Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Hälsoliv i ett bättre anpassat format?

Mobil Tablet Dator
Var tionde svensk som är 75 år och äldre tar tio eller fler läkemedel.
Var tionde svensk som är 75 år och äldre tar tio eller fler läkemedel.
Var tionde svensk som är 75 år och äldre tar tio eller fler läkemedel.
Var tionde svensk som är 75 år och äldre tar tio eller fler läkemedel.

Den farliga medicinen – här är svarta listan

Trötthet, förvirring, minnesproblem, yrsel, fallskador, blödningar, förstoppning, njurskador, leverskador och död.

Konsekvenserna av fel- och överanvändning av läkemedel hos äldre kan bli allvarliga - ibland livsfarliga.

Med åren förändras kroppen. Därför tål äldre läkemedel sämre än yngre. Socialstyrelsen har tagit fram en "svart lista" med olämpliga mediciner. Läkemedel som inte bör ges till äldre eftersom de har så hög risk för biverkningar.

Men att äldre drogas och felmedicineras är vanligt. Sett till hela befolkningen som är 75 år och äldre har 8,5 procent sådana olämpliga läkemedel. Bland äldre som har hemtjänst eller bor på äldreboende är det ännu vanligare, där är det ungefär var tionde.

Hög risk för biverkningar

Var tionde svensk som är 75 år och äldre tar tio eller fler läkemedel. Bland äldre med hemtjänst eller på äldreboende är det så mycket som var femte. Att ha så många mediciner kallas extrem polyfarmaci. Det innebär hög risk för biverkningar, att mediciner krockar med varandra eller inte får avsedd effekt. Ju fler läkemedel, desto högre risk.

Det händer till och med att läkare behandlar läkemedelsbiverkningar med nya läkemedel. Det kallas för "förskrivningskaskaden", berättar Johan Fastbom, professor i geriatrik och farmakologi och utredare på Socialstyrelsen.

Fel- och överanvändning av läkemedel leder till onödigt lidande och död. Upp till vart tredje akut sjukhusbesök orsakas av läkemedelsproblem. Svenska studier visar att personer med nio eller fler läkemedel har nästan fyra gånger så hög risk att dö som den som bara har ett läkemedel. Och då har forskarna ändå försökt räkna bort effekten av att de med många läkemedel har högre risk att dö för att de är sjukare.

Ofta ges läkemedel i onödan

Att äldre har många mediciner behöver inte alltid vara fel. Men behandlingen ska vara genomtänkt och göra nytta. Det ska vara rätt läkemedel, rätt kombination och rätt dos. Ofta ges läkemedel i onödan eller av fel anledning. Många äldre får mediciner utskrivna från flera olika läkare - utan att någon av läkarna har samlad överblick eller ansvar.

Det är vanligt att ta ett läkemedel år efter år, utan att läkaren utvärderar om medicinen har effekt och om den fortfarande behövs. Kunskapen om hur äldre reagerar på läkemedel har brister. De flesta mediciner är inte testade på skröpliga äldre - trots att de är största konsumenterna.

Men problemet har uppmärksammats senaste åren. Landsting och kommuner har fått stimulanspengar av regeringen och det har blivit bättre.

Men skillnaderna är väldigt stora mellan kommunerna. Det visar ny statistik som Johan Fastbom tagit fram. Öckerö kommun kommer på jumboplats, där har 13,6 procent av invånarna som är 75 år och äldre en eller flera mediciner från svarta listan. I Tranemo kommun har hela 18,3 procent av de äldre tio eller fler läkemedel.

Stora skillnader mellan kommuner

Bäst är Gnosjö där bara 5,3 procent av de äldre får olämpliga läkemedel. Och i Jokkmokk är bara 6,8 procent massmedicinerade med tio eller fler läkemedel.

Vad de stora skillnaderna beror på är svårt att veta säkert. Men det är inte troligt att Öckeröborna har tre gånger så mycket ångest eller värk som Gnosjöborna. Eller att Tranemoborna är tre gånger så sjuka som de äldre i Jokkmokk. Olika terapitraditioner är en förklaring, kommenterar Johan Fastbom. "Det sitter i väggarna." Läkare i olika delar av landet har olika vanor, eller ovanor, när det gäller vilka mediciner de skriver ut. Västra Götaland och Skåne har tidigare utmärkt sig negativt, med högt användande av olämpliga läkemedel.

Hur aktivt man arbetat med att förbättra användningen av läkemedel påverkar förstås också siffrorna.

Som patient kan man kräva en bra och säker läkemedelsbehandling. Alla som är 75 år eller äldre och har fler än fem läkemedel har rätt att få sina läkemedel genomgångna minst en gång per år. Det har Socialstyrelsen bestämt.

Det är också enkelt att kolla om man har läkemedel som står på svarta listan över olämpliga mediciner. Om det är så, fråga läkaren varför du har den medicinen och om den verkligen behövs!

Läkemedel är viktiga, de kan bota och lindra. Men fel använda kan de göra mer skada än nytta.

Svarta listan: Mediciner med hög risk för biverkningar

Långverkande bensodiazepiner:

Diazepam

Stesolid

Apodorm

Mogadon

Nitrazepam

Flunitrazepam

Smärtläkemedel:

Tramadol

Gemadol

Nobligan

Tiparol

Tradolan

Tramadol

Sömnmedel:

Propiomazin

Propavan

Läkemedel med antikolinerga effekter:

Akineton

Alimemazin

Anafranil

Atarax

Atropin

Buscopan

Calma

Clozapine

Desentol

Detrusitol

Ditropan

Durbis

Egazil

Emselex

Kentera

Ketogan

Klomipramin

Leponex

Lergigan

Levomepromazine

Ludiomil

Maprotilin

Metylskopolamin

Morfin

Skopolamin

Nozinan

Oxibutynin

Oxikodon-hyoscin

Oxybutynin

Pargitan

Proklorperazin

Robinul

Saroten

Scopoderm

Sensaval

Spasmofen

Theralen

Tolterodin

TOVIAZ

Truxal

Vesicare

Källa: Olämpliga läkemedel för äldre, Socialstyrelsen, 2014