Ny studie: Föräldrar lever längre än barnlösa

Forskare från Karolinska Institutet har tittat närmare på svenskars livslängd.

Foto: Getty images

1 av 3: Forskare från Karolinska Institutet har tittat närmare på svenskars livslängd.

Forskarna tror att det faktum att föräldrar kan få stöd av sina barn när de blir äldre kan vara en bidragande faktor.

Foto: Getty images

2 av 3: Forskarna tror att det faktum att föräldrar kan få stöd av sina barn när de blir äldre kan vara en bidragande faktor.

3 av 3

Är du man, har barn och är i 60-årsåldern kan du räkna med att leva två år längre än barnlösa män, enligt en ny svensk studie.

Och den positiva effekten av att ha barn blir större ju äldre vi blir.

Andra har också läst

– Vi har tittat på effekten när det gäller dödlighet i hög ålder. Vi började följa föräldrar när de var 60 år och fortsatte tills de äldsta blev 100 år, säger Karin Modig, docent i epidemiologi vid Karolinska institutet.

Vid 60 års ålder var skillnaden i förväntad livslängd två år längre för män och 1,5 år längre för kvinnor jämfört med personer utan barn. Det måttet tar inte hänsyn till andra faktorer. Till exempel är barnlösa inte en homogen grupp. En del kanske inte kan skaffa barn, för att de rent generellt är sjukligare än andra, medan andra är frivilligt barnlösa.

– Vi designade studien utifrån hypotesen att det är viktigt med socialt stöd från sina vuxna barn när man blir gammal, och resultaten stödjer den hypotesen, tycker jag, säger Karin Modig.

LÄS OCKSÅ: Äldre som passar sina barnbarn lever längre 

Viktigt för änklingar

Att leva med en partner har också betydelse för livslängd. Forskarna har också tagit hänsyn till personernas civilstånd, i det här fallet om personerna är gifta eller inte, som kan förändras under livet när föräldrarna bli änklingar respektive änkor.

– För kvinnor så spelar det inte så stor roll, betydelsen av barn ser ungefär likadan ut för gifta som ogifta kvinnor och änkor, men för män så är det en ganska stor skillnad, säger Karin Modig.

Det kan bero på att en man som blir änkling är mer beroende av sina barn, enligt forskarna.

Tidigare studier har visat att män är mer skyddade av att vara gifta. I den här generationen – studien tittar på personer födda mellan 1911 och 1925 – så är mannen ofta äldre än kvinnan och kvinnan kan då vara den som tar hand om mannen när han blir äldre.

– Det är också så att ogifta män socialt sett är en mer utsatt grupp, de är lägre utbildade än gifta män. Bland kvinnor är det tvärtom, att ogifta har en högre utbildning, säger Karin Modig.

Forskarna har också tittat på enbarnsfamiljer och sett om det då har betydelse vilket kön barnet hade, men det kunde de inte se någon tydlig effekt av. De tittade också lite på geografiskt avstånd till föräldrarna, men kunde inte se några jätteskillnader.

LÄS OCKSÅ: Svenska pensionärer ger sina bästa livsråd 

Bra skaffa barn

I två uppföljande studier kommer man titta närmare på om fenomenet, dels analysera om barn påverkar risken att insjukna eller chansen att tillfriskna, och även titta närmare på olika faktorer kring barnen. I den här studien är det främst föräldrarna som studerats.

TT: Är det en bra idé att skaffa barn om man vill leva lite länge?

– Ja, det kan man kanske säga. Mekanismerna är inte helt klara, men visst, jag känner inte till någon studie som visat på det omvända, säger Karin Modig.

Fakta: Så länge lever föräldrar

• Enligt studien, som följt 1,4 miljoner svenskar födda mellan 1911 och 1925, lever föräldrar längre än barnlösa.

• Vid 60 års ålder är den förväntade återstående medellivslängden hos barnlösa män 18,4 år, medan den bland pappor är 20,2 år. Bland kvinnor är siffran 24,6 respektive 23,1.

• Vid 80 års ålder är återstående livslängd för pappor 7,7 år, jämfört med barnlösa män som är 7,0.

• För mammor är siffran 9,5, jämfört med 8,9 för barnlösa kvinnor.

• Tar man hänsyn till andra faktorer som exempelvis civilstånd och utbildning, är skillnaden i den årliga dödsrisken för de äldsta pappor och barnlösa män 1,5 procent. För de äldsta mammor/barnlösa kvinnor är skillnaden 1,1 procent.

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

Exklusivt nyhetsbrev för din hälsa varje vecka - Anmäl dig här