ANNONS
X
EXPRESSEN.SE
Publicerad 30 maj 2011 09.19

Giftiga ämnen i tatueringar - men inget förbud nära

GIFTIGT. Tatueringsfärger kan innehålla arsenik, bly och kvicksilverämnen.

GIFTIGT. Tatueringsfärger kan innehålla arsenik, bly och kvicksilverämnen.

Foto: Magnus Laupa

Tatueringsfärger inne­håller giftiga ämnen som kan påverka arvsmassan.
Trots det görs ingenting för få till stånd ett förbud, enligt SVT:s "Rapport".
Kemikalieinspektionen uppmärksammade vid en kontroll att flera tatueringsfärger innehåller giftiga ämnen och att de överskrider rekommenderade gränsvärden.
Bara fem av sammanlagt 31 färger som undersökts höll måttet för EU:s rekommendationer.

"Ganska makabert"

- Bland de här färgerna finns det exempel på ämnen som överskrider rekommenderat gränsvärde med två­tusen gånger, vilket ju är ganska makabert med tanke på att det är hälsan man vill skydda med de här gräns­värdena, säger Margareta Daho, inspektör vid kemikalie­inspektionen till "Rapport".
I tatueringsfärgerna hittade man bland annat azo­ämnen, arsenik, bly, strontium, nickel, tenn och kvicksilverämnen som är helt förbjudna i kosmetika och andra hygienartiklar.
Ämnena kan påverka arvsmassan.

Lyder under olika lagar

Att ämnena trots allt får ­finnas i tatueringsfärgerna men inte i hygienartiklar och kosmetika har att göra med att de inte lyder under samma lagstiftning.
Margareta Daho vill nu att lagstiftningen ses över så att kemikalieinspektionen får möjlighet att utöva tillsyn av produkterna, enligt ­"Rapport".
ANNONS