Grattis alla ostälskare: Njut och förläng livet

Ost och yoghurt är inte bara en bra start på dagen - det kan förlänga livet och skydda mot benbrott.

Mjölk däremot tros ha motsatt effekt, särskilt om du är kvinna.

En ny svensk studie, ledd av professor Karl Michaëlsson vid Uppsala universitet, visar att de som dricker mycket mjölk löper en högre risk att dö. Mjölken ger heller inte minskad risk för frakturer som man tidigare trott.

I studien som publiceras i tidskriften­ British Medical Journal har 61 433 kvinnor i åldern 39-74, och 45 339 män i åldern 45-79, fått svara på enkätfrågor om hur mycket de äter av vissa typer av mat, bland annat mjölk, yoghurt och ost.

 

- De som hade en hög rapporterad mjölkkonsumtion hade en högre risk för död och en högre risk för fraktur. Det var speciellt uttalat för kvinnor mer än män, säger professor Karl Michaëlsson­ och fortsätter:

- Vi kunde också se att hög mjölkkonsumtion­ var kopplad till en högre risk för inflammation och oxidativ stress. Det gällde både kvinnor och män. Sen såg vi ett samband mellan mjölkkonsumtion och hjärtkärldöd. Som en jämförelse tittade vi på andra mjölkprodukter. Yoghurt, filmjölk och ost, och där såg vi en tendens­ åt det andra hållet att det snarast var skyddande.­

 

Hans hypotes är att det är mjölksockret­ som påverkar hälsan. Ännu är det dock för tidigt att gå ut med nya kostrekommendationer, menar han:

- Den här studien ska ses som en pusselbit bland flera.

ÄT!

* Yoghurt:

* Ger hälsosamma bakterier och är en bra källa till kalcium för den som är känslig för stora mängder­ laktos. * Kan ge en skyddande effekt mot hjärtkärldöd,­ benbrott, inflammation och oxidativ­ stress.

* Ost:

* Forskning visar att ett högre dagligt kalciumintag, där ost är en god källa, är förenat med viktnedgång. Det beror på att kalcium binder fettsyrorna vilket innebär att fettet aldrig absorberas av kroppen. Det gör att man kan gå ner i vikt.

* Kan ge en skyddande effekt mot hjärtkärldöd, benbrott, inflammation och oxidativ stress.

DRICK MED MÅTTA!

* Fördelar:

* Mjölk innehåller många näringsämnen som kroppen behöver. Ämnena är bland annat viktiga för skelettet, synen, huden och ämnesomsättningen, enligt studier.

* Nackdelar:

* Hög mjölkkonsumtion är enligt den nya svenska studien kopplad till en högre risk för inflammation, död, benbrott och oxidativ stress. Det finns också ett samband mellan mjölkkonsumtion och hjärtkärldöd. * Det finns studier som visar att överdriven mjölkkonsumtion kan orsaka prostatacancer. * I mjölk utvinns laktos vilket många kan vara känsliga mot och få en del besvär, så som gaser i magen, diarré och uppsvälld mage.

Aktuellt just nu