Glöm inte bort den viktiga smygmotionen

En halvtimmes promenad om dagen - eller 4 000 extra steg - halverar din risk för att dl i hjärt- och kärlsjukdomar.

 - Promenader ger stora hälsovinster. Vardagsmotion är den effektivaste medicinen, säger forskaren Anders Raustorp. 

 

Testa dig själv: Hur mycket smygmotionerar du?

Du behöver inte flänga i motionsspåret eller svettas på gym för att skydda hjärtat. Forskningen visar att en 30 minuters rask promenad om dagen ger stora hälsovinster: 

 

Förbättrar kolesterolvärdena och ger lägre blodtryck. 

 

Insulinkänsligheten ökar, vilket minskar risken för diabetes. 

 

 Motverkar viktuppgång och fetma. 

 

Motar nedstämdhet och sömnproblem. 

 

Motverkar benskörhet. - Det finns ingen medicin som har alla de positiva effekterna. Fysisk aktivitet saknar dessutom biverkningar, säger Anders Raustorp på högskolan i Kalmar. - All rörelse räknas, även trädgårdsarbete, snöskottning och städning. Det är bättre att vara regelbundet fysiskt aktiv varje dag än att motionera hårt en gång i veckan. En person med kontorsarbete går bara 3 000 steg en arbetsdag. En grov rekommendation är att en frisk vuxen bör gå ungefär 10 000 steg per dygn. - Stillasittande är ett arbetsmiljöproblem i dag. Många har manschettjobb och behöver kompensera det på fritiden, säger Raustorp. Den som redan är mycket aktiv, exempelvis sjuksköterskor och brevbärare som går i jobbet, kan må bra av att höja ambitionsnivån. - Konditionsträning en halvtimme tre gånger i veckan ger en extra buffert av ork för att klara av vardagen.

FAKTA

Ungefär så här många steg går personer i olika yrkesgrupper i jobbet varje dag.

Kontorsarbetare 3 500
Datajobb 3 500
Sjuksköterska 12 000
Undersköterska 12 000
Vårdbiträde 12 000
Hantverkare 10 000
Idrottslärare 17 500
Lärare 10 000