Fetma orsakar en halv miljon cancerfall

Runt en halv miljon människor drabbas varje år av cancer på grund av fetma och övervikt, visar forskning. Kvinnor drabbas hårdare än män.

Andelen feta eller överviktiga ökar i världens alla regioner. Förekomsten av cancer ökar också. Inte minst i Sverige där antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år de senaste 20 åren.

Övervikt bidrar till cancer

Sambandet mellan fetma och risken att drabbas av cancer är känt sedan tidigare, men exakt hur stor andel av cancerfallen som övervikten bidrar med är det ingen som vet.

Eftersom det tar tid innan cancer utvecklas, utgick forskare vid bland annat Oxford University från hur övervikten utvecklats i världens olika regioner från 1982 till 2002. Denna utveckling jämfördes sedan med antalet cancerfall fram till 2012, det vill säga tio år senare.

Fetma bakom 8 procent av alla cancerfall

Enligt forskarna, som presenterar sina resultat i Lancet Oncology, ligger fetma och övervikt bakom runt åtta procent av alla cancerfall hos kvinnor i den rikare delen av världen, inklusive Sverige. Motsvarande siffra hos män är drygt tre procent.

Att kvinnor drabbas hårdare än män förklaras med förekomsten av cancer i livmoder, äggstockar samt bröst hos kvinnor som passerat övergångsåldern.

Aktuellt just nu