Gissa: Vilket folk är lyckligast i världen?

Danskarna är inte längre jordens lyckligaste folk. Det är två centralamerikanska länder.

Svenskarna för sin del är nöjdast av alla med sin ekonomi, skriver Sydsvenskan och hänvisar till en ny Galluprapport.

FAKTA

Fakta: De lyckligaste tio

1. Panama

2. Costa Rica

3. Danmark

4. Österrike

5. Brasilien

6. Uruguay

7. El Salvador

8. Sverige

9. Guatemala

10. Kanada

Källa: Sydsvenskan (TT)

Gallupinstitutet sammanställer varje år data om hur människor i olika länder uppskattar sin tillvaro enligt en rad olika parametrar. Bland annat bedöms människors känsla av att ha ett meningsfullt liv, hur nöjda de är med sin ekonomi, hur de uppskattar sitt samhälle och hur bra hälsa de har.

Förra året utsågs danskarna till det lyckligaste folket på jorden. Men i år hamnar de på tredjeplats slagna av Panama som nummer ett och därefter Costa Rica.

Sverige är åttonde lyckligast

Svenskarna är enligt Gallup jordens åttonde lyckligaste folk. Men på ett område är vi nöjdast av alla de 135 länder som ingår i undersökningen. Det gäller ekonomin. Inte mindre än 72 procent av svenskarna säger sig vara nöjda med sin ekonomi, vilket är den högsta siffran i hela undersökningen

Mätningen av livskvalitet visar också på världens skuggsida. De folk som är minst nöjda är syrierna och afghanerna, som ser minst mening med sina liv.