Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Annons
EXPRESSEN.SE

Publicerad 14 feb 2013 10:00

Förkylning kan vara lungsjukdomen kol

Försöker leva som vanligt. Agneta Andersson, 65, trodde att hon bara var förkyld. Senare fick hon diagnosen kol. "Det är jobbigt, men jag försöker att leva så normalt jag bara kan", säger hon. Foto: Tomas LePrince

Försöker leva som vanligt. Agneta Andersson, 65, trodde att hon bara var förkyld. Senare fick hon diagnosen kol. "Det är jobbigt, men jag försöker att leva så normalt jag bara kan", säger hon. Foto: Tomas LePrince

Foto: Tomas Leprince

Du hostar, nyser och snorar.

I de flesta fall handlar det om en vanlig förkylning - men det kan vara den obotliga sjukdomen kol.

Cirka en halv miljon svenskar har sjukdomen och många vet inte om det.

- Jag trodde att jag var förkyld när jag gick till vårdcentralen. Senare fick jag diagnosen kol, säger Agneta Andersson, 65.

Upprepade infektioner i luftvägarna och förkylningar som inte vill försvinna kan vara något helt annat - kronisk obstruktiv lungsjukdom (kol).

Många går nämligen med sjukdomen utan att veta om det.

- Mörkertalet är stort. Det är många som tror att de är förkylda när det i själva verket är kol, säger Alf Tunsäter, överläkare och docent vid Lunds universitet.

Få testas för kol

Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet, gjorde för ett par år sedan en undersökning där cirka 43 000 svenskar som varit sjukskrivna över två veckor fick erbjudandet att göra en lungfunktionsundersökning. Ungefär 4 000 personer av dessa gjorde den - och cirka 600 hade kol.

- Det brukar börja med långdragna luftvägsinfektioner som håller i sig i flera veckor. Om man går till dis-triktsläkaren ska de göra en mätning av lungfunktionen, men det görs på långt ifrån alla mottagningar, säger Kjell Larsson.

I Stockholms läns landstings kvalitetsårsboksslut från 2009 visade det sig att spirometri gjordes hos mindre än en procent av de listade patienterna vid ett flertal vårdcentraler.

Har levt med kol i fyra år

Expressen har tidigare skrivit om problemen där studier har visat att varannan kol-drabbad patient har sökt hjälp för luftvägsproblem men där bara var sjätte patient då fått diagnosen.

Agneta Andersson, 65, Malmö, har nu levt med kol i fyra år.

- Det är jobbigt, men jag försöker att leva så normalt som jag bara kan, säger hon.

Kol är en folksjukdom som inte går att bota, men om du upptäcker den i tid går den att bromsa.

- Om man vidtar rätt åtgärder tidigt kan man leva ett fullt normalt liv, säger Kjell Larsson.

 

Ska tas på allvar

Även Alf Tunsäter menar att det är viktigt att ta sjukdomen på allvar i tidigt skede.

- Det är en väldig vinst att veta det så tidigt som möjligt. Det är viktigt att avsluta just det som leder till försämring, exempelvis rökning, säger Alf Tunsäter.

Relaterat