Det kan vara farligt att använda läkemedel med acetylsalicylsyra för att förebygga hjärtinfarkt, visar ny forskning.
Den som redan har drabbats av exempelvis hjärtinfarkt eller instabil kranskärlssjukdom ska däremot behandlas med acetylsalicylsyra i förebyggande syfte.
1 AV 2
Det kan vara farligt att använda läkemedel med acetylsalicylsyra för att förebygga hjärtinfarkt, visar ny forskning.
2 AV 2
Den som redan har drabbats av exempelvis hjärtinfarkt eller instabil kranskärlssjukdom ska däremot behandlas med acetylsalicylsyra i förebyggande syfte.
Foto: Johan Adelgren

Farligt att ta Treo i onödan

Friska personer ska inte rutinmässigt ta blodförtunnande värktabletter som Treo eller Magnecyl för att mota bort hjärtsjukdomar.

Risken för blödningar väger tyngre än den eventuella nyttan, enligt en studie.

- Det finns ju en ganska utbredd tro att det här kan vara bra, säger Jonas Oldgren, överläkare på hjärtintensiven på Akademiska sjukhuset i Uppsala, till Ekot i Sveriges Radio.
Visserligen kan det finnas en liten förebyggande effekt av läkemedel med blodförtunnande acetylsalicylsyra.

Tidigare studier har pekat mot att ämnet kan minska risken för hjärtinfarkt och andra hjärt-kärlsjukdomar, men problemet är att risken för blödningar samtidigt ökar.

LÄS OCKSÅ: Fem tecken på tyst hjärtinfarkt 

Fick blödningar av acetylsalicylsyra

En ny studie bland 3 350 hjärtfriska män och kvinnor mellan 50 och 75 år, som har presenterats vid en hjärtkongress i Barcelona, visade att 100 milligram acetylsalicylsyra om dagen under åtta års tid inte gav några skillnader jämfört med verkningslösa piller (placebo) beträffande risken för hjärt-kärlsjukdomar. Däremot drabbades två procent av försökspersonerna av blödningar i exempelvis mage eller huvud jämfört med knappt en procent av kontrollpersonerna.

Men den som redan har drabbats av exempelvis hjärtinfarkt eller instabil kranskärlssjukdom ska däremot behandlas med acetylsalicylsyra i förebyggande syfte. I dessa fall är nyttan klart större än risken, enligt Socialstyrelsen.

LÄS OCKSÅ: 12 tidiga tecken på hjärtsvikt att se upp för