ANNONS
X
EXPRESSEN.SE
Publicerad 24 okt 2008 11.08

Fisar bra för blodtrycket

Fislukt må vara plågsam för medmänniskorna, men faktum är att själva essensen i stanken är riktigt välgörande och betydelsefull. För blodtrycket.


Ibland sprider sig stillsamt och obevekligt en odör som påminner om ruttnande ägg kring bordet i sammanträdesrummet, på bussen eller i biosalongen. Alla med ett någorlunda intakt luktsinne uppfattar svavelväte, fisluktens signum, i mycket låga koncentrationer.
Svavelväte bildas i en jäsprocess i tarmen, vilket är ack så välkänt. Men föreningen bildas också av cellerna på insidan av kroppens blodkärl, rapporterar en nordamerikansk forskargrupp i kommande nummer av vetenskapstidskriften Science.

Gör stor nytta

Gasen spelar av allt att döma en stor roll för kroppens förmåga att reglera blodtrycket genom att vidga blodkärlen, visar forskarnas studier på möss.
Genetiskt förändrade möss som saknade en viss aktiv gen och därmed också förmågan att bilda vätesulfid, fick ett blodtryck som var upp till 20 procent högre än normalt. Deras blodkärl reagerade inte heller på en viss kärlvidgande behandling.
Läkemedel som underlättar cellernas tillverkning av svavelväte kan bli ett av framtidens vapen i arsenalen mot höga blodtryck, skriver forskarna i Science.
Och de läkemedlen ska förhoppningsvis inte inhaleras.

Sara Rörbecker/TT

 

Tillägg: Vi har märkt att den här texten har börjat delas och vill uppmärksamma er på att texten är från 24/10 2008.

ANNONS