Foto: - - / NATURBILD

Forskare varnar: I år slår sorkfebern till

Ovanligt många kommer att drabbas av sorkfeber i vinter, varnar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Omkring 3 000 personer befaras bli smittade, så många fall har Sverige inte haft sedan 2007 och 2008. Redan under sommaren har mer än 50 personer fått diagnosen, enligt Ekot i Sveriges Radio.

Risken att smittas är störst i norra delarna av landet där skogssorken är vanligast. Viruset sprids i djurens avföring och vidare till människan via dammpartiklar som vi andas in.

Symtomen – hög feber, illamående och buk-och ryggsmärtor – förväxlas ofta med influensa. Dessutom angrips njurarna.