karolinska institutet och läkare vid Karolinska universitets­sjukhusets minnesmottagning.

Miia Kivipeltos forskning ­bygger på unika svensk och finsk data från stora befolkningsstudier, där man har samlat livsstilsrelaterad information om individer över lång tid.

Simpelt uttryckt säger hon att "det som är farligt för hjärtat är också farligt för hjärnan". Risken att drabbas av demens ökar alltså vid högt blodtryck, fetma och ohälsosam kost.

- Samtidigt är det viktigt att inte skuldbelägga. Precis som med cancer och hjärt- och kärlsjukdomar går det aldrig att på individnivå förklara varför just en specifik person drabbas av en demenssjukdom.

Demens-test kan bedöma risk

Miia Kivipelto och hennes kollegor har tagit fram ett enkelt test, en risk­mätare, som ska kunna användas på vårdcentraler för att bedöma hur stor risken är för patienten att drabbas.

- Det är enkla frågor om ålder, kön, utbildning, blodtryck, kolesterol, BMI och motionsvanor. Testet visar om man löper risk att drabbas av en demenssjukdom de närmaste 20 åren.

Test i app-version

En app-version av testet finns också - än så länge på fem stora språk, där­emot inte på svenska - men det tror Miia Kivipelto bara är en tidsfråga.

Det verkar så banalt - säger de där app-frågorna något om min risk att drabbas av alzheimer om 20 år?

– De gör det! Det är precis sådana, ganska enkla saker, som vi ska ha koll på.

Om du måste ranka bland dina råd - vilka tips ska jag prioritera?

– Vi håller på att analysera om någon faktor väger tyngre än en annan. Men än har jag inget direkt svar på den frågan. Vi har alla olika livsstilar och olika känslighet för riskfaktorer. Spontant skulle jag ändå säga att det är bra att inte röka och att fysisk aktivitet har god effekt. Samtidigt ska man tänka på att sätta upp realistiska mål. I verkligheten vet vi att det är svårt och tar tid att ändra sin livsstil. Det är ingen idé att försöka göra allt på en gång.

Hur vet man då om man har minnes­problem eller bara är glömsk på grund av en stressig livssituation?

Miia Kivipelto tycker att man ska vara särskilt uppmärksam om minnesproblemen har pågått under en längre period och inte kan kopplas till att man har sovit dåligt eller har det osedvanligt stressigt på jobbet.

– Visst kan minnet bli lite annorlunda, och visst kan vi senare i livet ha svårare med namn, bli något mer stresskänsliga och behöva längre tid för att lära oss nya saker. Men i stort så ska den intellektuella minnesförmågan inte bli så mycket sämre. Den som upplever att det är så, bör söka hjälp, säger Miia Kivipelto.

Anhörig kan uppleva beteendeförändring

Anhöriga bör vara uppmärksamma på förändringar i beteendet. Om ens närstående isolerar sig, inte längre vill göra saker, blir deppig eller sluter sig i sig själv, så bör man ana oråd.

– Den som är orolig för egen räkning, eller har en anhörig som har tagit upp frågan, rekommenderar jag att gå till husläkaren för en undersökning. Det är viktigt att utesluta att minnessvårig­heterna inte beror på vitaminbrist, felaktig medicinering, eller någon annan sjukdom, säger Miia Kivipelto.

 

12 knep som kan skydda din hjärna mot demens

Här är forskaren Miia Kivipeltos tips för att maxa din hjärnhälsa och minska risken för demenssjukdomar:

1. Ha koll på blodtryck och blodfetter!

"Högt blodtryck och höga blodfetter i medelåldern medför en ökad risk att ­drabbas av demens. Det är viktigt att redan i 40-50­-årsåldern ha koll på sina värden."

2. Ha koll på vikten!

"Försök hålla en normalvikt."

3. Rör på dig!

"Fysisk aktivitet är positivt för hjärnan. Motion (så att man blir svettig och andfådd) minst tre gånger i veckan, och 30 minuter varje gång, gör att man har 50 procent mindre risk att drabbas av demens, och 60-70 procent mindre risk att drabbas av alzheimer."

4. Drick flera koppar kaffe varje dag!

"Kaffe är en stark ­anti­oxidant med mycket magnesium. Kaffe minskar alzheimer med 50 ­procent. Även te kan vara skyddande mot alzheimer."

5. Ät nyttigt!

"Den som äter en hälsosam kost bestående av bland annat omättade fetter, fisk, grönsaker, bär och frukt löper betydligt lägre risk att drabbas av demens och alzheimer sjukdom. Ät mat som innehåller ­vitaminer, särskilt viktig är B12. Försök också få i dig mycket C, E och folsyra - som alla förebygger glömska."

6. Gympa hjärnan!

"Precis som en muskel behöver hjärnan träning. Spela schack, gå en kvällskurs, lös sudoku - att hålla hjärnan aktiv stärker dess kapacitet. Och prova nya saker. Börja med något som du inte har gjort förut, då tvingas hjärnan anstränga sig extra mycket. Mental stimulans ökar aktiviteten i de delar av hjärnan som har betydelse för minnet."

7. Lev ett aktivt liv!

"Trevliga aktiviteter som aktiverar kroppen och hjärnan skyddar mot demens. Och gör det gärna tillsammans med andra. Dans är ett bra exempel - det är fysiskt, mentalt, socialt och roligt."

8. Stressa ner!

"Det här är vårt nyaste forskningsområde. Vi ser en tydlig koppling mellan stress och insjuknande i demens senare i livet. Men stress är komplext - vi är olika känsliga. Den som känner att den har kontroll över sin situation och att det den gör är meningsfullt är inte lika sårbar."

9. Sov gott!

"Dålig nattsömn är en effekt av stress. Sömnen är viktig för hjärnan, och sömnstörningar är kopplat till alzheimers. Mycket hänger ihop med stress. När vi stressar så äter vi sämre, tränar mindre och sover inte som vi borde."

10. Var uppmärksam på depression!

"Ta tag i depressioner i tid. ­Depressioner ökar risken för demens senare i livet. Det finns ett starkt samband mellan att känna sig ensam och att utveckla demens. Depression kan också vara tecken på redan utvecklad demens."

11. Fimpa!

"All forskning visar att rökning är farligt. Rökningen försämrar hjärt- och kärlfunktion som är väldigt viktig för hjärnan."

12. Drick med måtta!

"Det finns studier som visar att ett glas vin om dagen har en skyddande effekt mot alzheimers, medan en stor ­alkoholkonsumtion har motsatt effekt. Men jag är försiktig med att rekommendera alkohol. Vi vet för lite om vinet - kanske är det så att människor som dricker vin också är mer sociala eller äter väldigt hälsosam mat. Vad är vad?"