Forskarna är positiva till ett nytt alternativ till stora hjärtoperationer.
Forskarna är positiva till ett nytt alternativ till stora hjärtoperationer. Foto: Shutterstock

Genombrottet: Snart kan du slippa riskfylld hjärtoperation

Att byta ut aortaklaffen via en kateter – i stället för vid en stor hjärtoperation – har visat sig vara välfungerande också på yngre och friskare patienter. 

Det innebär att många patienter snart kan slippa att genomgå omfattande hjärtoperationer. 

– Det här är en smygande revolution inom hjärtklaffssjukvården, säger Stefan James, professor i kardiologi och överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Lovisa Åkesson

Den vanligaste sjukdomen i hjärtats klaffar är förkalkning i aortaklaffen, så kallad aortastenos. Förkalkningen gör att klaffen får svårt att öppna och stänga sig – vilket innebär att hjärtat får arbeta hårdare för att pumpa ut blod. Sjukdomen ökar med åldern och cirka 3 procent av alla över 75 år är drabbade.

– Utan behandling är det en väldigt allvarlig sjukdom. Den har en dödlighet som är gott och väl i linje med de allvarligaste cancerformerna. En aortastenos som ger symptom i form av trötthet, andfåddhet och bröstsmärtor har en överlevnad på ungefär ett år, säger Stefan James, professor i kardiologi och överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Sjukdomen kan sedan många år tillbaka behandlas med en öppen hjärtoperation, där aortaklaffen tas bort och ersätts med en protes – en välfungerande behandling med bra resultat och ökad livslängd. 

Stefan James, professor i kardiologi.

Men för de som bedöms vara för svaga och ha en risk för öppen hjärtkirurgi finns sedan tio år tillbaka ett annat alternativ: ett ingrepp där man via ljumsken för in en klaffprotes med hjälp av en slang, en kateter, upp till hjärtat. 

Ingreppet kallas för TAVI, Transcatheter Aortic Valve Implantation.  

Bra resultat för friskare personer 

Nu har forskare kommit fram till att det kateterburna ingreppet är bättre även för yngre och friskare personer – som har låg risk för kirurgi, enligt två studier som på söndagen publicerades i tidskriften New England Journal of Medicine

– Även för den här gruppen är resultaten faktiskt bättre. Sammantaget visar båda studierna att den nya metoden innebär kortare sjukhusvistelse, mindre risk för blödningar, mindre risk för förmaksflimmer och lägre risk för stroke, säger Stefan James, som var på plats i New Orleans på den amerikanska hjärtkongressen, där studierna presenterades. 

Båda studierna presenterades på söndagen. De båda undersökte omkring tusen patienter. I den ena studien, som har letts av Michael J. Mack, hjärtkirurg vid ett hjärtsjukhus i Texas, och Martin Leon, kardiolog på Columbia University i New York, mättes antal dödsfall och strokefall ett år efter både öppen hjärtoperation och ingrepp med TAVI-teknik. 

Andelen dödsfall och stroke var 2,9 procent med kirurgi, kontra 1 procent med TAVI-teknik. 

Den andra studien uppskattade också dödsfall och strokefall, men efter två år, där andelen för kirurgi var 6,7 procent och 5,3 procent med TAVI-teknik. 

TAVI-tekniken leder till ett större behov av pacemaker efter operationen men det är en behandling som tolereras väl och som inte är dyr, berättar Stefan James. 

Stefan James: Har jättestor betydelse

Enligt Stefan James förstärker resultaten behovet av att göra operationerna på det kateterburna viset – fler patienter kan slippa att genomgå hjärtkirurgi och dess risker, och behandlingen blir snabbare och enklare. 

– Man kan visa att för både patienter som är gamla och har hög eller medelhög risk för kirurgi och för de som har låg risk är den här tekniken faktiskt bättre. Det här är en smygande revolution inom hjärtklaffssjukvården. 

I dag opereras 2 500 patienter per år för aortastenos i Sverige – ungefär 1 000 av dem görs med TAVI-teknik. Men det kan komma att fördubblas de närmaste åren, enligt Stefan James.

– Det här har jättestor betydelse för många patienter i Sverige i dag, som kommer få en mycket enklare operation med ett ännu bättre resultat.