Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa halsoliv i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Ocskay Bence Mor

Demenssjukdomar skördar allt fler liv

Allt fler kan vänta sig att dö i glömska.

Demenssjukdomar har fyrdubblats som dödsorsak de senaste 30 åren.

Det visar Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

FAKTA

46 777 män och 43 728 kvinnor

• 71 procent av alla som dör har passerat sin 75-årsdag och 60 procent efter sin 80-årsdag.

• Vanligaste dödsorsaken är hjärt- kärlsjukdomar - 38 % av kvinnorna och 37% av männen.

• På plats nummer två står tumörer: 24% av kvinnorna och 27% av männen

• Dödorsaken "psykiska störningar" inkluderar demens, beteendestörningar till följd av missbruk med mera orsakade 8,4 procent av kvinnornas dödsfall och 4,6 procent av männens.

Läs hela rapporten här

Den goda nyheten är att döden tappar mark på de flesta fronter. 1,6 procent färre svenskar dog förra året än 2012 - trots att befolkningen ökar.

- Om man kollar vilken dödsorsak som helst så går de flesta något nedåt hela tiden, konstaterar Jesper Hörnblad, ansvarig för Socialstyrelsens dödsorsaksregister för 2013.

Mer än 60 procent av alla som dog hade passerat 80-årsdagen innan döden kallade och nästan tre fjärdedelar fick uppleva sin 75-årsdag.

 

En sämre nyhet är att demenssjukdom i dag anges fyra gånger så ofta som dödsorsak jämfört med 1987. Cirka 8 000 svenskar fick diagnosen på sin dödsattest förra året. "Till viss del kan denna förklaras med att läkarna blir alltmer benägna att sätta demens som dödsorsak", skriver rapportmakarna.

– Vi vet inte riktigt varför siffrorna har gått upp, säger Jesper Hörnblad på Socialstyrelsen.

- Man kanske är mer uppmärksam på demens.

I takt med att allt fler svenskarna blir allt äldre och sjukvården allt duktigare på att bota annat, riskerar allt fler att drabbas av demens. Statistiken ska dock kompensera för de demografiska förändringarna, de är "åldersstandardiserade" vilket innebär att ökningen av diagnosen går utöver vad man skulle förvänta sig av att vi har blivit äldre.

- Det kan också vara något som gör att folk blir mer dementa. Vi vet bara att det var fler som dog av det här. Det är något man borde kolla på, säger Jesper Hörnblad.

 

Socialstyrelsen ser inga tecken på att ökningen skulle vara i avklingande.

– Det är så det ser ut, det ser inte ut att mattas.

Jämfört med 1987 är det i dag bara en tredjedel så vanligt att dö i hjärt- kärlsjukdomar, som ändå är den vanligaste dödsorsaken. Trots att vi blir äldre ökar inte heller dödligheten i cancer i stort - däremot dör fler kvinnor i lungcancer, en utveckling som också ser ut att ha avstannat. Även malignt melanom orsakar fler dödsfall, men på en låg nivå. Prostatacancer och bröstcancer kostar färre liv.

 

Vad man dör av är tydligt kopplat till ens utbildningsnivå. För kvinnor med endast grundskoleutbildning är risken att dö i hjärt- kärlsjukdomar dubbelt så hög som för högutbildade kvinnor - och grundskoleutbildade män dör i dubbelt så hög utsträckning av alkoholrelaterade orsaker.