Dämpa depression med en mobilapp.
Dämpa depression med en mobilapp.

Deppighet behandlas med app på mobilen

Med några knapptryckningar på mobilens app kan du dämpa depression och bli mer motiverad att boka in en fika med en vän. Doktoranden Hoa Ly har korsbefruktat KBT-behandling med prylen som många har nära till hands – en mobiltelefon.

TT Spektra

Mobilapp mot depression

Applikationen Viary är ett verktyg för att behandla depression via mobiltelefon. Den utvecklas av doktoranden Hoa Ly och finns inte tillgänglig för allmänheten i nuläget.
Beteendeaktiviteter är kärnan i appen - samma komponenter används vid kognitiv beteendeterapi.
Syftet är att patienter ska bli motiverade att utföra aktiviteter som de mår bättre av, till exempel att gå upp när klockan ringer eller sociala beteenden som att ringa en vän.
72 personer har deltagit i en studie vid Linköpings universitet om appens effekter – 73,5 procent av deltagarna uppfyllde inte längre diagnosen depression efter avslutad behandling.


Källa: Hoa Ly (TT)

– Mobiltelefonen blir allt viktigare verktyg för oss i framtiden. Psykologi kan kommunicera effektivt via den, säger Hoa Ly, doktorand i klinisk psykologi och skapare av tekniken, till TT.

Så kallad beteendeaktivering är kärnan i appen Viary – det är också en komponent som används när depression behandlas genom kognitiv beteendeterapi. Med hjälp av appen ska patienten bli motiverad att göra aktiviteter som personen mår bra av, eller utföra beteenden som kan bryta en negativa spiral i patientens liv.

– Det rör sig om basala saker, vardagsstrukturella beteenden som kan vara svåra om man är nedstämd. Allt från att gå upp när klockan ringer till att läsa några sidor i morgontidningen, säger Hoa Ly.

"Betydelsefulla insikter"

Även sociala beteenden fyller applikationen, till exempel uppgifter som att ringa vän, föreslå en fika med en familjemedlem och besöka ett favoritmuseum.

Efter att aktiviteterna blivit utförda får patienten skriva en personlig reflektion och skatta känslan då beteendet utfördes.

– Det är viktigt för nedstämda personer att inse att man inte är nedstämd hela tiden, att det finns saker som kan få mig på bra humör. Det är betydelsefulla insikter för den som är deprimerad och dessa har man alltid i fickan med denna applikation, säger Hoa Ly.

Kan avlasta

I en första studie vid Linköpings universitet har Hoa Ly undersökt appens effekter hos 72 deprimerade personer som även haft kontakt med behandlare. Mobilapplikationen uppges ha gett deltagarna god effekt, och den största skillnaden uppvisas bland de deltagare som var mest deprimerade.

– Formatet att jobba i en smartphone verkar fungera väldigt bra. Men vi vet inte hur mycket effekten har påverkats av kontakten med behandlarna, även om de lade ner lite tid, säger han.

Svensk sjukvård följer forskningen med intresse, enligt Hoa Ly som tror att appen kan bidra till att avlasta vårdens traditionella resurser.

– Den kan också fungera för grupper som annars inte söker sig till vården. Förutom att öka tillgängligheten kan Viary skapa kostnadseffektiva behandlingar, säger han.