Det finns en stark koppling mellan flour och diagnoser som utism, adhd och dyslexi enligt två amerikanska forskare.
Det finns en stark koppling mellan flour och diagnoser som utism, adhd och dyslexi enligt två amerikanska forskare. Foto: Jupiter Images

Forskare varnar för fluor till barn

Det finns stark koppling mellan tolv olika kemikalier – bland annat  fluor – och antalet barn som får diagnoser som autism, dyslexi och ADHD.  Det hävdar två forskare i USA i en vetenskaplig artikel i den ansedda  medicintidskriften Lancet Neurology.

Antalet kemikalier där det finns "starka bevis" för att de är farliga för barnens hjärnutveckling har enligt forskarna dubblerats de senaste sju åren, från sex till tolv.

Barnen får i sig och påverkas av ämnena genom bland annat dricksvatten, tandkräm, bekämpningsmedel, tvättmedel och flamskyddsmedel, uppger forskarna Philippe Grandjean och Philip Landrigan, den ene verksam vid Harvarduniversitetet i Boston och den andre vid Icahn School of Medicine i New York.

Flera andra forskare avfärdar dock slutsatserna som "högst spekulativa", inte minst vad gäller fluor. Grandjean och Landrigan anklagas bland annat för skrämselpropaganda.