Forskare hittat ett statistiskt samband mellan förhöjd exponering av ftalater hos gravida och försenad språkutveckling hos barnen.
Ftalater har använts som mjukgörare i plast, och finns fortfarande överallt runtomkring oss i vardagen trots att industrin inte längre säger sig använda ämnena.
1 AV 2
Forskare hittat ett statistiskt samband mellan förhöjd exponering av ftalater hos gravida och försenad språkutveckling hos barnen.
Foto: Shutterstock
2 AV 2
Ftalater har använts som mjukgörare i plast, och finns fortfarande överallt runtomkring oss i vardagen trots att industrin inte längre säger sig använda ämnena.
Foto: Shutterstock

Kemikalie hos gravida kan försena barns språk

Exponering för ftalater, farliga kemikalier, tidigt under mammans graviditet kan försena barnets språkutveckling, enligt två nya parallella studier från Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York.

Ftalater har använts som mjukgörare i plast, och finns fortfarande överallt runtomkring oss i vardagen trots att industrin inte längre säger sig använda ämnena. Några exempel är plastgolv av PVC och elkablar. Prylarna med ftalater i har lång livslängd.

Nu har forskare hittat ett statistiskt samband mellan förhöjd exponering hos gravida och försenad språkutveckling hos barnen. Två parallella studier har gjorts, i Karlstad och i New York, med 963 respektive 370 kvinnor. Båda visar samma nedslående resultat, trots att barnen och mammorna lever under helt skilda förhållanden i olika världsdelar.

LÄS OCKSÅ: Din matlåda kan göra dig tjock - särskilt om du är kvinna 

Tionde veckan

– Vi tog prover från blod och urin på mammorna när de var gravida i tionde veckan. När barnen som föddes sedan var två och ett halvt år undersöktes språkutvecklingen, berättar Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet.

Det visade sig att de barn vars mammor haft högre halter av ftalater i sina kroppar tidigt under graviditeten var sena i sitt språk.

– Barnen till mammorna med högre exponering löpte 30 procents högre risk för språkförsening. De undersökningar som görs mäter hur många ord barnen använder då de är två och ett halvt år. Om de använde färre än 50 ord har de klassats som försenade i sin språkutveckling.

LÄS OCKSÅ: 8 saker du inte visste innehåller plast – detta ska du undvika 

Samma resultat

Det är förvånande att samma resultat uppmätts både i New York och i Karlstad, förklarar han.

– Vi ser precis samma mönster.

Sambandet mellan barnens sena språkutveckling och kemikalierna är statistiskt säkert, förklarar han. Forskningen syftar till att undersöka hur kemikalier påverkar oss som foster, och vilka skeden under graviditeten som är känsligast, berättar han. Liknande studier har gjorts tidigare, och resultaten har också pekat på sambandet mellan ftalater och neurokognitiv utveckling.

– Men vi har gjort mätningarna tidigast i graviditeten i våra studier, det är för att svenska mammor kommer så tidigt till mödravården.

Barnen som ingick i undersökningen har nu hunnit bli 8-10 år.

– Vi tittar nu på om de kunnat ta igen förseningen i sin språkutveckling, säger Carl-Gustaf Bornehag.