Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Annons
EXPRESSEN.SE

Publicerad 5 dec 2014 19:16

Fetmakirurgi kan öka självmordsrisken

Operationer mot fetma leder till bättre fysisk hälsa – men man löper stor risk för depressioner.

Operationer mot fetma leder till bättre fysisk hälsa – men man löper stor risk för depressioner.

Fetmakirurgi ger effektiv viktminskning och klart bättre fysisk hälsa.

Men effekten på den mentala hälsan är inte alltid så positiv.

En ny svensk studie visar att personer som genomgått fetmakirurgi tar livet av sig i högre grad än andra.

Sverige är ett av de länder i världen som gör flest fetmaoperationer per invånare. Stora studier har visat vilka positiva effekter har på den fysiska hälsan.

Fetmaopererade får klart mindre risk för allvarliga sjukdomar som cancer, hjärtinfarkt och diabetes. Svenskar som har opererats har 20 procents lägre risk att dö än feta som fått vanlig vård, med exempelvis kostrådgivning.

- Det finns inga icke-kirurgiska metoder mot fetma som har en sådan effekt på dödligheten, säger professor emeritus Lars Sjöström.

Men operationerna har inte lika kraftfull positiv effekt på den psykiska hälsan. En del mår mycket bättre mentalt, men andra sämre. Forskarna har följt fetmaopererade svenskar i över 20 år. Och resultaten visar att de yngre generellt mår mentalt sämre än de äldre.

Tidigare studier har visat att fetmaopererade har dubbelt så hög risk att få alkoholproblem som andra. De skiljer sig också i högre utsträckning än andra.

- Det kan vara en stor omställning att gå ner så mycket i vikt, och det kan påverka relationen, tror överläkaren Ingmar Näslund

30 procent högre risk

På läkarnas riksstämma presenterades i dag långtidsresultat som avslöjar att de opererade också begår självmord i högre grad än andra.

Enligt professor Lars Sjöström rör det sig om en riskökning på omkring 20-30 procent. Varför risken för självmord ökar läkarna inte svara på.

- Vi vet inte varför. Man kan bara spekulera. Möjligen kan det vara att man påverkas negativt psykiskt av att ändå gå upp i vikt igen. För alla överviktsopererade går upp en del i vikt igen, konstaterar Lars Sjöström.

Besvikelse kan vara en annan orsak till att vissa mår psykiskt dåligt efter obesitaskirurgi, säger överläkare Ingmar Näslund.

- Det kan vara så att man har för höga förväntningar, att livet ska bli så mycket bättre efter operationen och att man ska få bättre självförtroende. Men för det mentala kanske vikten inte är det viktigaste, säger han.

Numera opereras även barn och ungdomar för fetma. Och barnläkaren Carl-Erik Flodmark berättar att man sett samma mönster hos barnen.

- Vi har haft tre-fyra självmordsförsök bland barnen som opererats för obesitaskirurgi.

Det finns heller inte svar på varför vissa barn och unga mår psykiskt dåligt efter kirurgin.

- Det är komplicerat, det kan vara mycket som spelar in, sociala omständigheter och så, Efter att vi uppmärksammade det har det startats en studie för att ta reda på mer, säger Carl-Erik Flodmark.