Fick narkolepsi av vaccinet – får miljoner

Engelska patienter som drabbats av narkolepsi efter att ha vaccinerats mot svininfluensan får mångmiljonbelopp i ersättning, rapporterar International Business Times.se.

Upp till elva miljoner kronor per patient kan betalas ut av den brittiska regeringen, och även i Sverige väntas snart besked om ersättning till de som drabbats.

– Vi inväntar förslag från staten på ersättning, och det ska komma nu under våren. Jag hoppas och förutsätter att det ska vara ett bra förslag, säger Margareta Eriksson, ordförande i Narkolepsiföreningen

FAKTA

NÄRA TVÅ MILJONER BARN VACCINERADES MOT SVININFLUENSA 2009 •Drygt 5 miljoner (varav 1,8 miljoner barn) svenskar vaccinerades 2009 mot svininfluensa. Sex liv beräknas ha räddats av den svenska massvaccinationen, medan fler än 30 personer i Sverige dog av svininfluensan. •Nya anmälningar - för såväl narkolepsi som andra biverkningar - kommer in varje månad. De som får sambandsbedömningen godkänd av läkemedelsförsäkringen (en kollektiv försäkring för alla) får 50 000 kronor i ersättning för sveda och värk. Bestående skador utvärderas först när barnen är vuxna. Upp till tio miljoner kronor per barn kan komma att betalas ut.

•

Läkemedelsförsäkringen har hittills fått in 357 anmälningar om narkolepsi, varav cirka 300 rör barn och ungdomar som var 19 år eller yngre vid vaccinationstillfället.•212 av anmälningarna om narkolepsi har godkänts som läkemedelsskador och 80 har fått nej. Drygt 60 fall har inte avgjorts än. •Bland dem som fått avslag har många råkat ut för den så kallade åttamånadersgränsen, som innebär att man måste bevisa att man fått symptom inom åtta månader efter vaccinationen för att få ersättning. Många av dessa personer överklagar nu till Läkemedelsskadenämnden. Källa: Läkemedelsförsäkringen

Den brittiska regeringen väntas få betala ut sammanlagt cirka 60 miljoner pund, ungefär 670 miljoner kronor, till patienter som drabbats av livslånga hjärnskador till följd av att ha vaccinerats mot svininfluensan.

Patienterna kommer i många fall aldrig att kunna arbeta heltid efter att de insjuknat, och summan de får i ersättning är tänkt att täcka ett helt livs bortfall i bland annat inkomster, samt omkostnader för läkarvård.

Det uppges i England vara 60 patienter som kommer att ersättas av regeringen, och där var och en av de drabbade förväntas få cirka elva miljoner kronor i ersättning efter att de drabbade kämpat för sin rätt till ersättning under många år.

Peter Todd, en advokat som representerar en av många av de insjuknande, berättar för Sunday Times:

– Det har aldrig funnits ett fall som detta innan. Offren för detta vaccin lider av ett obotlig livslångt tillstånd och kommer att behöva omfattande medicinering.

Regeringen och socialdemokraterna lovade den 15 juni 2012 statlig garanti om ersättning till de barn som fick narkolepsi, och nya anmälningar för såväl narkolepsi som andra biverkningar kommer in varje månad.

Besked om ersättning från den svenska staten väntas komma under våren 2014.

– Jag hoppas att de tänker sig att reglera det här utifrån det vi har krävt. Om man inte har någon sjukförsäkring så är elva miljoner kronor fortfarande väldigt lite på en livstid om man är så svårt drabbad att man inte kan arbeta. Ska man komma upp i medelinkomst så måste man upp lite mer, då måste man upp i 17-18 miljoner kronor, säger Margareta Eriksson, ordförande i Narkolepsiföreningen i Sverige.