Allt fler gravida behandlas med antidepressiva läkemedel. På sex år har antalet kvinnor som får receptbelagd antidepressiv medicin ökat med 55 procent, enligt siffror som TT låtit ta fram.
Allt fler gravida behandlas med antidepressiva läkemedel. På sex år har antalet kvinnor som får receptbelagd antidepressiv medicin ökat med 55 procent, enligt siffror som TT låtit ta fram. Foto: GETTY IMAGES

Gravida behandlas med antidepressiva

STOCKHOLM. Allt fler gravida behandlas med antidepressiva läkemedel.

På sex år har antalet kvinnor som får receptbelagd antidepressiv medicin ökat med 55 procent, enligt siffror som TT låtit ta fram.

Sannolikt har för få kvinnor tidigare fått läkemedel, enligt läkare. Men behandling är inte helt okomplicerad.

Allt fler kvinnor behandlas med receptbelagda läkemedel under graviditeten. Nästan sex av tio gravida hämtade ut minst en medicin på recept 2012. Antidepressiv medicin är ett av de läkemedel som ökar mest. På sex år har antalet gravida som behandlas med dessa mediciner ökat med 55 procent, från cirka 2 600 kvinnor till drygt 4 000, enligt siffror som Socialstyrelsen tagit fram åt TT.

Under samma period har förskrivningen av antidepressiva i befolkningen som helhet bara ökat med 10 procent.

– Vi bedömer att kvinnor har varit underbehandlade tidigare. Man har inte vetat så mycket om preparatens risker och har därför varit väldigt restriktiv. Men nyare studier har tonat ner allvarlighetsgraden, säger Margareta Blomdahl, överläkare inom psykiatri och konsult inom specialistmödravården i dessa frågor.

Slutade på psykakuten

Att vara deprimerad är lika vanligt under graviditet som annars. Ungefär 5 procent av kvinnorna drabbas av allvarligare tillstånd. Andelen som tar ut recept på antidepressiv medicin ligger på 3,8 procent.

– Det låter alldeles adekvat. Det skulle kanske behöva öka lite till, säger Margareta Blomdahl.

Tvåbarnsmamman Josefin Fransson har behandlats med antidepressiv medicin för panikångest under graviditet.

– Jag har aldrig känt någon oro. Jag tror att barnet mår sämre av att mamman har panik än av att få den där lilla dosen medicin, säger hon.

Under sin första graviditet 2007 uppmanades hon dock att upphöra med medicineringen, vilket slutade på psykakuten. När hon två år senare blev gravid igen ansåg mödravården att hon kunde fortsätta med behandlingen.

Efter förlossningen fick hon stanna på sjukhuset tre dygn extra för övervakning.

– När min son föddes grät han inte, han bara gnydde, och var litet blå i ansiktet. De fick gå i väg med honom för att hjälpa honom att andas ordentligt. Jag vet inte om det hade med medicinen att göra, så kan det ju bli ändå, berättar Josefine Fransson.

Kan vara livshotande

Framför allt används SSRI-preparat, som generellt ger färre och mildare biverkningar än de äldre läkemedlen. Men även om risken för skador på fostret bedöms som mycket liten är behandling inte okomplicerad. Framför allt är det inte känt vad behandlingen har för effekter på lång sikt, enligt Socialstyrelsen.

Vid lindriga tillstånd rekommenderar Läkemedelsverket i första hand psykoterapi. Vid svår depression väger dock riskerna med att inte behandla kvinnan med läkemedel tyngre.

– Man ska komma ihåg att depression kan vara en väldigt svår sjukdom, ytterst är den livshotande. Obehandlad medför den risker både för mamman och barnet, säger Jane Ahlqvist Rastad, specialistläkare vid Läkemedelsverket.

Fakta: Gravida och läkemedel

63 000 kvinnor, 59 procent av samtliga gravida, hämtade under 2012 ut minst ett receptförskrivet läkemedel.

Antalet har ökat med sju procent sedan 2007.

Behandling med läkemedel är vanligare under alla stadier av graviditet än före graviditet.

Vanligast är medicin mot infektioner, allergiska besvär och förkylning. Därefter följer medel mot sköldkörtelsjukdom, astma, smärta och depression.

Risken att fostret ska påverkas av ett läkemedel måste alltid vägas mot risken med att inte behandla en sjukdom under graviditeten.

Även läkemedel som man misstänker eller vet ger ökade risker för fosterskada kan behöva användas om det saknas lämpliga alternativ.

Källa: Socialstyrelsen (TT)

Fakta: Gravida äter allt mer antidepressiva

Kvinnor som gjort minst ett uttag av antidepressiva läkemedel under graviditeten.

År Antal kvinnor Andel (procent)

2007 2 608 2,5

2008 2 992 2,8

2009 3 167 3,0

2010 3 615 3,2

2011 3 643 3,4

2012 4 064 3,8

Totalt har fler än 20 000 gravida behandlats med antidepressiva från 2007 till 2012.

Källa: Socialstyrelsen (TT)

Bakgrund: Risker med SSRI

Behandling med SSRI-läkemedel medför generellt liten risk för skador på fostret.

En något förhöjd risk för hjärtmissbildning har rapporterats vid behandling med Seroxat eller Fontex under graviditetens första tre månader. Risken bedöms vara omkring 2 på 100 födda barn, vilket kan jämföras med en förväntad risk på 1 av 100 nyfödda barn vars mammor inte behandlats.

Användning av SSRI under senare delen av graviditeten har kopplats samman med tecken som överaktivitet, rastlöshet och andningssvårigheter hos det nyfödda barnet. Symtomen förekommer under de första dagarna efter förlossningen, är vanligen kortvariga och inte allvarliga.

En stor nordisk studie har också rapporterat om förhöjd risk för en allvarlig men sällsynt komplikation – persisterande pulmonell hypertension (kvarstående förhöjt tryck i lungornas blodkärl). Risken bedöms till 3–5 fall per 1 000 nyfödda som exponerats för SSRI jämfört med 1–2 fall per 1 000 då medicinering inte skett.

Eventuella effekter på den motoriska och kognitiva utvecklingen hos äldre barn som exponerats för SSRI före födseln är begränsade.

Källa: Läkemedelsverket (TT)

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

ToppHälsa – 100 % pepp & inspiration! Se erbjudande