Försöker leva som vanligt. Agneta Andersson, 65, trodde att hon bara var förkyld. Senare fick hon diagnosen kol. "Det är jobbigt, men jag försöker att leva så normalt jag bara kan", säger hon. Foto: Tomas LePrince
Försöker leva som vanligt. Agneta Andersson, 65, trodde att hon bara var förkyld. Senare fick hon diagnosen kol. "Det är jobbigt, men jag försöker att leva så normalt jag bara kan", säger hon. Foto: Tomas LePrince Foto: Tomas Leprince

Förkylning kan vara lungsjukdomen kol

Du hostar, nyser och snorar.

I de flesta fall handlar det om en vanlig förkylning - men det kan vara den obotliga sjukdomen kol.

Cirka en halv miljon svenskar har sjukdomen och många vet inte om det.

- Jag trodde att jag var förkyld när jag gick till vårdcentralen. Senare fick jag diagnosen kol, säger Agneta Andersson, 65.

Upprepade infektioner i luftvägarna och förkylningar som inte vill försvinna kan vara något helt annat - kronisk obstruktiv lungsjukdom (kol).

Många går nämligen med sjukdomen utan att veta om det.

- Mörkertalet är stort. Det är många som tror att de är förkylda när det i själva verket är kol, säger Alf Tunsäter, överläkare och docent vid Lunds universitet.

Få testas för kol

Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet, gjorde för ett par år sedan en undersökning där cirka 43 000 svenskar som varit sjukskrivna över två veckor fick erbjudandet att göra en lungfunktionsundersökning. Ungefär 4 000 personer av dessa gjorde den - och cirka 600 hade kol.

- Det brukar börja med långdragna luftvägsinfektioner som håller i sig i flera veckor. Om man går till dis-triktsläkaren ska de göra en mätning av lungfunktionen, men det görs på långt ifrån alla mottagningar, säger Kjell Larsson.

I Stockholms läns landstings kvalitetsårsboksslut från 2009 visade det sig att spirometri gjordes hos mindre än en procent av de listade patienterna vid ett flertal vårdcentraler.

Har levt med kol i fyra år

Expressen har tidigare skrivit om problemen där studier har visat att varannan kol-drabbad patient har sökt hjälp för luftvägsproblem men där bara var sjätte patient då fått diagnosen.

Agneta Andersson, 65, Malmö, har nu levt med kol i fyra år.

- Det är jobbigt, men jag försöker att leva så normalt som jag bara kan, säger hon.

Kol är en folksjukdom som inte går att bota, men om du upptäcker den i tid går den att bromsa.

- Om man vidtar rätt åtgärder tidigt kan man leva ett fullt normalt liv, säger Kjell Larsson.

 

Ska tas på allvar

Även Alf Tunsäter menar att det är viktigt att ta sjukdomen på allvar i tidigt skede.

- Det är en väldig vinst att veta det så tidigt som möjligt. Det är viktigt att avsluta just det som leder till försämring, exempelvis rökning, säger Alf Tunsäter.

DETTA ÄR KOL

* Kol, kronisk obstruktiv lungsjukdom, är en kronisk inflammation i luftrören som gör dem trängre vilken gör det svårare att andas. I ett senare skede av sjukdomen förstörs även lungvävnaden.
* I Sverige lider cirka en halv miljon svenskar av folksjukdomen som främst orsakas av rökning. Dessutom blir den allt vanligare. Varje år dör cirka 2 000-3 000 personer av kol.
* Sjukdomen kan upptäckas med ett lungfunktionstest, ett så kallat spirometri. Men detta görs inte på alla vårdcentraler.
* Sjukdomen går inte att bota, men det finns lindrande behandlingar som mediciner, sjukgymnastik och syrgas.

 

Källa: Vårdguiden.

Test - så ser du om du är i riskzonen

Svara på dessa enkla frågor för att se om du är i riskzonen. Om du svarar ja på de två första frågorna samt ytterligare på två frågor i formuläret kan du ha kol och bör uppsöka en läkare.

1 Är du 40 år eller äldre?

JA

NEJ

2 Är du storrökare eller före detta rökare?

JA,

jag röker nu eller jag har rökt tidigare

NEJ,

jag har aldrig rökt

3 Har du besvär av mycket slem när du hostar?

JA

NEJ

4 Blir du tröttare än vanligt av lätt ansträngning, till exempel när du går uppför trapporna?

JA

NEJ

5 Besväras du av hosta mer än tre månader?

JA

NEJ

6 Upplever du att det blivit jobbigare än vanligt att motionera och sporta jämfört med dina jämnåriga?

JA

NEJ

7 Har du ofta långdragna förkylningar som sitter i flera veckor?

JA

NEJ

8 Får du återkommande infektioner i de nedre luftvägarna, till exempel luftrörskatarr?

JA

NEJ