Annons
X
EXPRESSEN.SE

Publicerad 28 jul 2010 11:29

Uppdaterad 28 jul 2010 17:12

FP: Använd bistånd som vapen

Folkpartiet vill hbt-anpassa familjerätten, ha en handlingsplan mot hatbrott och pressa på för att hbt-personers rättigheter stärks i Sverige och utomlands.
Ett vapen är bistånd.
Det är helt uteslutet att ett land som Uganda ska få fortsatt svenskt bilateralt bistånd om ett lagförslag om dödsstraff för homosexuella blir verklighet.
- Vi måste vara glasklara om det, sade EU-minister Birgitta Ohlsson när hon och integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni presenterade ett tiopunktsprogram för att stärka homo- och bisexuella och transpersoners rättigheter hemma, i Europa och världen.

Straff för oskötsamma

EU-länder som inte lever upp till vad de skrivit under på när de blev medlemmar ska kunna straffas ekonomiskt, genom indragna stöd eller böter, anser FP.
- När länder väl har blivit EU-medlemmar är uppföljningen av hur de sköter sig vad gäller mänskliga rättigheter inte lika bra som före, sade Birgitta Ohlsson som dock tycker att situationen för hbt-personer långsamt förbättras i EU.
FP vill se en nationell handlingsplan mot hatbrott, brott som är riktade mot någon eller några på grund av deras sexuella läggning, religion, kön eller etniska härkomst. Partiet anser att polisens kunskaper om och hantering av hatbrott skiljer sig alldeles för mycket åt över landet.
Partiet vill också låta ensamstående få möjlighet till assisterad befruktning och ändra lagen så att lesbiska och bisexuella kvinnor kan få juridisk status som föräldrar på samma sätt som heterosexuella kvinnor.

Lättare byta kön

Transsexuellas ställning i svensk och europeisk lagstiftning måste göras tydligare, anser partiet. Reglerna måste också göras modernare. Det ska inte krävas svenskt medborgarskap och sterilisering av den som vill byta kön.
Nyamko Sabuni och Birgitta Ohlsson tror inte att det finns stöd i den borgerliga regeringsalliansen för allt de föreslår.
- Folkpartiet är ett radikalt parti i hbt-frågor, Kristdemokraterna är det inte, säger Ohlsson men konstaterar att regeringen trots det lyckats få igenom lagen om könsneutrala äktenskap och utländska kvinnors rätt till abort i Sverige under mandatperioden.