Foto: Julija Sapic

Diabetesmedicin kan förlänga livet

STOCKHOLM. Metformin, en vanlig medicin mot åldersdiabetes, har visat sig ha märkliga egenskaper.

I en studie kunde forskarna visa att den kan öka livslängden hos möss med så mycket som fem procent.

Metformin, som har använts vid behandling av åldersdiabetes sedan 1960-talet, har tidigare kopplats samman med minskad risk för cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Studier har också gett belägg för att den kan öka livslängden hos rundmaskar, nematoder, men detta är första gången någon har lyckats påvisa samma effekt hos däggdjur.

Forskarna bakom de nya rönen, som redovisas i Nature Communications, gav metformin i varierande doser till mushannar som blivit medelålders, det vill säga nått ett års ålder. Medicineringen bibehölls sedan livet ut.

Längre liv

Resultatet är anmärkningsvärt. Mushannar som fick små doser metformin fick längre liv och blev allmänt friskare. Att livslängden ökade med i genomsnitt fem procent är kanske det mest remarkabla. För en människa i den industrialiserade världen skulle det motsvara cirka fyra års längre liv.

Forskarna, som har letts av åldersforskaren Rafael de Cabo vid National Institutes of Health i USA, är inte hundraprocentigt säkra på varför metformin har den här effekten, men de påpekar att den i viss mån liknar effekterna av en diet där kalorimängden skurits ned kraftigt – farliga syreföreningar som kan öka den oxidativa stressen och skada celler och organ minskar i omfattning i kroppen, och halterna av antioxidanter ökar. Allt detta leder till att livslängden ökar.

Toxiska effekter

Samtidigt är det högst oklart om metformin skulle kunna ge samma resultat på människor. Små doser är uppenbarligen hälsobefrämjande men höga doser har toxiska effekter och kan vara livsfarliga. Doserna som mössen fick var dessutom betydligt högre än vad som normalt ges till diabetespatienter – och det är tydligt att det är svårt att avgöra vilken dos som är den rätta.

Forskarna skriver att det kommer att krävas många ingående studier innan man kan vara säker på alla effekter som medicinen kan ha på människor.

Metformin

  • Metformin syntetiserades första gången på 1920-talet, men blev inte uppmärksammat förrän 1957 då den franske läkaren Jean Sterne visade att det kunde användas för behandling av åldersdiabetes.
  • Metformin har varit i allmänt bruk sedan 1960-talet, och är i dag det vanligaste läkemedlet mot åldersdiabetes i de flesta länder i världen. Det används särskilt ofta när patienterna är överviktiga.
  • På senare år har det framkommit att metformin kan höja livslängden hos rundmaskar. Den nya studien visar att även däggdjur kan leva längre om de ges rätt metformin.

Källa: Nature Communications (TT)

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

5 nr av Topphälsa + härlig hudvård för 199 kr. Köp nu!