Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa halsoliv i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Dans är rena hälsokuren. Nu har man kunnat bevisa att dans kan minska smärta, aggression, stress och ångest. Den kan förbättra minnet och rörligheten, öka koncentrationen och inlärningsförmågan.
Dans är rena hälsokuren. Nu har man kunnat bevisa att dans kan minska smärta, aggression, stress och ångest. Den kan förbättra minnet och rörligheten, öka koncentrationen och inlärningsförmågan.
Dans är rena hälsokuren. Nu har man kunnat bevisa att dans kan minska smärta, aggression, stress och ångest. Den kan förbättra minnet och rörligheten, öka koncentrationen och inlärningsförmågan.
Dans är rena hälsokuren. Nu har man kunnat bevisa att dans kan minska smärta, aggression, stress och ångest. Den kan förbättra minnet och rörligheten, öka koncentrationen och inlärningsförmågan. Foto: Jörgen Hildebrandt

Dansa dig fri från värk - 15 bra hälsoeffekter

Nu är det bevisat. Dans kan göra dig gladare, friskare och smartare. Ny forskning visar att det minskar stress, förbättrar minnet och lindrar ångest och smärta. Dessutom kan räcka med att bara titta på andra som virvlar runt i en vals.

Dansens 15 hälsoeffekter

1. Lindrar smärta.

2. Minskar stress.

3. Förbättrar minnet.

4. Ökar koncentrationen.

5. Bättre rörlighet.

6. Ökar inlärnings- förmågan.

7. Ökar förmågan att skilja sina egna och andras känslor.

8. Ökar förmågan att sätta ord på sina egna och andras känslor.

9. Ökar självkänslan.

10. Ökar kropps- medvetandet.

11. Ökar livsenergin.

12. Ökar kreativiteten.

13. Stimulerar kroppens lugn- och rosystem.

14. Minskar aggressioner.

15. Dämpar ångest.

Världens 10 bästa dansfilmer!

Pina

Flashdance

Save the last dance

Fame

Billy Elliot (bilden)

Center Stage

Strictly Ballroom

Saturday Night Fever

Carmen Carmen

Black Swan

Dans är rena hälsokuren. Nu har man kunnat bevisa att dans kan minska smärta, aggression, stress och ångest. Den kan förbättra minnet och rörligheten, öka koncentrationen och inlärningsförmågan. Dansen gör oss också mer kroppsmedvetna och kreativa samt ökar vår livsenergi och självkänsla.

Eva Bojner Horwitz är forskare i kulturhälsa och medicine doktor i socialmedicin vid Uppsala universitet. Hon har undersökt hur dans påverkar oss fysiskt, psykiskt, emotionellt och biologiskt. I studien undersöktes en grupp kvinnor med utmattningssymtom och kronisk smärta. De fick dansa i 90 minuter en gång i veckan under sex månader.

Smärtan minskade av dans

Det gav resultat, både på kort och på lång sikt. Deras smärtproblem minskade och deras rörelser blev mjukare och mer nyanserade.

- När rörelsemönstret blev mer nyanserat så blev också patientens förmåga att utrycka och verbalisera sina känslor mer nyanserad, säger Eva Bojner Horwitz och berättar att stressen minskade hos kvinnorna i dansgruppen.

Den fria, improviserade dansen är den mest effektiva.

- Ju mer styrd en aktivitet är, med regler eller koreografi, desto mer förlorar du känslan av att bli drabbad av dina känslor. De djupare emotionella effekterna får vi lättare tillgång till när vi utövar, eller tittar på, fri, improviserad dans.

Läs av din partner

I pardans är man medvetet närvarande i sin kropp och får en djup, emotionell inlevelse. Samtidigt tränas man i att läsa av och kommunicera med sin partner.

När man dansar får man en ökad tillgång till sin kroppsliga rörelserepertoar. Det i sin tur påverkar också våra känslor. Det betyder att om vi tittar på personer som rör sig komplicerat kan vi också stimulera vår egen förmåga att differentiera våra känslor. Det kan tyckas märkligt att effekten är lika stor oavsett om vi tittar på dans eller själva dansar, men forskning visar att det kan vara så.

Ordinera dans

- Det är lika stimulerande för energisystemen i kroppen. Det har med medveten närvaro att göra och hur pass tillgänglig du gör dig. Det behöver då inte spela någon roll om du tittar på film eller beskådar dansen i verkligheten.

Så det är inte omöjligt att läkarna kommer börja ordinerar dans framöver, men det viktigaste är att börja med dans i skolorna understryker Eva Bojner Horwitz.

- Inlärningsförmågan minskar om du inte har kontakt med din känslohjärna.

TEXT: Pia Leufstedt Nyström